การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดใช้งาน TDE ในฐานข้อมูลที่มีการแยกสำเนาชั่วคราวที่เปิดใช้งาน ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981120 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 และ Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2008 R2 เมื่อคุณเปิดใช้งานการเข้ารหัสลับข้อมูลโปร่งใส (TDE) ในฐานข้อมูลที่มีการเปิดใช้งาน การแยกต่างหาก snapshot ของแบบสอบถามกับฐานข้อมูลอาจรายงานข้อผิดพลาด IO ต่อไปนี้กับฐานข้อมูล tempdb:
msg 823, 24 ระดับ สถานะ 2 บรรทัด 1 ระบบปฏิบัติการส่งกลับข้อผิดพลาด 38 (ถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้ม) ไปยัง SQL Server ในระหว่างการอ่านที่ออฟเซ็ต 0x000000df130000 ในแฟ้ม ' <driver>: \ \tempdb.mdf <folder>... ' ข้อความเพิ่มเติมใน SQL Server ข้อผิดพลาดในแฟ้มบันทึกและระบบบันทึกเหตุการณ์อาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม นี่คือเงื่อนไขของข้อผิดพลาดระดับระบบที่รุนแรงที่ threatens ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล และต้องได้รับการแก้ไขทันที ทำการตรวจสอบความสอดคล้องฐานข้อมูลทั้งหมด (DBCC CHECKDB) ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้ โดยการคูณจำนวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู SQL Server หนังสือออนไลน์</folder> </driver>
นอกจากนี้ คุณอาจพบข้อผิดพลาดการตรวจสอบหน้าต่อไปนี้:
msg 824, 24 ระดับ สถานะ 2 บรรทัด 1 ผิดแบบลอจิคัลตามความสอดคล้องพลาด I/O ของ sql server ตรวจพบ: pageid ไม่ถูกต้อง (1:840 คาด จริง 0:0) จะเกิดขึ้นในระหว่างการอ่านหน้า (1:840) ในฐานข้อมูลหมายเลข 2 ที่ออฟเซต 0x00000000610000 ในแฟ้ม ' <driver>: \ \tempdb.mdf <folder>... ' ข้อความเพิ่มเติมใน SQL Server ข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกเหตุการณ์บันทึกอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม นี่คือการมีสภาวะข้อผิดพลาดที่รุนแรงที่ threatens ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูล และต้องได้รับการแก้ไขทันที ทำการตรวจสอบความสอดคล้องฐานข้อมูลทั้งหมด (DBCC CHECKDB) ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้ โดยการคูณจำนวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู SQL Server หนังสือออนไลน์ </folder></driver>

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลของแถว versioned ถูกประเมินอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีการใช้ TDE บนฐานข้อมูลที่มีการเปิดใช้งานการกำหนดรุ่น

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

sql Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 9 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2083921แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

sql Server 2008 Service Pack 2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289254เด 1 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2402659สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 2

sql Server 2008 R2

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 4 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345451สะสม Update แพ็คเกจ 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
  • ปิดการใช้งานคุณลักษณะการแยกสำเนาชั่วคราวสำหรับฐานข้อมูล และจากนั้น เปิดใช้งานได้
  • reindex ตาราง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปร่งใสข้อมูลการเข้ารหัสลับ (TDE), การต่อไปนี้ Microsoft นักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยก Snapshot แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การทำงานกับ Snapshot แยก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981120 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB981120 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981120

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com