สะสม Update แพ็คเกจ 1 สำหรับ SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

1 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่นำออกใช้ในการสะสม Update 5, 6 และ 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) 1 การปรับปรุงสะสมสำหรับ SQL 2008 R2 RTM เฉพาะมุ่งเป็นยกเลิกแบบ RTM การลงรายการบัญชีสำหรับการปรับปรุงที่สะสม 5-7 สำหรับลูกค้าของ SQL Server 2008 SP1 ที่วางแผนการปรับรุ่นเป็น SQL Server 2008 R2 และยังคง ป้องกันโปรแกรมแก้ไขด่วนปรับปรุงที่สะสม 5-7 สำหรับ SQL Server 2008 SP1 รุ่นวางจำหน่าย รุ่นวางจำหน่าย ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนใหม่ได้ถูกรวมในการปรับปรุงนี้สะสม

หมายเหตุ:นี้โครงสร้างของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ยังถูกเรียกเมื่อสร้าง 10.50.1702.0

เราขอแนะนำให้ คุณทดสอบโปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนที่คุณจัดวางไว้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

 • โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2008 R2 เป็นภาษาต่าง ๆ ในขณะนี้ ดังนั้น เป็นแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมเดียวเท่านั้นสำหรับภาษาทั้งหมด
 • แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสมหนึ่งมีแพคเกจคอมโพเนนต์ทั้งหมด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมเป็นการปรับปรุงเฉพาะส่วนดังกล่าวประกอบที่มีการติดตั้งบนระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับ 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

ขณะนี้มีแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสะสมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบปัญหาเหล่านี้เฉพาะเท่านั้น แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจาก ด้วยการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack รุ่นถัดไปของ SQL Server 2008 R2 ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้

หากพร้อมสำหรับการดาวน์โหลดการปรับปรุงที่สะสม คุณจะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้นมา ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ต้นทุนการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่ได้มีการกำหนดลักษณะสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมเฉพาะนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

โปรแกรมแก้ไขด่วนของ sql Server 2008 ที่รวมอยู่ใน 1 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2

บทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่กล่าวถึงฮอตฟิกซ์เหล่านี้จะออก ตามที่มีพร้อมใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัก SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขจุดบกพร่องของ sqlหมายเลขบทความ kbคำอธิบาย:
403846972937การแก้ไข: A ประสิทธิภาพปัญหาซึ่ง Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL ตรวจสอบข้อมูลการกระจายตัวของดัชนีในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
403876973643การแก้ไข: การซิงโครไนส์สิ่งพิมพ์เวียนที่ใช้ในการซิงโครไนส์เว็บใช้เวลานานมากเพื่อจบหลังการซิงโครนัสการเริ่มต้น ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403894974067การแก้ไข: คุณใช้ฟังก์ชันจำนวนในคอลัมน์ที่ถูกส่งกลับ โดยแบบสอบถามย่อยที่ส่งกลับค่าแถวไม่มี ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008 และมีการส่งคืนผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
403877974130การแก้ไข: มีหน่วยความจำรั่วอาจเกิดขึ้นหากคุณใช้การสอบถามเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงเพื่อดึงข้อมูลคอลัมน์ sql_variant จากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
411935974205การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Errorlog แฟ้ม ของ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 หลังจากการบริการ SQL Server หยุดการตอบสนอง: "หมดเวลาที่เกิดขึ้นขณะกำลังรอการ latch"
403880974319ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูล ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008 ที่มิเรอร์ และข้อความล้มเหลว assertion เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ: " SQL Server Assertion: แฟ้ม: <loglock.cpp> บรรทัด = Assertion ล้มเหลว 823 = ' ผลลัพธ์== LCK_OK ' " </loglock.cpp>
403883974660การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดของหน่วยความออกแบบของจำเมื่อคุณใช้การจำลองแบบผสานกับเว็บการซิงโครไนซ์ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403884974749การแก้ไข: แทนอักขระตัวสุดท้ายของคอลัมน์ที่มีอักขระที่ไม่หรือมีคอลัมน์ nchar จะไม่ถูกต้องที่ ด้วยอักขระช่องว่าง (char(32)) หลังจากที่มีแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยที่ตัวจำแนกชื่อข้อขัดแย้งที่กำหนดเอง ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403885974777การแก้ไข: การดำเนินการคืนค่าฐานข้อมูลอาจล้มเหลวระหว่างขั้นตอนการกู้คืนเมื่อฐานข้อมูลการใช้การแจ้งเตือนแบบสอบถาม ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403882974785การแก้ไข: แผนที่มีเคอร์เซอร์ API ที่สร้างขึ้นตามคำแนะนำแผนคือไม่ reused เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008
403871975037ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อบริษัทตัวแทนการผสานสองราย หรือมากกว่ากำลังพยายามปรับเปลี่ยนช่วงของข้อมูลเฉพาะตัวของผู้เผยแพร่ในขนานใน SQL Server 2008: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 548 การแทรกที่ล้มเหลว conflicted มีข้อจำกัดกาเครื่องหมายช่วงของข้อมูลเฉพาะตัว"
403888975089การแก้ไข: การดำเนินการคืนค่าใช้เวลานานเมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูลที่มีการแจ้งเตือนแบบสอบถามที่เปิดใช้งาน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403889975090การแก้ไข: Deadlocks อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการบอกรับสมาชิกการแจ้งเตือนแบบสอบถามพร้อมกันหลายคือ fired บนวัตถุที่เหมือนกัน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403875975134การแก้ไข: เปลี่ยนแปลงตัวพิมพ์ใหญ่และการเน้นในคอลัมน์ของชนิดข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ใช้ไม่ได้กำลังแพร่กระจายในการทำแบบจำลองการผสานของ SQL Server 2005 หรือใน SQL Server 2008 ผสานที่จำลองแบบ
403887975159การแก้ไข: สำหรับสมาชิกของ SQL Server กระชับข้อมูล Edition (CE) เฉพาะ schema ที่ไม่ มีข้อมูลที่ถูกจำลองแบบสำหรับบทความที่เพิ่มใหม่กับสิ่งที่อยู่ผสานพิมพ์โดยใช้ “ ExchangeType.Upload ”
411934975414การแก้ไข: การเชื่อมต่อข้อมูลไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณใช้ "การเชื่อมต่อการเปลี่ยนแปลง" การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นก่อนที่การเชื่อมต่อเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ใน SQL Server Management Studio ใน SQL Server 2008
403881975417การแก้ไข: คำสั่ง SELECT A กลับเป็นชุดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกำลังถูกใช้ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403858975681การแก้ไข: หยุดชั่วฐานข้อมูลเซสชันการมิเรอร์คือคราวเมื่อคุณเพิ่มแฟ้มธุรกรรมการบันทึกมากกว่าหนึ่งไปยังโฟลเดอร์บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมีหลักการที่ไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403857975719การแก้ไข: มีความล้มเหลว assertion อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณรันการสอบถามที่รวมคอลัมน์ในตารางที่ มีการบีบอัดที่เปิดใช้งานใน SQL Server 2008
403856975772การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการประมวลผลสำหรับบริการ broker ของข้อความ และเซสชันอาจถูกตัดการเชื่อมต่อใน SQL Server 2008
403895975860การแก้ไข: การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบกับสำเนาชั่วคราวอาจทำให้ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 หยุดการตอบสนอง
403892976041การแก้ไข: คุณได้รับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อคุณรันการสอบถามที่ใช้แผนการดำเนินการขนาน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403863976124การแก้ไข: หลังจากที่คุณติดตั้ง SQL Server 2008 SP1 สำหรับ SQL Server 2008 กับเหตุการณ์ติดตามสำหรับ Windows (ETW) ติดตั้งรุ่น IA 64, SQL Server แฮงระหว่างการเริ่มต้น และไม่สามารถเริ่มต้น
