เกิดปัญหาการรั่วไหลหน่วยความจำในกระบวนการ Audiodg.exe เมื่อคุณเล่นเพลงบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณเรียกใช้โปรแกรมที่เรียกนั้นPlaySoundฟังก์ชันการเล่นเสียง อย่างไรก็ตาม หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นในการAudiodg.exeกระบวนการ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องเริ่มบริการ Windows Audio (Audiosrv) ในสถานการณ์เช่นนี้ โปรแกรมอื่นที่ขึ้นอยู่กับการบริการจะได้รับผล

ถ้าคุณตรวจสอบการใช้หน่วยความจำAudiodg.exeกระบวนการ คุณพบว่า หน่วยความจำรั่วจะเป็นร้อย ๆ รายการหลายไบต์ทุกครั้งที่PlaySoundมีเรียกฟังก์ชัน

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • รายการแฟ้ม (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละที่อยู่แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" รายการแฟ้มและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแค็ตตาล็อกแฟ้ม (.cat) มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Audiodg.exe6.1.7600.20671100,86418 2010 มีนาคม18:44x86
Audioeng.dll6.1.7600.20671374,78418 2010 มีนาคม18:45x86
Audiokse.dll6.1.7600.20671442,88018 2010 มีนาคม18:45x86
Audioses.dll6.1.7600.16385195,58414.07.5201:14x86
Audiosrv.dll6.1.7600.20671473,08818 2010 มีนาคม18:45x86
Encdump.dll5.0.1.1274,94414.07.5201:15x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Audiodg.exe6.1.7600.20671126,46418 2010 มีนาคม18:32x64
Audioeng.dll6.1.7600.16385440,83214.07.5201:40x64
Audiokse.dll6.1.7600.20671499,71218 2010 มีนาคม18:34x64
Audioses.dll6.1.7600.20671296,44818 2010 มีนาคม18:34x64
Audiosrv.dll6.1.7600.20671677,37618 2010 มีนาคม18:34x64
Encdump.dll5.0.1.1283,64814.07.5201:40x64
Audioeng.dll6.1.7600.20671374,78418 2010 มีนาคม18:45x86
Audiokse.dll6.1.7600.20671442,88018 2010 มีนาคม18:45x86
Audioses.dll6.1.7600.20671195,58418 2010 มีนาคม18:45x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Audiodg.exe6.1.7600.20671323,07218 2010 มีนาคม18:10IA-64
Audioeng.dll6.1.7600.16385518,65614.07.5201:45IA-64
Audiokse.dll6.1.7600.20671338,94418 2010 มีนาคม18:11IA-64
Audioses.dll6.1.7600.16385608,25614.07.5201:45IA-64
Audiosrv.dll6.1.7600.206711,382,91218 2010 มีนาคม18:11IA-64
Audioeng.dll6.1.7600.20671374,78418 2010 มีนาคม18:45x86
Audiokse.dll6.1.7600.20671442,88018 2010 มีนาคม18:45x86
Audioses.dll6.1.7600.20671195,58418 2010 มีนาคม18:45x86
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • รายการแฟ้ม (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละที่อยู่แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้มรายการ และแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Audiocore.mof4,35201 2009 Apr18:54ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6001.2265288,06409 2010 มีนาคม14:23x86
Audioeng.dll6.0.6001.22652397,31209 2010 มีนาคม15:57x86
Audiokse.dll6.0.6001.22652274,43209 2010 มีนาคม16:02x86
Audioses.dll6.0.6001.22652116,22409 2010 มีนาคม15:57x86
Audiosrv.dll6.0.6001.22652314,88009 2010 มีนาคม15:57x86
Encdump.dll5.00169,98409 2010 มีนาคม15:59x86
Audiocore.mof4,35203 2009 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6002.2235888,57609 2010 มีนาคม14:12x86
Audioeng.dll6.0.6002.22358396,80009 2010 มีนาคม16:04x86
Audiokse.dll6.0.6002.22358274,43209 2010 มีนาคม16:08x86
Audioses.dll6.0.6002.22358115,71209 2010 มีนาคม16:04x86
Audiosrv.dll6.0.6002.22358315,39209 2010 มีนาคม16:04x86
Encdump.dll5.00169,98409 2010 มีนาคม16:05x86
Mmdevapi.dll6.0.6001.22652150,52809 2010 มีนาคม16:01x86
Mmdevapi.dll6.0.6002.22358150,52809 2010 มีนาคม16:06x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Audiocore.mof4,35201 2009 Apr15:54ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6001.22652111,10409 2010 มีนาคม15:32x64
Audioeng.dll6.0.6001.22652474,62409 2010 มีนาคม17:05x64
Audiokse.dll6.0.6001.22652313,34409 2010 มีนาคม17:09x64
Audioses.dll6.0.6001.22652190,46409 2010 มีนาคม17:05x64
Audiosrv.dll6.0.6001.22652444,41609 2010 มีนาคม17:05x64
Encdump.dll5.00201,72809 2010 มีนาคม17:06x64
Audiocore.mof4,35203 2009 Apr20:39ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6002.22358111,10409 2010 มีนาคม14:34x64
Audioeng.dll6.0.6002.22358474,62409 2010 มีนาคม16:13x64
Audiokse.dll6.0.6002.22358313,34409 2010 มีนาคม16:16x64
Audioses.dll6.0.6002.22358190,46409 2010 มีนาคม16:13x64
Audiosrv.dll6.0.6002.22358445,44009 2010 มีนาคม16:13x64
Encdump.dll5.00201,72809 2010 มีนาคม16:14x64
Mmdevapi.dll6.0.6001.22652203,26409 2010 มีนาคม17:07x64
