MS10-022: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Basic Scripting (VBScript) 5.6: 13 באפריל, 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 981350 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-022. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיה ידועה

אנו יודעים על בעיה המשפיעה על היקף מוגבל של מחשבים שבהם מתקיימים כל התנאים הבאים:
 • Windows XP Service Pack 3 מותקן
 • גירסה ישנה של Windows Script Host 5.6 הותקנה ידנית.
הערה כברירת מחדל, Windows XP Service Pack 3 מתקין את Windows Script Host 5.7. בעיה מוכרת זו מוגבלת למחשבים שבהם הותקנה ידנית גירסה קודמת של Windows Script Host, למרות שאין צורך לעשות זאת.

במחשבים המושפעים מבעיה מוכרת זו, ייתכן שעדכון האבטחה לא יותקן מכיוון שמצויה גירסה בלתי צפויה של Vbscript.dll. כדי להתקין עדכון אבטחה זה ב-Windows XP Service Pack 3, הגירסה של קובץ Vbscript.dll חייבת להיות לפחות 5.7.

כדי לפתור בעיה מוכרת זו במחשב המריץ Windows XP Service Pack 3, והגירסה של קובץ Vbscript.dll היא 5.6, השתמש באחת השיטות הבאות, בהתאם לגירסת Windows Internet Explorer המותקנת במחשב.

עבור Internet Explorer 6
 1. שחזר את Vbscript.dll לגירסה צפויה של הקובץ.

  כדי לשחזר את Vbscript.dll לגירסה 5.7, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הורד והתקן את עדכון KB951978 Script Engine עבור Windows XP:
   951978 פלט Script אינו מוצג כצפוי כאשר אתה מריץ סקריפטים של VBScript או JScript ב-Windows Vista Service Pack 1, ב-Windows Server 2008, או ב-Windows XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • שדרג ל-Internet Explorer 8. למידע נוסף אודות אופן קבלת Internet Explorer 8, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
   http://www.microsoft.com/israel/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • שדרג ל-Internet Explorer 7. למידע נוסף אודות אופן קבלת Internet Explorer 7, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b
 2. התקן את עדכון האבטחה.

  לאחר ששחזרת בהצלחה את Vbscript.dll לגירסה צפויה כמתואר כאן, התקן את עדכון האבטחה של VBScript 5.7 עבור Windows XP Service Pack 3? (KB981349) כמתואר בעלון האבטחה MS10-022.

  הערה עדכון אבטחה זה יוצע לך באמצעות עדכונים אוטומטיים אם הגירסה של Vbscript.dll היא לפחות 5.7.0.0.
עבור Internet Explorer 7
 1. שחזר את Vbscript.dll לגירסה צפויה של הקובץ.

  כדי לשחזר את Vbscript.dll לגירסה 5.7, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הורד והתקן את עדכון KB951978 Script Engine עבור Windows XP:
   951978 פלט Script אינו מוצג כצפוי כאשר אתה מריץ סקריפטים של VBScript או JScript ב-Windows Vista Service Pack 1, ב-Windows Server 2008, או ב-Windows XP Service Pack 3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • שדרג ל-Internet Explorer 8. למידע נוסף אודות אופן קבלת Internet Explorer 8, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
   http://www.microsoft.com/israel/windows/internet-explorer/worldwide-sites.aspx
   הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
  • הסר את ההתקנה של Internet Explorer 7, ואז התקן מחדש את Internet Explorer 7.
 2. התקן את עדכון האבטחה.

  לאחר ששחזרת בהצלחה את Vbscript.dll לגירסה צפויה כמתואר כאן, התקן את עדכון האבטחה של VBScript 5.7 עבור Windows XP Service Pack 3? (KB981349) כמתואר בעלון האבטחה MS10-022.

  הערה אם אפשרת עדכונים אוטומטיים, עדכון זה יוצע לך אוטומטית.
עבור Internet Explorer 8

אם מותקן Internet Explorer 8, ואפשרת עדכונים אוטומטיים, יוצע לך העדכון הנכון באופן אוטומטי, ואינך צריך לבצע פעולה נוספת כלשהי. אם עליך להתקין ידנית עדכון אבטחה זה, הורד והתקן את עדכון האבטחה VBScript 5.8 עבור Windows XP Service Pack 3? (KB981349) כמתואר בעלון האבטחה MS10-022.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להתקין את עדכון האבטחה, עליך להתקין תחילה את Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 5.6? במחשב.

VBScript 5.6 מותקן על-ידי התוכניות הבאות:
 • Microsoft Internet Explorer 6
 • Windows Server 2003 (כולל הגירסאות הבאות: SP2 מבוסס x86,? SP2 מבוסס x64,? ו-SP2 מבוסס Itanium)
 • Windows XP (כולל הגירסאות הבאות: SP2 מבוסס x86 ו-? SP2 מבוסס x64)
 • Windows Script Host 5.6
כדי לברר איזו גירסה של VBScript מותקנת במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את סייר Windows .
 2. אתר את הספרייה הבאה:
  %systemroot% ?\system32
 3. לחץ על הקובץ Vbscript.dll באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 4. לחץ על הכרטיסייה פרטים כדי להציג את השדה גירסת קובץ.
אם גירסת הקובץ מתחילה ב- 5.6 (לדוגמה, 5.6.0.8825), אזי VBScript 5.6 מותקן במחשב.

מידע לגבי הסרה

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, בצע אחת מהפעולות הבאות:
 • השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.
 • השתמש כלי השירות Spuninst.exe שנמצא בתיקייה ?הבאה:
  %Windir%\$NTUninstallKB981350$\Spuninst

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 2000 SP4 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.6.0.8838401,40812-Mar-201021:44x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP SP2 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.8838417,79210-Mar-201008:02x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8838417,79210-Mar-201008:07x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201005:20x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201005:27x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 SP2 ושל Windows XP Professional SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.8838663,04009-Mar-201004:43x64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:43x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.6.0.8838663,55209-Mar-201004:38x64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:38x86SP2SP2QFE\WOW
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.88381,116,67209-Mar-201004:41IA-64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:41x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.6.0.88381,117,69609-Mar-201004:38IA-64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:38x86SP2SP2QFE\WOW

מאפיינים

Article ID: 981350 - Last Review: יום חמישי 15 אפריל 2010 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
מילות מפתח 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB981350

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com