403865976231ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 Express รุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista รุ่นภาษาจีนแบบดั้งเดิมสำหรับ Hongkong: ความสอดคล้อง “ประสิทธิภาพนับรีจิสทรีไฮฟ์กัน ”
403867976391การแก้ไข: แบบสอบถาม A MDX ที่เกี่ยวข้องกับการวัดที่คำนวณได้หลายอาจส่งคืนผลลัพธ์ไม่ถูกต้องในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008
403869976414การแก้ไข: ฟังก์ชันการค้นหาข้อความแบบเต็มไม่ทำงานใน Edition ด่วนของ SQL Server 2008 แม้หลังจากที่คุณติดตั้ง CU2 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL
403873976603การแก้ไข: ผลลัพธ์อื่นอาจถูกส่งกลับเมื่อคุณรันการสอบถามเดียวกันกับตัวเลือก RECOMPILE ใน SQL Server 2008 พร้อม
403898976935การแก้ไข: การดำเนินการของแบบสอบถามตาม CTE parameterized ใช้เวลานานให้เสร็จสมบูรณ์ใน SQL Server 2008
403937973785การแก้ไข: สมาชิกจะไม่ scripted ในบทบาทฐานข้อมูลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลังจากที่คุณสคริปต์ฐานข้อมูล และเปิดใช้งาน "สคริปต์สิทธิ์ระดับวัตถุ" ตัว ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403944974749การแก้ไข: แทนอักขระตัวสุดท้ายของคอลัมน์ที่มีอักขระที่ไม่หรือมีคอลัมน์ nchar จะไม่ถูกต้องที่ ด้วยอักขระช่องว่าง (char(32)) หลังจากที่มีแก้ไขข้อขัดแย้ง โดยที่ตัวจำแนกชื่อข้อขัดแย้งที่กำหนดเอง ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403901975058การแก้ไข: ตัวเชื่อมต่อ 1.0 สำหรับ SAP BI throws ข้อยกเว้นเมื่อข้อมูลถูกโหลดในขนานในแพคเกจ SSIS 2008
403938975825การแก้ไข: แถวจะไม่ถูกลบที่เป็นสมาชิกได้ เมื่อคุณลบแถวที่ผู้เผยแพร่แล้ว ทำการปรับให้ตรงกันในการจำลองแบบ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 เวียนแบบ
403939975950การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจที่ SSIS 2005 หรือ SSIS 2008 ที่ใช้ตัวให้บริการ IBM DB2 OLE DB เพื่อส่งออกข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ IBM DB2: "หมายเลขของความล้มเหลวแถวเกินจำนวนสูงสุดที่ระบุ ออกจากหน่วยความจำ"
403902975991การแก้ไข: งบ CHECKFILEGROUP DBCC ที่ไม่ได้ตรวจสอบวัตถุแบบ partitioned ถ้าพาร์ติชันอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่ได้นำเสนอใน filegroup มีการตรวจสอบใน SQL Server 2008
403903976316การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8672 เมื่อคุณเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ในการผสานใน SQL Server 2008
403941976410การแก้ไข: ประสิทธิภาพปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ predicate เข้าร่วมในการสอบถามของคุณมีการอ้างอิง outer คอลัมน์ ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
403943976691การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเป็นระยะ ๆ เมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ SQL Server 2005 บริการ broker หรือ broker บริการ SQL Server 2008
403906976991การแก้ไข: ตัวแทนการ LogReader โดยไม่คาดคิดจะทรัพยากรของ CPU ทั้งหมดเมื่อบริษัทตัวแทนการจัดการการเชื่อมต่อล้มเหลวในการจำลองแบบของทรานแซคชันของ SQL Server 2008
403908977076การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งการเปลี่ยนแปลง INDEX ในตารางที่มี CDC ที่เปิดใช้งานใน SQL Server 2008: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 22983: การเฉพาะดัชนี <index name="">บนตารางแหล่งที่มา<table name="">ถูกใช้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจับภาพ"</table></index>
403909977097ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณทำการ DDL เปลี่ยนไปคอลัมน์ IDENTITY และจากนั้น ให้ตรงกันจะเปลี่ยนเป็นสมาชิกใน SQL Server 2008: "ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องใกล้กับคำสำคัญ 'IDENTITY' (แหล่งที่มา: MSSQLServer หมายเลขข้อผิดพลาด: 156) "
403924977109การแก้ไข: หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวแทนการผสานในระหว่างการเตรียมใช้งานของการบอกรับเป็นสมาชิกใน SQL Server 2008 ฟังก์ชัน ident_current() กลับเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้
403951977151ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเพิ่มการบอกรับสมาชิก republisher ที่อยู่ในสิ่งพิมพ์เวียน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008: “ไม่สามารถสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกได้เนื่องจากการสมัครสมาชิกแล้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการบอกรับสมาชิก ”
403950977450การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้นิพจน์ตารางทั่วไปข้อมูล XML shred ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008: "ข้อผิดพลาดของตัวประมวลผลแบบสอบถามภายใน: ตัวประมวลผลการสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม"
403952977842การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงเกิดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง SET FMTONLY เพื่อกำหนดค่าของตัวเลือก FMTONLY ON และเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 ที่อยู่ภายใต้หน่วยความจำการไวต่อแรงกด
403925977889ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามเรียกใช้เป็นแพคเกจ SSIS 2008 ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มาของแฟ้มแบน และ qualifier ข้อความที่ใช้อักขระพิเศษบางอย่างที่ไม่สนับสนุนข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับภาษา W3C XML: "มีอักขระที่ไม่ถูกต้องพบในเนื้อหาข้อความ"