Mmdevapi.dll6.0.6002.22358203,77609 2010 มีนาคม16:14x64
Audiocore.mof4,35201 2009 Apr18:54ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6001.2265288,06409 2010 มีนาคม14:23x86
Audioeng.dll6.0.6001.22652397,31209 2010 มีนาคม15:57x86
Audiokse.dll6.0.6001.22652274,43209 2010 มีนาคม16:02x86
Audioses.dll6.0.6001.22652116,22409 2010 มีนาคม15:57x86
Audiocore.mof4,35203 2009 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6002.2235888,57609 2010 มีนาคม14:12x86
Audioeng.dll6.0.6002.22358396,80009 2010 มีนาคม16:04x86
Audiokse.dll6.0.6002.22358274,43209 2010 มีนาคม16:08x86
Audioses.dll6.0.6002.22358115,71209 2010 มีนาคม16:04x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Audiocore.mof4,35201 2009 Apr15:54ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6001.22652282,11209 2010 มีนาคม14:36IA-64
Audioeng.dll6.0.6001.22652586,24009 2010 มีนาคม16:19IA-64
Audiokse.dll6.0.6001.22652339,45609 2010 มีนาคม16:19IA-64
Audioses.dll6.0.6001.22652360,44809 2010 มีนาคม16:19IA-64
Audiosrv.dll6.0.6001.22652851,96809 2010 มีนาคม16:19IA-64
Audiocore.mof4,35203 2009 Apr20:39ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6002.22358282,11209 2010 มีนาคม14:21IA-64
Audioeng.dll6.0.6002.22358586,24009 2010 มีนาคม15:49IA-64
Audiokse.dll6.0.6002.22358339,45609 2010 มีนาคม15:49IA-64
Audioses.dll6.0.6002.22358360,44809 2010 มีนาคม15:49IA-64
Audiosrv.dll6.0.6002.22358855,55209 2010 มีนาคม15:49IA-64
Mmdevapi.dll6.0.6001.22652435,20009 2010 มีนาคม16:22IA-64
Mmdevapi.dll6.0.6002.22358435,20009 2010 มีนาคม15:52IA-64
Audiocore.mof4,35201 2009 Apr18:54ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6001.2265288,06409 2010 มีนาคม14:23x86
Audioeng.dll6.0.6001.22652397,31209 2010 มีนาคม15:57x86
Audiokse.dll6.0.6001.22652274,43209 2010 มีนาคม16:02x86
Audioses.dll6.0.6001.22652116,22409 2010 มีนาคม15:57x86
Audiocore.mof4,35203 2009 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Audiodg.exe6.0.6002.2235888,57609 2010 มีนาคม14:12x86
Audioeng.dll6.0.6002.22358396,80009 2010 มีนาคม16:04x86
Audiokse.dll6.0.6002.22358274,43209 2010 มีนาคม16:08x86
Audioses.dll6.0.6002.22358115,71209 2010 มีนาคม16:04x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการPlaySoundฟังก์ชัน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
บทนำสู่การฟังก์ชัน PlaySound
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_bc11e16595e1862384e645139f7a1ef5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_f60aa64237035814.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_ce37147cebcfce7434c75eebc894fff3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_25cf27305cae7df6.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_cf811f36f0663d7d1a880ab132caa944_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_4b53c3cb40ddfa3e.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_f6f836662a0f0a9751c16729bdf778e5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_6a98b22a160db382.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_76f55b67fde40fca.manifest หน้าต่าง -เสียง -
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม131,599
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_78e1cf0bfb04fcf8.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม131,599
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_5559dad8d2a62a7a.manifest -หน้าต่าง -
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม9,969
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_57464e7ccfc717a8.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม9,969
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_350b189fbef8423a3dcc337e773c121a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_b0ef310bb409e346.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,046
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_401c6575c005a92f85f3d079d0b78e3c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_3acff114d2265f1a.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_43652a8e4276b8ea95635b1d1babbda2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_2e997e83e6b6f52a.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_8d0dffed4173f3b3b378ba16519468e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_f830e74df712a98a.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,046
