การแก้ไข: หน่วยความจำรั่วเกิดเมื่อมีการให้บริการเรียกใช้เมธอด HttpListenerResponse.OutputStream.BeginWrite ในเครื่องกรอบสุทธิ 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980727 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ไคลเอนต์ส่งการร้องขอ HTTP ไปยังบริการที่ใช้ในการ System.Net.HttpListener คลาสใน Microsoftกรอบสุทธิ 2.0
  • การใช้การบริการ HttpListenerResponse.OutputStream คุณสมบัติและ BeginWrite วิธีการเขียนการร้องขอการตอบรับ
  • ก่อนที่การดำเนินการแบบอะซิงโครนัสเขียนนี้เสร็จสมบูรณ์ การ เลิกการไคลเอ็นต์ติดต่อจากบริการ
ในสถานการณ์สมมตินี้ การ BeginWrite วิธีแสดงข้อยกเว้น อย่างไรก็ตาม บัฟเฟอร์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยวิธีการที่จะเขียน ข้อมูลไม่ถูกปล่อยไว้ ดังนั้น รั่วไหลนี้หน่วยความจำ ผลลัพธ์เป็นข้อผิดพลาดออกจำหากปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการ บริการโฮสต์

สาเหตุ

เมื่อมีการติดต่อไป HttpSendResponseEntityBody การทำงานในการ BeginWrite วิธีการส่งกลับรหัสข้อผิดพลาด วัตถุคาบเกี่ยวกันได้ที่ สร้างการร้องขอต้องเป็น unpinned อย่างไรก็ตาม การดำเนินการถอนการตรึงออกล้มเหลวเนื่องจากไม่มีแพคเก็ต มีสร้างข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับการร้องขอ ดังนั้น วัตถุที่คาบเกี่ยวกันได้หน่วยความจำและหน่วยความจำบัฟเฟอร์ จะไม่นำออกใช้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด ไม่มี "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน" ส่วนด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ใช่ ปรากฏ ส่งการร้องขอไปยัง Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับ โปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ นอกจากนี้คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเว็บไซต์ Microsoft การเชื่อมต่อต่อไปนี้:
http://connect.microsoft.com/VisualStudio/Downloads/DownloadDetails.aspxDownloadID = 34011

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี MicrosoftNET Framework 2.0 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณต้องมี Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2 ติดตั้ง นอกจากนี้ คุณต้องมี Microsoftสุทธิกรอบ 3.5 Service Pack 1 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณต้องมี Microsoftกรอบสุทธิ 3.5.1 ที่มีการติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่ได้ใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแฟ้มนั้น แอททริบิวต์ (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ถูกแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการ ค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ เวลา โซน แท็บในเครื่อง วันและเวลา สินค้าในตัวควบคุม แผง
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 ตามรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.50183,182,59217-พฤษภาคม-201018:14x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.50183,182,59217-พฤษภาคม-201018:13x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.50183,182,59217-พฤษภาคม-201018:12IA-64
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 ตามรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.44603,186,68813-ก.ค.-201010:54x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.44603,186,68813-ก.ค.-201010:55x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.44603,186,68813-ก.ค.-201010:53IA-64
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 ตามรุ่น ของ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.44423,186,68811 2010 มีนาคม05:01x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.44423,186,68811 2010 มีนาคม04:34x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2000 และ Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มแฟ้ม ขนาดวันเวลาแพลตฟอร์ม
System.dll2.0.50727.44423,186,68811 2010 มีนาคม04:34IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีอยู่ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 86 ตามรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMsil_system_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_9842880c31f1d476.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,587
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,653
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_0d011deb9976f5f7f5327d3916c1f899_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_2f19ddf57622a80f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1324a4de1e0848a3a339c6b41823265d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_052857e0c1e5cbe9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_18037b1f3e25e45ab9927af23d3b2fe5_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_a50282b35f114a8d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2918fdd08b483717c5f17d256eb53cb1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_56cacdb36aba6107.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3b01b0b47f8fcbd329147896d6bc2fa4_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_b9cd3720b9782a70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3b08cd69f9f5d65fa8bfe4b7ae337584_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_ef39f3891f6d445c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_464c690b7e794d8688ef3b1f9686694f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_8f8420382d380b4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_4d9d509e14a5531d2df87466ee88bc42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_4476db5d053c9655.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5449fda931522e50e3795af55da39807_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_0ce73b1f385de16c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_6a512e403b023aad120df99157cae35e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_cde8d369868caf7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_76e4f16d0363968a47e5a14360848b74_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_409253bf5ab4821d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7fbe6d4933a8fd1ef7d49efc81ac7db8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_55a426942c113d13.