403926978020การแก้ไข: อักขระที่ 2000 แรกเท่านั้นมีคืน โดยฟังก์ชัน fn_get_audit_file() เมื่อคุณใช้เพื่อขอรับข้อมูลจากแฟ้มการตรวจสอบใน SQL Server 2008
403914978108การแก้ไข: บาง nTEXT, NTEXT หรือรูปข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าที่จำลอง 80 ไบต์ไม่สามารถเป็นแบบอย่างถูกต้องในการทำแบบจำลองของทรานแซคชันหลังจากที่คุณปรับรุ่น SQL Server 2000 เป็น SQL Server 2008
403931978190การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8630 เมื่อคุณรันการสอบถามบนเซิร์ฟเวอร์ SQL Server 2008 ที่อยู่ภายใต้หน่วยความจำการไวต่อแรงกด
403933978296การแก้ไข: ส่วนที่กำลังเรียกใช้คำชี้แจงสิทธิ์ในการสร้าง SUBCUBE หยุดการตอบสนองใน SSAS 2008
403934978301การแก้ไข: ทรัพยากรของ CPU ทั้งหมดจะใช้เมื่อคุณใช้ตัวเชื่อมต่อสำหรับ SAP BI ในแพคเกจการ SSIS 2008
403936978504การแก้ไข: การดำเนินการแทรกไม่เมื่อคุณใส่ข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งในฐานข้อมูลอื่นเมื่อฐานข้อมูลปลายทางประกอบด้วยชนิดข้อมูลที่ผู้ใช้กำหนดใน SQL Server 2008
403954978629ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้เซสชันของเหตุการณ์ที่ขยาย system_health เพื่อจับภาพกราฟ deadlock ใน SQL Server 2008: "ข่าวสารเกี่ยวกับ 9436: การแยกวิเคราะห์ XML: บรรทัด 54 อักขระ 12 แท็กสิ้นสุดไม่ตรงกับแท็กเริ่มต้น"
403957978904การแก้ไข: แบบสอบถามมี MDX กลับผลลัพธ์ไม่ถูกต้องเมื่อมีใช้การคำนวณที่ซ้อนกันหลายและ rollups แบบกำหนดเองในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008
423860975374การแก้ไข: ขั้นตอนการกาเครื่องหมายของบริการ WMI ไม่เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 คลัสเตอร์
423851976754การแก้ไข: มีความล้มเหลว assertion เกิดเมื่อคุณทำการสอบถาม sys.dm_broker_activated_tasks DMV ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
424139977376การแก้ไข: ถึงแม้ว่าบริษัทตัวแทนการแจกจ่าย reapplies ชุดคำสั่งไม่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาด 20046 ที่บ่งชี้ว่า บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายที่ล้มเหลวในการจำลองแบบ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 ของทรานแซคชันแบบ
423848978430การแก้ไข: งานการล้างข้อมูลบน Ghost ใช้ 100% ของ CPU บนระบบไม่ได้ใช้งาน ใน SQL Server 2008 หรือ ใน SQL Server 2005
423852978839การแก้ไข: การดำเนินการสำรองข้อมูลในฐานข้อมูล SQL Server 2008 ไม่ถ้าคุณเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามในฐานข้อมูลนี้
423854978894ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณใช้ตัวสร้างแบบสอบถามเพื่อแก้ไขการสอบถามที่มีอยู่ของรายงานการ SSRS 2008: "ตัวออกแบบแบบสอบถามนี้ไม่สามารถโหลดเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ cube ที่มีการเลือกการ <cube name="">" </cube>
423855978930การแก้ไข: ค่าพารามิเตอร์จะถูกแทนที่ โดยค่าเริ่มต้นของเมื่อพารามิเตอร์ถูกซ่อนอยู่ และ ในรายงาน snapshot ในบริการรายงานของ SQL Server 2008
423866978947ปัญหาที่ไม่ใช่ส่งอาจทำให้ฐานข้อมูลที่มิเรอร์ failover ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008
423875979042การแก้ไข: กู้คืนฐานข้อมูลหลักจะไม่มาถ้าฐานข้อมูลมีแฟ้มบันทึกเสมือนจำนวนมาก ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
423857979496การแก้ไข: รายการล็อกหายสำหรับเหตุการณ์ OnPreExecute และเหตุการณ์ OnPostExecute ใน SQL Server 2008 รวมบริการ
423876979549การแก้ไข: ข้อมูลเสียหายเมื่อคุณทำการปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ LOB การจำลองแบบ SQL Server 2005 หรือ SQL Server 2008 ของทรานแซคชันแบบ
423862979707การแก้ไข: ธุรกรรมที่มีการกระจายการถูกเลิกโดยไม่คาดคิดใน SQL Server 2008
423863979737เซิร์ฟเวอร์รายงานหยุดการตอบสนองในบริการรายงานของ SQL Server 2008
423877979777การแก้ไข: คุณพบปัญหาเมื่อคุณดำเนินการจัดกลุ่มสมาชิกบนตารางสาระสำคัญ Excel มีแหล่งข้อมูลคือ cube SSAS 2005 มีหรือมี cube SSAS 2008
423865979779การแก้ไข: หลายปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกเชื่อมโยงที่ถูกสร้างขึ้น โดยผู้ให้บริการไคลเอ็นต์ Native ของ SQL ใน SQL Server 2008
423861979925การแก้ไข: การแจ้งเตือน ddl_event_notification_events มีการลงทะเบียนได้สำเร็จแม้ว่าจะให้บริการ Broker ถูกปิดใช้งานใน SQL Server 2008
423867980037การแก้ไข: "ผู้ใช้ ' <user> 'ไม่มีสิทธิ์ในการรันการ DBCC showfilestats สำหรับฐานข้อมูล' <database name=""> ' " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามจะเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของฐานข้อมูลใน SSMS 2008 </database> </user>
423870980252การแก้ไข: แบบสอบถามมี MDX ที่อ้างอิงถึงหน่วยวัดที่คำนวณได้ และการอ้างอิงมิติที่ใช้สูตรการยกเลิกการกำหนดเอง ยังคงมีค่าที่ไม่ถูกต้องใน SSAS 2008
423869980406การแก้ไข: แบบสอบถามในสำเนาชั่วคราวของฐานข้อมูล SQL Server 2008 ไม่หลังจากฐานข้อมูลของแหล่งที่มาถูกเริ่มใหม่
423853980653sql Server 2008 SP1 สะสม Update 7 และ SQL Server 2005 SP3 สะสม Update 9 ปรากฏสถานะการสืบค้นกลับ 4136 ที่สามารถใช้เพื่อปิดการใช้กระบวนการ "sniffing พารามิเตอร์"
423881980925ผลลัพธ์ของการสอบถาม MDX บนสมาชิกที่คำนวณได้ไม่มีการจัดรูปแบบที่คุณกำหนดไว้สำหรับสมาชิกที่คำนวณได้ในบริการวิเคราะห์ SQL Server 2008
423882980930การแก้ไข: มุมมองการแสดงมิติโดยไม่คาดคิด และหน่วยวัดที่ไม่ระบุเมื่อคุณดูมุมมองนั้นในตัวสร้างรายงานรุ่น 1.0 หรือ 2.0 ใน SQL Server 2008
423879981037การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "พยายามกำหนดค่าของคอลัมน์ไม่ใช่แบบ NULL-สามารถเป็น NULL" เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ฟังก์ชัน ISNULL() เพื่อเลือกค่าของคอลัมน์ nullable ใน SQL Server 2008

รายละเอียดของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้สะสม

ข้อมูลรีจิสทรี

ถ้าต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพ็คเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

รุ่น 32 บิต

ใช้ร่วมกันหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1702.089,440พฤษภาคม-04-201014:46x86
Distrib.exe2009.100.1702.075,616พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Logread.exe2009.100.1702.0424,288พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,44030 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1702.0345,95230 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1702.083,808พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,767,776พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,21630 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,57630 2010 Apr21:57x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Rdistcom.dll2009.100.1702.0652,128พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replmerg.exe2009.100.1702.0341,856พฤษภาคม-04-201014:44x86
Replsync.dll2009.100.1702.0100,704พฤษภาคม-04-201014:39x86
Snapshot.exe10.50.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:46x86
Spresolv.dll2009.100.1702.0179,552พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqlmergx.dll2009.100.1702.0194,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlwep100.dll2009.100.1702.089,440พฤษภาคม-04-201014:30x86
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1702.026,464พฤษภาคม-04-201014:44x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1702.0135,520พฤษภาคม-04-201014:44x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqlaccess.dll2009.100.1702.0415,584พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlagent.exe2009.100.1702.0367,968พฤษภาคม-04-201014:44x86
Sqlos.dll2009.100.1702.014,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1702.014,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1702.04,609,376พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlservr.exe2009.100.1702.042,896,224พฤษภาคม-04-201014:44x86
Sqsrvres.dll2009.100.1702.089,952พฤษภาคม-04-201014:30x86
sql Server 2008 ฐานข้อมูล R2 บริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,44030 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,21630 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,57630 2010 Apr21:57x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0203,104พฤษภาคม-04-201014:40x86
Replisapi.dll2009.100.1702.0272,736พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replprov.dll2009.100.1702.0576,864พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replrec.dll2009.100.1702.0791,904พฤษภาคม-04-201014:38x86
Replsub.dll2009.100.1702.0413,024พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0270,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.0780,640พฤษภาคม-04-201014:30x86
Studio ข่าวกรองธุรกิจ R2 พัฒนา Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1702.0313,184พฤษภาคม-04-201014:46x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1702.046,944พฤษภาคม-04-201014:43x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1702.05,920,608พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1702.01,988,448พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1702.01,001,312พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1702.05,928,800พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1702.04,163,424พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1702.0333,664พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1702.0911,200พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqldest.dll2009.100.1702.0180,576พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1702.07,579,488พฤษภาคม-04-201014:38x86
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0258,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdspdm.dll10.50.1702.0178,016พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msmdsrv.exe10.50.1702.025,775,456พฤษภาคม-04-201014:44x86
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Xmsrv.dll10.50.1702.020,766,560พฤษภาคม-04-201014:29x86
บริการการรวมของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Msdtssrvr.exe10.50.1702.0214,880พฤษภาคม-04-201014:46x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqldest.dll2009.100.1702.0180,576พฤษภาคม-04-201014:39x86
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0258,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
บริการการรายงานของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1702.0567,136พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201014:42x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1702.01,455,968พฤษภาคม-04-201014:38x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1702.0131,424พฤษภาคม-04-201014:38x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1702.01,178,464พฤษภาคม-04-201014:44x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1702.01,607,520พฤษภาคม-04-201014:38x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1702.01,976,160พฤษภาคม-04-201014:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.1702.01,333,088พฤษภาคม-04-201014:46x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqlrsos.dll2009.100.1702.014,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Studio R2 Management Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1702.01,066,848พฤษภาคม-04-201014:46x86
Bcp.exe2009.100.1702.089,440พฤษภาคม-04-201014:46x86
Copydatabasewizard.exe10.50.1702.0661,344พฤษภาคม-04-201014:46x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1702.0313,184พฤษภาคม-04-201014:46x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1702.04,163,424พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1702.0333,664พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1702.0345,95230 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1702.083,808พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1702.03,290,976พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1702.0386,912พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1702.092,000พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,767,776พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:40x86
Objectexplorer.dll10.50.1702.03,376,992พฤษภาคม-04-201014:38x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Radlangsvc.dll10.50.1702.0145,248พฤษภาคม-04-201014:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.1702.01,333,088พฤษภาคม-04-201014:46x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sqldest.dll2009.100.1702.0180,576พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sqleditors.dll10.50.1702.01,242,976พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1702.07,579,488พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlresolver.dll10.50.1702.038,752พฤษภาคม-04-201014:38x86
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0258,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
เครื่องมือ Server 2008 R2 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1702.0937,824พฤษภาคม-04-201014:44x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1702.046,944พฤษภาคม-04-201014:43x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1702.0505,696พฤษภาคม-04-201014:46x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1702.05,920,608พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1702.01,988,448พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1702.01,001,312พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1702.05,928,800พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1702.0280,416พฤษภาคม-04-201014:42x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Spresolv.dll2009.100.1702.0179,552พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
โปรแกรมข้อความเต็ม R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
บริการเบราว์เซอร์ R2 Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1702.0824,672พฤษภาคม-04-201013:56x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-201014:40x86
sql Server 2008 R2 Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1702.013,664พฤษภาคม-04-2010
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม
Sqlncli10.dll2009.100.1702.02,568,544พฤษภาคม-04-2010
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403 2010 Apr