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_db2897b12640bd6bb0c8871c3a7957e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_84205c45ac717cbc.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_d313f6ebb6418100.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม131,641
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_d5006a8fb3626e2e.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม131,641
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_b178765c8b039bb0.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม9,997
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_b364ea00882488de.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม9,997
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_dd68a13deaa242fb.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม122,435
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_df5514e1e7c33029.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม122,435
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_25c018d68f9fa53640f96470c84838a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_d1bb1fa982d8c6cc.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,044
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_4fd8f1f9e3cb48026bb93632603d9267_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_c92f97b44f3480d6.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม701
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_5a16cd851402c192dcb4f37bd313fd81_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_6240d6f2842cd941.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_608d978aed1ce6135fcfa459d4fd1ab5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_35a914b349d540f2.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_7245af735c928df1b7ec5b8a33f2bfa7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_7dc872f07f6f3225.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,044
วันที่ (UTC)10 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)06:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_76f6ff5dfde218c6.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม129,678
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_78e37301fb0305f4.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม129,678
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_555b7eced2a43376.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม9,983
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง mmdeviceapi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_5747f272cfc520a4.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม9,983
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22652_none_dd68a13deaa242fb.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม122,435
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22358_none_df5514e1e7c33029.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม122,435
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_37957c32c607e39ea19982bdfdebe9c7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_c716c41edf37d69b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_770689a55f0c6e16.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม88,774
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_eaa6e46e9b7685b8b0d364b28816ce64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_5bb72466ae8373b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_d32525291769df4c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม88,778
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_dd79cf7b4bcaa147.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม75,377
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_bb97dd1bb84a9916b0d445f7b703c78e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_1dda03f17d5048ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_77082d9b5f0a7712.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม87,952
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเสียง-audiocore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20671_none_dd79cf7b4bcaa147.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม75,377
วันที่ (UTC)18 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)19:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbHotfixServer kbqfe kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB981013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com