MS10-022: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Basic Scripting (VBScript) 5.8: 13 באפריל, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 981332 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-022. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיה ידועה

אנו יודעים על בעיה המשפיעה על היקף מוגבל של מחשבים שבהם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • Windows XP Service Pack 3 מותקן
 • גירסה ישנה של Windows Script Host 5.6 הותקנה ידנית.
הערה כברירת מחדל, Windows XP Service Pack 3 מתקין את Windows Script Host 5.7. בעיה מוכרת זו מוגבלת למחשבים שבהם הותקנה ידנית גירסה קודמת של Windows Script Host, למרות שאין צורך לעשות זאת.

במחשבים המושפעים מבעיה מוכרת זו, ייתכן שעדכון האבטחה לא יותקן מכיוון שמצויה גירסה בלתי צפויה של Vbscript.dll. כדי להתקין עדכון אבטחה זה ב-Windows XP Service Pack 3, הגירסה של קובץ Vbscript.dll חייבת להיות לפחות 5.7.

כדי לפתור בעיה מוכרת זו במחשב המריץ Windows XP Service Pack 3, והגירסה של קובץ Vbscript.dll היא 5.6, השתמש באחת השיטות הבאות, בהתאם לגירסת Windows Internet Explorer המותקנת במחשב.

עבור Internet Explorer 6
 1. שחזר את Vbscript.dll לגירסה צפויה של הקובץ.

  כדי לשחזר את Vbscript.dll לגירסה 5.7, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הורד והתקן את עדכון KB951978 Script Engine עבור Windows XP:
   951978 פלט Script אינו מוצג כצפוי כאשר אתה מריץ סקריפטים של VBScript או JScript ב-Windows Vista Service Pack 1, ב-Windows Server 2008, או ב-Windows XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • שדרג ל-Internet Explorer 8. למידע נוסף אודות אופן קבלת Internet Explorer 8, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
   http://www.microsoft.com/israel/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • שדרג ל-Internet Explorer 7. למידע נוסף אודות אופן קבלת Internet Explorer 7, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b
 2. התקן את עדכון האבטחה.

  לאחר ששחזרת בהצלחה את Vbscript.dll לגירסה צפויה כמתואר כאן, התקן את עדכון האבטחה של VBScript 5.7 עבור Windows XP Service Pack 3? (KB981349) כמתואר בעלון האבטחה MS10-022.

  הערה עדכון אבטחה זה יוצע לך באמצעות עדכונים אוטומטיים אם הגירסה של Vbscript.dll היא לפחות 5.7.0.0.
עבור Internet Explorer 7
 1. שחזר את Vbscript.dll לגירסה צפויה של הקובץ.

  כדי לשחזר את Vbscript.dll לגירסה 5.7, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הורד והתקן את עדכון KB951978 Script Engine עבור Windows XP:
   951978 פלט Script אינו מוצג כצפוי כאשר אתה מריץ סקריפטים של VBScript או JScript ב-Windows Vista Service Pack 1, ב-Windows Server 2008, או ב-Windows XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • שדרג ל-Internet Explorer 8. למידע נוסף אודות אופן קבלת Internet Explorer 8, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
   http://www.microsoft.com/israel/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • הסר את ההתקנה של Internet Explorer 7, ואז התקן מחדש את Internet Explorer 7.
 2. התקן את עדכון האבטחה.

  לאחר ששחזרת בהצלחה את Vbscript.dll לגירסה צפויה כמתואר כאן, התקן את עדכון האבטחה של VBScript 5.7 עבור Windows XP Service Pack 3? (KB981349) כמתואר בעלון האבטחה MS10-022.

  הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
עבור Internet Explorer 8

אם מותקן Internet Explorer 8, ואפשרת עדכונים אוטומטיים, יוצע לך העדכון הנכון באופן אוטומטי, ואינך צריך לבצע פעולה נוספת כלשהי. אם עליך להתקין ידנית עדכון אבטחה זה, הורד והתקן את עדכון האבטחה VBScript 5.8 עבור Windows XP Service Pack 3? (KB981349) כמתואר בעלון האבטחה MS10-022.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להתקין את עדכון האבטחה, עליך להתקין תחילה את Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 5.8? במחשב.

VBScript 5.8 מותקן על-ידי התוכניות הבאות:
 • Internet Explorer 8.0
 • Windows 7 ( מבוסס x86 ומבוסס x64)
 • Windows Server 2008 R2 (מבוסס x64 ומבוסס Itanium)
כדי לברר איזו גירסה של VBScript מותקנת במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את סייר Windows .
 2. אתר את הספרייה הבאה:
  %systemroot% ?\System32
 3. לחץ על הקובץ Vbscript.dll באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה פרטים כדי להציג את השדה גירסת קובץ.
אם גירסת הקובץ מתחילה ב- 5.8, לדוגמה, 5.8.6001.18702, אזי VBScript 5.8 מותקן במחשב.

