โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ที่แก้ไขปัญหาบางอย่างรั่วไหลของหน่วยความจำสำหรับ WPF ใน.NET Framework ติดตั้ง SP2 3.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981107 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรั่วไหลของหน่วยความจำต่อไปนี้สำหรับ Windows การนำเสนอมูลฐาน (WPF) ใน Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2)

หมายเหตุ:ติดตั้ง SP2 3.0 .NET Framework จะอยู่ใน Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)

ปัญหา 1

คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ WPF ที่ประกอบด้วยลักษณะหรือแม่แบบที่อ้างอิงไปยังทรัพยากรของแอพลิเคชัน โดยใช้ส่วนขยายของมาร์กอัป StaticResource หรือส่วนขยายของมาร์กอัป DynamicResource ตัวควบคุมต่าง ๆ ที่ใช้ลักษณะหรือแม่แบบเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวควบคุมเหล่านี้ไม่ได้ใช้ทรัพยากรที่มีการอ้างอิง ในสถานการณ์เช่นนี้ หน่วยความจำของวัตถุ DeferredAppResourceReference บางตัวถูก leaked หลังจากคอลเลกชันเบจเพิ่มตัวควบคุม

ปัญหา 2

คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ WPF ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมคุณสมบัติถูกข้อมูลขอบกับออบเจ็กต์ DependencyObject อายุการใช้งานของวัตถุมีความยาวมากกว่าอายุการใช้งานของตัวควบคุม เมื่อมีสร้างตัวควบคุมหลาย หน่วยความจำบางส่วน WeakReference ของออบเจ็กต์ และ การเก็บเว้นวรรคแถวลำดับคือ leaked หลังจากคอลเลกชันเบจเพิ่มตัวควบคุม

ปัญหา 3

คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ WPF ที่ใช้ควบคุม TreeView หรือตัวควบคุมที่ได้รับมาจาก การตัวเลือกคลาสที่ การแจ้งเตือนภายในเพื่อควบคุมโฟกัสของแป้นพิมพ์ในการลงทะเบียนตัวควบคุมนั้นKeyboardNavigationคลาสที่ โปรแกรมประยุกต์ที่สร้างตัวควบคุมเหล่านี้จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คุณเพิ่ม และลบตัวควบคุมเหล่านี้ ในตัวอย่างนี้ หน่วยความจำบางส่วน WeakReference ของออบเจ็กต์ และ การเก็บเว้นวรรคแถวลำดับคือ leaked หลังจากคอลเลกชันเบจเพิ่มตัวควบคุม

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้าต้องการดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนนี้จาก MSDN Code Gallery โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้::
http://code.msdn.microsoft.com/KB981107

หมายเหตุ:เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่พบภาษาของคุณปรากฏอยู่ แสดงว่าเพจทรัพยากรของ Code Gallery ไม่มีให้บริการสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:คุณยังสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้จาก Microsoft ในการเชื่อมต่อเว็บไซต์ต่อไปนี้:
ดึงข้อมูลรายละเอียด สำหรับ Visual Studio และ.NET Framework

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้ง SP2 3.0 .NET Framework หรือ.NET Framework 3.5 SP1 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนถ้าไม่มีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40294,218,88025 2010 มีนาคม00:08x86
Presentationframework.dll3.0.6920.40295,279,74425 2010 มีนาคม00:04x86
Presentationhost.exe4.0.40305.0295,26425 2010 มีนาคม00:04x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4029130,40825 2010 มีนาคม00:08x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17625 2010 มีนาคม00:08x86
Windowsbase.dll3.0.6920.40291,249,28025 2010 มีนาคม00:08x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40293,997,69624 2010 มีนาคม23:33x64
Presentationframework.dll3.0.6920.40294,636,67224 2010 มีนาคม23:29x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35224 2010 มีนาคม23:29x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4029171,36824 2010 มีนาคม23:33x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92824 2010 มีนาคม23:33x64
Windowsbase.dll3.0.6920.40291,110,01624 2010 มีนาคม23:33x64
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) และ Windows Server 2008 SP2 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40304,218,88030 2010 มีนาคม11:58x86
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr21:25ไม่สามารถใช้งานได้
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40031,736,02417 2009 Jun08:03x86
Presentationframework.dll3.0.6920.40305,279,74430 2010 มีนาคม11:59x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม11:59x86
Presentationhost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม11:59x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม11:59x86
Windowsbase.dll3.0.6920.40301,249,28030 2010 มีนาคม11:59x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.40303,997,69630 2010 มีนาคม11:57x64
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr20:58ไม่สามารถใช้งานได้
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40032,254,16817 2009 Jun08:03x64
Presentationframework.dll3.0.6920.40304,636,67230 2010 มีนาคม11:57x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030171,36830 2010 มีนาคม11:57x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35230 2010 มีนาคม11:57x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92830 2010 มีนาคม11:57x64
Windowsbase.dll3.0.6920.40301,110,01630 2010 มีนาคม11:57x64
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.50094,218,88028 2010 มีนาคม22:24x86
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16110 2009 Jun21:14ไม่สามารถใช้งานได้
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49021,736,53610 2009 Jun21:14x86
Presentationframework.dll3.0.6920.50095,279,74428 2010 มีนาคม22:24x86
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5009130,40828 2010 มีนาคม22:24x86
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26428 2010 มีนาคม22:24x86
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17628 2010 มีนาคม22:24x86
Windowsbase.dll3.0.6920.50091,253,37628 2010 มีนาคม22:24x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Presentationcore.dll3.0.6920.50093,997,69628 2010 มีนาคม22:27x64
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16110 2009 Jun20:30ไม่สามารถใช้งานได้
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.49022,255,17610 2009 Jun20:30x64
Presentationframework.dll3.0.6920.50094,636,67228 2010 มีนาคม22:27x64
Presentationhostdll.dll3.0.6920.5009171,36828 2010 มีนาคม22:27x64
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35228 2010 มีนาคม22:27x64
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92828 2010 มีนาคม22:27x64
Windowsbase.dll3.0.6920.50091,114,11228 2010 มีนาคม22:27x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981107 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbHotfixServer kbmt KB981107 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981107

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com