x รุ่นที่ใช้ x64

ใช้ร่วมกันหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1702.096,608พฤษภาคม-04-201013:53x64
Distrib.exe2009.100.1702.087,904พฤษภาคม-04-201013:53x64
Dts.dll2009.100.1702.02,208,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtsconn.dll2009.100.1702.0448,864พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.01,088,352พฤษภาคม-04-201013:50x64
Exceldest.dll2009.100.1702.0260,960พฤษภาคม-04-201013:50x64
Logread.exe2009.100.1702.0511,840พฤษภาคม-04-201013:53x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,44030 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1702.0345,952พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1702.083,808พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,767,776พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,942,880พฤษภาคม-04-201013:49x64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,21630 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,57630 2010 Apr21:57x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0260,960พฤษภาคม-04-201013:48x64
Rdistcom.dll2009.100.1702.0791,392พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replmerg.exe2009.100.1702.0409,952พฤษภาคม-04-201013:53x64
Replsync.dll2009.100.1702.0126,816พฤษภาคม-04-201013:48x64
Snapshot.exe10.50.1702.013,664พฤษภาคม-04-201013:53x86
Spresolv.dll2009.100.1702.0216,928พฤษภาคม-04-201013:48x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqlmergx.dll2009.100.1702.0231,264พฤษภาคม-04-201013:48x64
Sqlwep100.dll2009.100.1702.0107,360พฤษภาคม-04-201013:48x64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201013:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,216พฤษภาคม-04-201013:48x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201013:48x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,576พฤษภาคม-04-201013:48x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0203,104พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0247,136พฤษภาคม-04-201013:50x64
Replisapi.dll2009.100.1702.0272,736พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replisapi.dll2009.100.1702.0379,232พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replprov.dll2009.100.1702.0576,864พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replprov.dll2009.100.1702.0729,440พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replrec.dll2009.100.1702.0791,904พฤษภาคม-04-201014:38x86
Replrec.dll2009.100.1702.0979,808พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replsub.dll2009.100.1702.0413,024พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replsub.dll2009.100.1702.0495,968พฤษภาคม-04-201013:48x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0270,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0358,240พฤษภาคม-04-201013:48x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.01,042,784พฤษภาคม-04-201013:31x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.0780,640พฤษภาคม-04-201014:30x86
sql Server 2008 ฐานข้อมูล R2 บริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201013:50x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,216พฤษภาคม-04-201013:48x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201013:48x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,576พฤษภาคม-04-201013:48x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0203,104พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0247,136พฤษภาคม-04-201013:50x64
Replisapi.dll2009.100.1702.0272,736พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replisapi.dll2009.100.1702.0379,232พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replprov.dll2009.100.1702.0576,864พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replprov.dll2009.100.1702.0729,440พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replrec.dll2009.100.1702.0791,904พฤษภาคม-04-201014:38x86
Replrec.dll2009.100.1702.0979,808พฤษภาคม-04-201013:48x64
Replsub.dll2009.100.1702.0413,024พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replsub.dll2009.100.1702.0495,968พฤษภาคม-04-201013:48x64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0270,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0358,240พฤษภาคม-04-201013:48x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.01,042,784พฤษภาคม-04-201013:31x64
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.0780,640พฤษภาคม-04-201014:30x86
Studio ข่าวกรองธุรกิจ R2 พัฒนา Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dataprofileviewer.exe10.50.1702.0313,184พฤษภาคม-04-201014:46x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1702.046,944พฤษภาคม-04-201014:43x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1702.05,920,608พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1702.01,988,448พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1702.01,001,312พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1702.05,928,800พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1702.04,163,424พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1702.0333,664พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.designer.dll10.50.1702.0911,200พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.055,581,536พฤษภาคม-04-201013:50x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.012,633,952พฤษภาคม-04-201013:48x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msolap100.dll10.50.1702.08,480,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqldest.dll2009.100.1702.0180,576พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1702.07,579,488พฤษภาคม-04-201014:38x86
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0258,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.055,581,536พฤษภาคม-04-201013:50x64
Msmdspdm.dll10.50.1702.0178,016พฤษภาคม-04-201013:48x86