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_89c638dd170c709379b4b4c29131793b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_79a9d80fd66ca0aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_94465d1f83cdd4eda7daea55d1b774ac_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_3a4a8030f6b7726f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a3d03d2a1e295b9736cc80d7025aab34_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_758fe9abc5a95bbd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ba348751526cc88a17489b7e93f41c4c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_151419b60502676c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_be4b3f037ca81375c8129787e5f56418_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_bb50f44aead924fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c11ac84e76cc3f691b91ca1a86fb750b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_7e3e29ac60579c81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c548efef08cca26ae5aa89bb13b58b0e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_48b3c43c39b5593a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ca668e8846bde8c5723a841e5813c20e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_b749c02d087b41ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d71d73cca59ac3a92ae3f93994304936_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_592e6a089f92d60d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d826d8fbf4aab093aebdab46667e69b0_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_0c6f07a998db4619.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_ee2b38ffb79ad711893afa901a4f905f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_084322dfe8c3781b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f53b14652886450ac2a499038ae23b12_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_faf60f8f11fd839c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fd01dbcee945a41d8d3789ef255604b4_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_e53a906d49ca91dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม615
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0d011deb9976f5f7f5327d3916c1f899_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_8b3879792e801945.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1324a4de1e0848a3a339c6b41823265d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_6146f3647a433d1f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_18037b1f3e25e45ab9927af23d3b2fe5_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_01211e37176ebbc3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2918fdd08b483717c5f17d256eb53cb1_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_b2e969372317d23d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3b01b0b47f8fcbd329147896d6bc2fa4_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_15ebd2a471d59ba6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3b08cd69f9f5d65fa8bfe4b7ae337584_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_4b588f0cd7cab592.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_464c690b7e794d8688ef3b1f9686694f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_eba2bbbbe5957c84.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4d9d509e14a5531d2df87466ee88bc42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_a09576e0bd9a078b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5449fda931522e50e3795af55da39807_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_6905d6a2f0bb52a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6a512e403b023aad120df99157cae35e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_2a076eed3eea20b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_76e4f16d0363968a47e5a14360848b74_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_9cb0ef431311f353.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7fbe6d4933a8fd1ef7d49efc81ac7db8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_b1c2c217e46eae49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_89c638dd170c709379b4b4c29131793b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_d5c873938eca11e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_94465d1f83cdd4eda7daea55d1b774ac_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_96691bb4af14e3a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9da9f73b4a08f428ea1920116ced4651_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20714_none_22c27fecac36f03f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a3d03d2a1e295b9736cc80d7025aab34_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_d1ae852f7e06ccf3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ba348751526cc88a17489b7e93f41c4c_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_7132b539bd5fd8a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_be4b3f037ca81375c8129787e5f56418_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_176f8fcea3369634.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c11ac84e76cc3f691b91ca1a86fb750b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_da5cc53018b50db7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c548efef08cca26ae5aa89bb13b58b0e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_a4d25fbff212ca70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ca668e8846bde8c5723a841e5813c20e_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_13685bb0c0d8b323.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d71d73cca59ac3a92ae3f93994304936_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_b54d058c57f04743.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d826d8fbf4aab093aebdab46667e69b0_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_688da32d5138b74f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ee2b38ffb79ad711893afa901a4f905f_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_6461be63a120e951.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f53b14652886450ac2a499038ae23b12_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_5714ab12ca5af4d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fd01dbcee945a41d8d3789ef255604b4_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_41592bf102280313.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม617
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx-system_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20714_none_a885fd521726004b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,096
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_system_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_9842880c31f1d476.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,587
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม31,796
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_1324a4de1e0848a3a339c6b41823265d_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_0529fbd6c1e3d4e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_3b01b0b47f8fcbd329147896d6bc2fa4_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_b9cedb16b976336c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_4d9d509e14a5531d2df87466ee88bc42_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_44787f53053a9f51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_7fbe6d4933a8fd1ef7d49efc81ac7db8_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_55a5ca8a2c0f460f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_89c638dd170c709379b4b4c29131793b_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_79ab7c05d66aa9a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_a20d20877a5dcea4f3d8920c6a95f620_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20714_none_515bbec5b941d2ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม622
