คุณไม่สามารถสร้างการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ติดตั้งซอฟต์แวร์ในตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981265 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสามารถใช้คอนโซลการจัดการนโยบายของกลุ่ม (GPMC) เพื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
  • คุณกำหนดค่าการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ตั้งสำหรับ Group Policy object (GPO) ต่อไปนี้:
    การติดตั้ง Settings\Software Configuration\Policies\Software คอมพิวเตอร์
  • คุณสามารถสร้างแพคเกจการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับวัตถุนโยบายกลุ่มนี้
  • ในการตั้งค่า Group Policy คุณเลือกนั้นกำหนดให้ตัวเลือกสำหรับวิธีใช้ของแพ็คเกจการติดตั้งซอฟต์แวร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'ติดตั้งซอฟต์แวร์จะไม่สร้าง นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: การติดตั้งซอฟต์แวร์
รหัสเหตุการณ์: 103
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: การติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่สามารถจัดแพคเกจ <package name=""> พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้: การอ้างอิงที่ถูกส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์ </package>

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: การติดตั้งซอฟต์แวร์
รหัสเหตุการณ์: 104
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: การติดตั้งซอฟต์แวร์ล้มเหลวในการเข้าถึง DS พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้: การอ้างอิงที่ถูกส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: การติดตั้งซอฟต์แวร์
รหัสเหตุการณ์: 119
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย: การติดตั้งซอฟต์แวร์พบข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในขณะที่อ่านจากแฟ้มของ MSI<file name=""></file>. ข้อผิดพลาดไม่เพียงพอที่ร้ายแรงให้ชิดขอบ halting การดำเนินงาน พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้: การดำเนินงานเสร็จสมบูรณ์


หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในตัวควบคุมโดเมนแบบอ่าน/เขียน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อส่วนขยายการติดตั้งซอฟต์แวร์ของนโยบายกลุ่มพยายามปรับปรุงข้อมูลในบริการการโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS) บนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ส่วนขยายไม่ได้ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนมีตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว เนื่องจากตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ Active Directory ส่วนขยายการติดตั้งซอฟต์แวร์ของนโยบายกลุ่มไม่ปรับปรุงการ AD DS

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหา ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ต้องมี Active Directory Domain Services (AD DS) ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appmgr.dll6.1.7600.20658479,23203 2010 มีนาคม08:01x64
Appmgr.dll6.1.7600.20658339,96803 2010 มีนาคม07:31x86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหาสำหรับ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้าง Group Policy object (GPO) บนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่าน/เขียน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ระยะไกลใน Group Policy คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
816102วิธีใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อที่ติดตั้งซอฟต์แวร์จากระยะไกลใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนขยายการติดตั้งซอฟต์แวร์ของนโยบายกลุ่ม แวะไปที่ TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งคอนโซลการจัดการนโยบายของกลุ่ม (GPMC) TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
วิธีการติดตั้ง GPMC

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_91c371ed6812550900475171e2659076_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20658_none_aa85f30f1b81b488.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,072
วันที่ (UTC)03 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-g ..นโยบายผู้ดูแลระบบ appmgr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20658_none_575b5ee1e8ad0e96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม13,418
วันที่ (UTC)03 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)09:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,458
วันที่ (UTC)03 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)18:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-g ..นโยบายผู้ดูแลระบบ appmgr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20658_none_fb3cc35e304f9d60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม13,412
วันที่ (UTC)03 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)08:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981265 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB981265 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981265

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com