การแก้ไข: URL สมบูรณ์ที่ร้องขอ โดยไคลเอนต์จะไม่บันทึกลงในบันทึก Forefront TMG 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980723 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อไคลเอ็นต์ของไฟร์วอลล์ของ Microsoft ทำให้การร้องขอสำหรับ URL แฟ้มบันทึกของ Microsoft Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 แสดงเฉพาะที่อยู่ IP ของเว็บไซต์ที่ร้องขอ โดยไคลเอนต์ ลักษณะการทำงานที่คาดว่ามี URL สมบูรณ์ที่ร้องขอ โดยไคลเอ็นต์ถูกบันทึกใน Forefront TMG 2010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาการ ทำงานดีฟอลต์ ของ Forefront TMG 2010 และรุ่นก่อนหน้าของ Internet Security และ Acceleration Server (ISA)

การแก้ไข

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ติดตั้งคาม Forefront เกตเวย์การจัดการ 2010 Service Pack 1 (SP1)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Forefront คามจัดการเกตเวย์ 2010 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  981324รายการของปัญหาที่มีแก้ไขใน Forefront คามจัดการเกตเวย์ 2010 Service Pack 1
 2. เริ่มการทำงาน Notepad และคัดลอกสคริปต์ต่อไปนี้เป็นแผ่นจดบันทึกแฟ้ม

  หมายเหตุ:
  โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกปิดใช้งาน สคริปต์นี้ช่วยให้โปรแกรมแก้ไขด่วน
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "LogDomainNameForFWC"
  Const SE_VPS_VALUE = true
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root object.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects that are needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetValue
  
  	Save the file as a Microsoft Visual Basic script file by using the .vbs file name extension. For example, use the following name to save the file: 
  logdomainnameforfwc.vbs
  5. 	Start a command prompt, move to the location where you saved the logdomainnameforfwc.vbs file, and then run the following command: 
  cscript logdomainnameforfwc.vbs
  
  
  Hotfix removal information 
  Important Before you remove the hotfix that is mentioned in KBXXXXX, you must first run the following script to remove the Dontlogdomainnameforfwc.vbs value.
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "LogDomainNameForFWC"
  Const SE_VPS_VALUE = false
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root obect.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
 3. บันทึกแฟ้มเป็นแฟ้มสคริปต์ Microsoft Visual Basic โดยใช้นามสกุลของชื่อแฟ้ม.vbs ตัวอย่างเช่น บันทึกแฟ้ม โดยใช้ชื่อต่อไปนี้:
  EnableHotfix980723.vbs
 4. คลิกสองครั้งที่แฟ้ม.vbs ต้องเรียกใช้งาน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980723 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbsurveynew kbmt KB980723 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980723

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com