Msmdsrv.exe10.50.1702.054,580,064พฤษภาคม-04-201013:53x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.012,633,952พฤษภาคม-04-201013:48x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msolap100.dll10.50.1702.08,480,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Xmsrv.dll10.50.1702.021,448,032พฤษภาคม-04-201013:31x64
บริการการรวมของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1702.02,208,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtsconn.dll2009.100.1702.0448,864พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.01,088,352พฤษภาคม-04-201013:50x64
Exceldest.dll2009.100.1702.0260,960พฤษภาคม-04-201013:50x64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Msdtssrvr.exe10.50.1702.0210,784พฤษภาคม-04-201013:53x64
Oledbdest.dll2009.100.1702.0260,960พฤษภาคม-04-201013:48x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqldest.dll2009.100.1702.0264,544พฤษภาคม-04-201013:48x64
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0477,536พฤษภาคม-04-201013:31x64
บริการการรายงานของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1702.0567,136พฤษภาคม-04-201013:52x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201013:51x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.055,581,536พฤษภาคม-04-201013:50x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.012,633,952พฤษภาคม-04-201013:48x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msolap100.dll10.50.1702.08,480,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1702.01,455,968พฤษภาคม-04-201013:48x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1702.0164,704พฤษภาคม-04-201013:48x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1702.02,175,328พฤษภาคม-04-201013:53x64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1702.01,607,520พฤษภาคม-04-201013:48x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1702.01,976,160พฤษภาคม-04-201013:48x86
Rsconfigtool.exe10.50.1702.01,333,088พฤษภาคม-04-201014:46x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqlrsos.dll2009.100.1702.015,200พฤษภาคม-04-201013:48x64
Studio R2 Management Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1702.01,066,848พฤษภาคม-04-201014:46x86
Bcp.exe2009.100.1702.096,608พฤษภาคม-04-201013:53x64
Copydatabasewizard.exe10.50.1702.0661,344พฤษภาคม-04-201014:46x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1702.0313,184พฤษภาคม-04-201014:46x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1702.04,163,424พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1702.0333,664พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1702.0345,952พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1702.083,808พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1702.03,290,976พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1702.0386,912พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1702.092,000พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,767,776พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:40x86
Objectexplorer.dll10.50.1702.03,376,992พฤษภาคม-04-201014:38x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Radlangsvc.dll10.50.1702.0145,248พฤษภาคม-04-201014:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.1702.01,333,088พฤษภาคม-04-201014:46x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
Sqldest.dll2009.100.1702.0180,576พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sqleditors.dll10.50.1702.01,242,976พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1702.07,579,488พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlresolver.dll10.50.1702.038,752พฤษภาคม-04-201014:38x86
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0258,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
เครื่องมือ Server 2008 R2 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1702.0937,824พฤษภาคม-04-201014:44x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1702.046,944พฤษภาคม-04-201014:43x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dts.dll2009.100.1702.02,208,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0448,864พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.01,088,352พฤษภาคม-04-201013:50x64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0260,960พฤษภาคม-04-201013:50x64
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1702.0505,696พฤษภาคม-04-201014:46x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1702.05,920,608พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1702.01,988,448พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1702.01,001,312พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1702.05,928,800พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201013:51x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1702.0280,416พฤษภาคม-04-201013:51x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.055,581,536พฤษภาคม-04-201013:50x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.012,633,952พฤษภาคม-04-201013:48x64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msolap100.dll10.50.1702.08,480,608พฤษภาคม-04-201013:50x64
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0260,960พฤษภาคม-04-201013:48x64
Spresolv.dll2009.100.1702.0179,552พฤษภาคม-04-201014:39x86
Spresolv.dll2009.100.1702.0216,928พฤษภาคม-04-201013:48x64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
โปรแกรมข้อความเต็ม R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201013:50x64
บริการเบราว์เซอร์ R2 Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1702.0824,672พฤษภาคม-04-201013:56x86
sql Server 2008 R2 Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1702.014,176พฤษภาคม-04-201020:50
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831 2010 มีนาคม06:43
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227 2009 มีนาคม19:38
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827 2009 มีนาคม19:40
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427 2009 มีนาคม19:39
Sqlncli10.dll2009.100.1702.02,568,544พฤษภาคม-04-201021:30
Sqlncli10.dll2009.100.1702.02,832,736พฤษภาคม-04-201020:48

