โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมไม่สามารถทำงานร่วมกับการติดตั้งแบบ คลิก-ทู-รัน ของ Outlook 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981242 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมจะไม่สามารถทำงานร่วมกับการติดตั้งแบบ คลิก-ทู-รัน ของ Microsoft Outlook 2010 ตัวอย่างเช่น Windows Mobile Device Center หรือ Exchange ActiveSync ไม่พบว่ามีการติดตั้ง Outlook 2010 แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมทริกซ์การสนับสนุนความสามารถในการขยายการทำงานสำหรับแพลตฟอร์มการ คลิก-ทู-รัน ของ Outlook โปรดดูตารางต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คุณลักษณะของความสามารถในการขยายการทำงานคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตโดยไม่มีการติดตั้ง Outlookคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตโดยมีการติดตั้ง Microsoft Office Outlook 2007 หรือรุ่นก่อนหน้านี้คลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 32 บิตโดยมีการติดตั้ง Outlook 2010คลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตโดยไม่มีการติดตั้ง Outlookคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตโดยมีการติดตั้ง Outlook รุ่น 32 บิตคลิก-ทู-รันในระบบปฏิบัติการรุ่น 64 บิตโดยมีการติดตั้ง Outlook รุ่น 64 บิต
Add-in ของ Outlook ที่ใช้ Outlook Object Model (OM) สนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนAdd-in ควรทำงาน โดยที่ Add-in ที่เก่ากว่าอาจหยุดทำงานเนื่องจากการยกเลิกการสนับสนุนของแถบคำสั่งใน Outlook 2010 นอกจากนี้อาจไม่โหลด หรือติดตั้งเนื่องจากปัญหาในการตั้งค่า หรือปัญหาของความสามารถในการทำงานร่วมกันอื่นๆ
โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ Outlook OM เท่านั้นไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
Add-in ของ Outlook ที่ใช้ Outlook OM และ MAPI ที่ขยายไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ MAPISendMail ของ MAPI พื้นฐานสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนไม่สนับสนุน
โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ MAPI พื้นฐาน นอกเหนือจาก MAPISendMailไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
โปรแกรมประยุกต์ภายนอกที่ใช้ MAPI ที่ขยายไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนไม่สนับสนุน
ตัวจัดการโพรโทคอล Mailtoสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981242 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB981242

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com