การแก้ไข: ข้อความ "LPI ไม่ถูกต้อง" ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชันเมื่อคุณกำหนดค่าเซสชันพิมพ์ 3270 การใช้แฟ้มที่ใช้ในการ PDT ในเซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980717 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft โฮสต์รวมเซิร์ฟเวอร์ 2009 กำหนดค่าเซสชัน 3270 พิมพ์การใช้แฟ้มเครื่องพิมพ์คำนิยามตาราง (PDT) สำหรับแต่ละงานพิมพ์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม PDF ที่ไม่มีการ "ภาษาของเครื่องพิมพ์มี HP PCL ” ตัวเปิดใช้งาน ข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

รหัสเหตุการณ์: 5
แหล่งที่มา: SNA โปรแกรมควบคุมการพิมพ์เสมือน
คำอธิบาย: LPI ที่ไม่ถูกต้อง
เซสชันที่พิมพ์: พิมพ์เซสชันชื่อ
พิมพ์: ชื่อเครื่องพิมพ์

เนื่องจากปัญหานี้ ของคอมพิวเตอร์ที่ได้รับงานพิมพ์มากมีหมายเลขที่สอดคล้องกันของรายการที่บันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นในเซิร์ฟเวอร์การรวมแอพลิโฮสต์ทุกรุ่น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เฉพาะกับ 2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณ ต้อง มี 2009 Server รวม โฮสต์ ติด ตั้ง ให้ ใช้ โปรแกรม แก้ไข ด่วน นี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
winvprt.dll8.0.3755.2208,72025 2010 Feb15:40x86
2009 เซิร์ฟเวอร์การรวมของโฮสต์รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
winvprt.dll8.0.3755.2247,63225 2010 Feb15:41x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ในหน้าต่างคุณสมบัติเซสชันพิมพ์จัดรูปแบบของงานแท็บ ตัวเลือก "เครื่องพิมพ์ภาษาคือ HP PCL" ซึ่งช่วยให้บริการ SNAPRINT ไปส่ง LPI ที่ถูกต้อง (บรรทัดต่อนิ้ว) ลงไปยังเครื่องพิมพ์ โดยใช้ LPI ที่กำหนดไว้ในนั้นเค้าโครงหน้ากระดาษแท็บ

หมายเหตุ:ซึ่งทำงานสำหรับเครื่องพิมพ์ที่เข้าใจ PCL 2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้นs.

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เพิ่มคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อที่ระงับการทำบันทึกของ 5 ID ของเหตุการณ์:
HKLM\system\currentcontrolset\services\snaprint\parameters

ชื่อ: SuppressVPEventID5
ชนิด: REG_SZ
ค่า: TRUE

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980717 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2009
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbmt KB980717 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980717

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com