מידע לגבי הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.
 • השתמש בכלי השירות Spuninst.exe הנמצא בתיקייה ?%Windir%\$NTUninstallKB981332$\Spuninst
 • WUSA.exe אינו תומך בהסרת התקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x86 של Internet Explorer 8?, Windows XP SP2 ו- Windows XP SP3
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201006:15x86SP3SP3GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201006:18x86SP3SP3QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x86 של Internet Explorer 8 ו-Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35209-Mar-201013:19x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35209-Mar-201013:29x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x64 של Internet Explorer 8?, Windows Server 2003 SP2 ו-Windows XP Professional
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86410-Mar-201003:05x64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201003:05x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86410-Mar-201002:56x64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.8.6001.23000420,35210-Mar-201002:56x86SP2SP2QFE\WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x86 של Internet Explorer 8?, Windows Vista?, Windows Vista SP1?, Windows Vista SP2?, Windows Server 2008 ו-Windows Server 2008 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.6001.18909420,35205-Mar-201014:01x86
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35205-Mar-201022:19x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x64 של Internet Explorer 8? ב- Windows Vista?, Windows Vista SP1?, Windows Vista SP2?, Windows Server 2008 ו-Windows Server 2008 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.6001.18909612,86405-Mar-201014:32x64
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86405-Mar-201023:03x64
Vbscript.dll5.8.6001.18909420,35205-Mar-201014:01x86
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35205-Mar-201022:19x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,52008-Mar-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,52008-Mar-201021:39x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.7600.16546612,35208-Mar-201021:59x64
Vbscript.dll5.8.7600.20662612,35208-Mar-201022:11x64
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,52008-Mar-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,52008-Mar-201021:39x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.8.7600.165461,158,65608-Mar-201020:54IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.206621,158,65608-Mar-201021:01IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,52008-Mar-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,52008-Mar-201021:39x86

מידע נוסף אודות קבצים

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x86 של Internet Explorer 8?, Windows Vista?, Windows Vista SP1?, Windows Vista SP2?, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,400
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_859ba3110d55e0690a9c26ee960d8ae4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_91f7fd9f926d74e5.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_e442cf3a8aef41914354ef7cb2550618_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_4b2833c7c839ba88.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_2b4c2b7b43ac1f55.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)14:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_2bcc9be85cd2112b.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)22:47
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות x64 של Internet Explorer 8 ב-Windows Vista?, Windows Vista SP1?, Windows Vista SP2?, Windows Server 2008 ו- Windows Server 2008 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_baf8d85069b6c4d3fc8cf7f2ca395a46_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_d4410654bbd63101.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dbe7525671d57c32db257d476ba32454_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_c84bd9d99c3abb75.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_876ac6fefc09908b.manifest
File versionNot Applicable
File size55,545
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_87eb376c152f8261.manifest
File versionNot Applicable
File size55,545
Date (UTC)06-Mar-2010
Time (UTC)00:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,997
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,943
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_2b4c2b7b43ac1f55.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)14:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_2bcc9be85cd2112b.manifest
File versionNot Applicable
File size55,527
Date (UTC)05-Mar-2010
Time (UTC)22:47
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,796
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,508
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,871
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,607
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_2e11f6af952d9d273c4c48eaf51c43b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_f507d024829345cf.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_b967272ed0f25f9daa7caf5c0f2435c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_1b5d5824915ab5c3.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_485c9d388f193c9b.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_48cc9903a84aaeeb.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:12
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_68e77ba561b410fda1405ccb7fce690c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_fd6306c75153ea7c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6bb887b9f1250517a58180b07b141d56_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_11fe4f346d0d8163.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c0b484fce38d02e1f3e00dcc559d027_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_a7cec5b33fd9423e.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e37225e54a5e354b60fb4ba34bbee88d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_993ecc7010dc5bd0.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_a47b38bc4776add1.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_a4eb348760a82021.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981332~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,196
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,835
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_aecfe30e7bd76fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)21:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_af3fded99508e21c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות והמבוססות Itanium של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_2c8ff622fc0cf8a86cfe0f08745708dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_6ef474a07910f8a6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c5179ad649fdce9078c968e702594b4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_344e26b38102cfdc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_485e412e8f174597.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_48ce3cf9a848b7e7.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,238
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981332~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,188
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981332_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)00:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_aecfe30e7bd76fcc.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)21:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_af3fded99508e21c.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)08-Mar-2010
Time (UTC)22:02
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 981332 - Last Review: יום חמישי 15 אפריל 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB981332

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com