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_be4b3f037ca81375c8129787e5f56418_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_bb529840ead72dfa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_f53b14652886450ac2a499038ae23b12_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_faf7b38511fb8c98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_fd01dbcee945a41d8d3789ef255604b4_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_e53c346349c89ad9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม616
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_netfx-system_b03f5f7f11d50a3a_6.1.7600.20714_none_f03311eb2ba26135.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,095
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:21
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_system_b77a5c561934e089_6.1.7600.20714_none_9842880c31f1d476.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,587
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,028
วัน (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)03:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 86 ตามรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มMsil_system_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_c3a1948175eda6b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,999
วัน (UTC)14-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม38,602
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_0c899c49d9a8ae838aed1878aaee6409_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_f7515da4077f81a8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_0ce7b631504dba4c371ce052dd39f37e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_35f69dfdc2ddc692.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1911485dceb9bd2da3654c4ac36f3735_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_8cf40d0ab2d4023a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1a421ecbf3e4c8dec3ce7cfad88f7c8d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_78b5ac3085343f55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1e1bbb2f09767b24afaca3494357bb20_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_f8f325342f5f57a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2063b04ea905196ae5d4485fdc789579_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_e845360fe33a5e68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_20b6789472547fc9b3bd543da48744c9_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_f4cc007a4d60e329.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2b6308b962fa378d731e93dc83e6fa74_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_ebb949b6d028dc23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2c1e297e96435ceb16c1d935ea8c2732_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_60f55d1acb1fe603.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_73a00971a25cdefb887af8e28bd31c29_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_514fb9c0fd0d655e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_7b9e9d868e145950781f36ec0e7a8017_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_008209feaec19c5e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_83a59346c16818934b154eb6375e51e6_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_c4a4b06a791dd4cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8a50bcf4a3dc7af378db3cf8f3a93645_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_40b2a1c6aca2fc2e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8d15e502c02427b6d3fb23cb6de14e37_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_d66155f2d2274caf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_93c8ea46562a10f9ccd282503e1f8716_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_6f8114f655cf6b78.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9655995865b1b6efcaaca04d355f4674_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_1debfa08a0a96f63.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_96d00f36012861da2f42bcff8b47b6d6_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_23636f1d111817ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_aa691c4686c4a61ff51b8c1db44154ea_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_39a4c0ed26ea1291.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b7a65eb4fe15e646ce69cc87c9340298_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_ecde3eb1f8e8f6b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b7fc18af475e7b577702547718dee97a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_932af0a44a696032.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_bb3fa08085851a1900a8f9ac3864d1fb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_f2832b8a51785891.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c8618fad743fdda8c498bf83596915f8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_0bb6f464fb94b0e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d12445bc7976ddd19530b214e67f33d0_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_c04141a8c5b3f988.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_e928399ae97fe1a7060f43cd2d7bbe1c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_b621cd8cfce66702.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม615
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fa4088a4283cd2a5b847c65c7e951283_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_13d0bb9e008f1f95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม623
