คำอธิบายของโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft การจำลองเสมือน 4.5 Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980847 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft แอพลิเคชันจำลองเสมือน 4.5 Service Pack 2 (SP2 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์) ในขณะนี้จะพร้อมใช้งาน service pack นี้แสดงการปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft 4.5 การจำลองเสมือนแอพลิเคชัน เนื่องจากการจำลองเสมือนของโปรแกรมประยุกต์ Microsoft เซอร์วิสแพ็คเป็นแบบสะสม คุณไม่มีการติดตั้ง Service Pack 1 ก่อนที่คุณติดตั้ง Service Pack 2 service Pack 2 รวมทั้งหมดของการแก้ไขที่ถูกรวมไว้ใน Service Pack 1 นอกจากนี้ SP2 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์ประกอบด้วยการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010

โปรแกรมประยุกต์-V 4.5 SP2 สนับสนุน virtualization ของ Microsoft Office 2010 เดี๋ยวนี้

การสนับสนุนสำหรับมิเรอร์ SQL

การติดตั้ง SP2 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์ในขณะนี้สนับสนุนมิเรอร์ของ Microsoft SQL

คำติชมของลูกค้าและ Rollup โปรแกรมแก้ไขด่วน

SP2 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์ในขณะนี้มีการยกเลิกการแก้ไขการตัดสินค้าจากคลังที่อยู่ที่พบหลังจากการออกวางจำหน่ายของโปรแกรมประยุกต์-V 4.5 Service Pack 1 ซึ่งรวมถึงชุดของปัญหาที่ทราบและคำติชมของลูกค้าของเราภายในทีม คู่ค้า และลูกค้าที่ใช้ 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์

การปรับปรุงนี้ยังมีการยกเลิกของโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  978480แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 1 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft การจำลองเสมือน 4.5 Service Pack 1:2010 มกราคม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  980850แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2 สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft การจำลองเสมือน 4.5 Service Pack 1:2010 มีนาคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับการติดตั้ง SP2 4.5 V ของโปรแกรมประยุกต์

การปรับปรุง service pack บริการนี้จะพร้อมใช้งาน จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ และ จาก Microsoft Update

ศูนย์ดาวน์โหลด:

เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
โปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft การจำลองเสมือน 4.5 Service Pack 2

Microsoft Update

Microsoft Update หรือ Windows Server Update Services (WSUS) จะไม่เสนอการปรับปรุง service pack บริการถ้า Microsoft แอพลิเคชันรายงานข้อผิดพลาดไม่ได้ติดตั้ง การติดตั้ง Microsoft Application Error Reporting ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ค้นหา Microsoft แอพลิเคชันรายงานข้อผิดพลาดการติดตั้งโปรแกรม dw20shared.msi ซึ่งสามารถพบได้ในโฟลเดอร์ Support\Watson บนสื่อวางจำหน่าย MDOP
 2. เมื่อต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  msiexec /i dw20shared.msi APPGUID = {ValueFromTableBelow} รี = Suppress ติดตั้ง = REINSTALLMODE ทั้งหมด = vomus


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับไคลเอ็นต์เดสก์ทอปรหัสผลิตภัณฑ์สำหรับไคลเอ็นต์สำหรับบริการเดสก์ท็อประยะไกล
โปรแกรมประยุกต์-V 4.5 CU1fe495dbc 6 ว 42-4698-b61f-86e655e0796d8a97c241-d92a-47dc-b360-e716c1aaa929
โปรแกรมประยุกต์-V 4.5 SP193468b43-c19d-44f9-8bcc-114076db04430042ad3c-99a4-4e58-b5f0-744d5ad96e1c


หมายเหตุ:
ถ้าคุณต้องการค้นหารหัสผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขฐานข้อมูล Orca.exe หรือเครื่องมือที่คล้ายกับการตรวจสอบแฟ้ม Windows Installer เพื่อค้นหาค่าของการProductCodeคุณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Orca.exe แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=150008

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลการปรับปรุงการเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบ แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=184640

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980847 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Terminal Services
 • Microsoft Application Virtualization 4.5 for Windows Desktops
Keywords: 
kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbfix kbqfe kbmt KB980847 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980847

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com