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0c899c49d9a8ae838aed1878aaee6409_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_536ff927bfdcf2de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0ce7b631504dba4c371ce052dd39f37e_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_921539817b3b37c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1911485dceb9bd2da3654c4ac36f3735_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_e912a88e6b317370.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1a421ecbf3e4c8dec3ce7cfad88f7c8d_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_d4d447b43d91b08b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1e1bbb2f09767b24afaca3494357bb20_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_5511c0b7e7bcc8da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2063b04ea905196ae5d4485fdc789579_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_4463d1939b97cf9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_20b6789472547fc9b3bd543da48744c9_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_50ea9bfe05be545f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2b6308b962fa378d731e93dc83e6fa74_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_47d7e53a88864d59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2c1e297e96435ceb16c1d935ea8c2732_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_bd13f89e837d5739.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_73a00971a25cdefb887af8e28bd31c29_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_ad6e5544b56ad694.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7b9e9d868e145950781f36ec0e7a8017_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_5ca0a582671f0d94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_83a59346c16818934b154eb6375e51e6_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_20c34bee317b4603.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8962be43a4ef128b4d9a71968899b48c_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22446_none_b1175760ed2b0e0b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8a50bcf4a3dc7af378db3cf8f3a93645_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_9cd13d4a65006d64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8d15e502c02427b6d3fb23cb6de14e37_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_327ff1768a84bde5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_93c8ea46562a10f9ccd282503e1f8716_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_cb9fb07a0e2cdcae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_9655995865b1b6efcaaca04d355f4674_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_7a0a958c5906e099.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_96d00f36012861da2f42bcff8b47b6d6_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_7f820aa0c97588e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aa691c4686c4a61ff51b8c1db44154ea_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_95c35c70df4783c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b7a65eb4fe15e646ce69cc87c9340298_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_48fcda35b14667ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_b7fc18af475e7b577702547718dee97a_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_ef498c2802c6d168.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bb3fa08085851a1900a8f9ac3864d1fb_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_4ea1c70e09d5c9c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c8618fad743fdda8c498bf83596915f8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_67d58fe8b3f22217.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d12445bc7976ddd19530b214e67f33d0_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_1c5fdd2c7e116abe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e928399ae97fe1a7060f43cd2d7bbe1c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_12406910b543d838.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม617
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fa4088a4283cd2a5b847c65c7e951283_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_6fef5721b8ec90cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม625
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_netfx-system_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22446_none_d3e509c75b21d287.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,177
วัน (UTC)14-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_system_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_c3a1948175eda6b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,999
วัน (UTC)14-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม39,006
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_1e1bbb2f09767b24afaca3494357bb20_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_f8f4c92a2f5d60a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2063b04ea905196ae5d4485fdc789579_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_e846da05e3386764.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_8a50bcf4a3dc7af378db3cf8f3a93645_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_40b445bcaca1052a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_8d15e502c02427b6d3fb23cb6de14e37_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_d662f9e8d22555ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_bd6fff82c5d2aeca32e6cbf3d54f65e4_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22446_none_aee91544d45cd08a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม622
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_c8618fad743fdda8c498bf83596915f8_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_0bb8985afb92b9dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_d12445bc7976ddd19530b214e67f33d0_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_c042e59ec5b20284.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e928399ae97fe1a7060f43cd2d7bbe1c_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_b6237182fce46ffe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม616
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_fa4088a4283cd2a5b847c65c7e951283_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_13d25f94008d2891.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม624
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_netfx-system_b03f5f7f11d50a3a_6.0.6002.22446_none_1b921e606f9e3371.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม12,144
วัน (UTC)14-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)15:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มMsil_system_b77a5c561934e089_6.0.6002.22446_none_c3a1948175eda6b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,999
วัน (UTC)14-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)19:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,322
วัน (UTC)15-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980727 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbmt KB980727 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980727

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com