รุ่นสถาปัตยกรรม itanium

ใช้ร่วมกันหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ sql Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Bcp.exe2009.100.1702.0169,312พฤษภาคม-04-201013:10IA-64
Distrib.exe2009.100.1702.0209,248พฤษภาคม-04-201013:10IA-64
Dts.dll2009.100.1702.04,260,704พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1702.0800,096พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.02,025,824พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Exceldest.dll2009.100.1702.0588,640พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Logread.exe2009.100.1702.01,128,800พฤษภาคม-04-201013:09IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,44030 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1702.0345,952พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1702.083,808พฤษภาคม-04-201013:05x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,767,776พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.02,663,776พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,21630 2010 Apr21:57x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,57630 2010 Apr21:57x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0590,688พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1702.01,841,504พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Replmerg.exe2009.100.1702.0973,664พฤษภาคม-04-201013:09IA-64
Replsync.dll2009.100.1702.0278,880พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Snapshot.exe10.50.1702.013,664พฤษภาคม-04-201013:10x86
Spresolv.dll2009.100.1702.0509,280พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1702.0436,064พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1702.0201,056พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
ตัวอย่างการหลักของฐานข้อมูล R2 บริการ Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Atxcore.dll2009.100.1702.063,328พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1702.0477,024พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sqlaccess.dll2009.100.1702.0392,032พฤษภาคม-04-201013:02x86
Sqlagent.exe2009.100.1702.01,204,576พฤษภาคม-04-201013:08IA-64
Sqlos.dll2009.100.1702.022,368พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1702.020,832พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1702.04,615,008พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1702.0121,696,096พฤษภาคม-04-201013:08IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1702.0188,768พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
sql Server 2008 ฐานข้อมูล R2 บริการทั่วไปหลัก
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201013:05x86
Microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1702.03,045,216พฤษภาคม-04-201013:05x86
Microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1702.0186,208พฤษภาคม-04-201013:05x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1702.01,140,576พฤษภาคม-04-201013:05x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0203,104พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msgprox.dll2009.100.1702.0538,464พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Replisapi.dll2009.100.1702.0272,736พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replisapi.dll2009.100.1702.0766,304พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Replprov.dll2009.100.1702.01,647,456พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Replprov.dll2009.100.1702.0576,864พฤษภาคม-04-201014:39x86
Replrec.dll2009.100.1702.02,133,856พฤษภาคม-04-201013:02IA-64
Replrec.dll2009.100.1702.0791,904พฤษภาคม-04-201014:38x86
Replsub.dll2009.100.1702.01,121,120พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Replsub.dll2009.100.1702.0413,024พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0270,688พฤษภาคม-04-201014:30x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1702.0707,936พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.02,727,264พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1702.0780,640พฤษภาคม-04-201014:30x86
sql Server 2008 R2 Analysis Services
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.070,378,848พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1702.0178,016พฤษภาคม-04-201013:02x86
Msmdsrv.exe10.50.1702.072,166,240พฤษภาคม-04-201013:09IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.015,846,752พฤษภาคม-04-201013:02IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.010,506,080พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Xmsrv.dll10.50.1702.047,734,112พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
บริการการรวมของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dts.dll2009.100.1702.04,260,704พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1702.0800,096พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.02,025,824พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Exceldest.dll2009.100.1702.0588,640พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Msdtssrvr.exe10.50.1702.0210,784พฤษภาคม-04-201013:10IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1702.0590,688พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sqldest.dll2009.100.1702.0605,024พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0943,968พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
บริการการรายงานของ sql Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Microsoft.analysisservices.modeling.dll10.50.1702.0567,136พฤษภาคม-04-201013:07x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1702.0563,040พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1702.0255,840พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.gaugewebcontrol.dll10.50.1702.01,812,320พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1702.0317,280พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1702.0264,032พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1702.0153,440พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1702.05,179,232พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1702.0112,480พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll.deploy10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1702.01,259,360พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1702.0104,288พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1702.0292,704พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1702.0198,496พฤษภาคม-04-201013:06x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.070,378,848พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.015,846,752พฤษภาคม-04-201013:02IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.010,506,080พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1702.01,455,968พฤษภาคม-04-201013:02x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1702.0242,016พฤษภาคม-04-201013:02IA-64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1702.03,580,768พฤษภาคม-04-201013:09IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1702.01,607,520พฤษภาคม-04-201013:02x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1702.01,976,160พฤษภาคม-04-201013:02x86
Rsconfigtool.exe10.50.1702.01,333,088พฤษภาคม-04-201014:46x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sqlrsos.dll2009.100.1702.022,368พฤษภาคม-04-201012:56IA-64
Studio R2 Management Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Appidpackage.dll10.50.1702.01,066,848พฤษภาคม-04-201014:46x86
Bcp.exe2009.100.1702.0169,312พฤษภาคม-04-201013:10IA-64
Copydatabasewizard.exe10.50.1702.0661,344พฤษภาคม-04-201014:46x86
Dataprofileviewer.exe10.50.1702.0313,184พฤษภาคม-04-201014:46x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1702.04,163,424พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1702.0333,664พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1702.01,251,168พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll10.50.1702.02,557,792พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201014:42x86
Microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1702.0345,952พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1702.083,808พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1702.03,290,976พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1702.0386,912พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1702.05,617,504พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1702.092,000พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1702.01,767,776พฤษภาคม-04-201014:41x86
Microsoft.sqlserver.sqltools.vsintegration.dll10.50.1702.0296,800พฤษภาคม-04-201014:40x86
Objectexplorer.dll10.50.1702.03,376,992พฤษภาคม-04-201014:38x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Radlangsvc.dll10.50.1702.0145,248พฤษภาคม-04-201014:38x86
Rsconfigtool.exe10.50.1702.01,333,088พฤษภาคม-04-201014:46x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Sqldest.dll2009.100.1702.0180,576พฤษภาคม-04-201014:39x86
Sqleditors.dll10.50.1702.01,242,976พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlmanagerui.dll10.50.1702.07,579,488พฤษภาคม-04-201014:38x86
Sqlresolver.dll10.50.1702.038,752พฤษภาคม-04-201014:38x86
Txgroupdups.dll2009.100.1702.0258,400พฤษภาคม-04-201014:30x86
เครื่องมือ Server 2008 R2 sql และคอมโพเนนต์ของเวิร์กสเตชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Autoadmin.dll2009.100.1702.0937,824พฤษภาคม-04-201014:44x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1702.046,944พฤษภาคม-04-201014:43x86
Dts.dll2009.100.1702.01,433,952พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dts.dll2009.100.1702.04,260,704พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1702.0285,024พฤษภาคม-04-201014:44x86
Dtsconn.dll2009.100.1702.0800,096พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.02,025,824พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1702.0695,136พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0173,920พฤษภาคม-04-201014:44x86
Exceldest.dll2009.100.1702.0588,640พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1702.0505,696พฤษภาคม-04-201014:46x86
Microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1702.05,920,608พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1702.01,988,448พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1702.01,001,312พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1702.05,928,800พฤษภาคม-04-201014:43x86
Microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1702.067,424พฤษภาคม-04-201013:06x86
Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll10.50.1702.0280,416พฤษภาคม-04-201013:06x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.028,009,824พฤษภาคม-04-201014:40x86
Msmdlocal.dll10.50.1702.070,378,848พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.015,846,752พฤษภาคม-04-201013:02IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1702.08,676,192พฤษภาคม-04-201014:38x86
Msolap100.dll10.50.1702.010,506,080พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
Msolap100.dll10.50.1702.06,669,152พฤษภาคม-04-201014:40x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0174,432พฤษภาคม-04-201014:39x86
Oledbdest.dll2009.100.1702.0590,688พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Spresolv.dll2009.100.1702.0179,552พฤษภาคม-04-201014:39x86
Spresolv.dll2009.100.1702.0509,280พฤษภาคม-04-201013:03IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
โปรแกรมข้อความเต็ม R2 2008 เซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
บริการเบราว์เซอร์ R2 Server 2008 sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msmdsrv.rll10.50.1702.0824,672พฤษภาคม-04-201012:38IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201013:05IA-64
sql Server 2008 R2 Native Client
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1702.019,296พฤษภาคม-04-201020:05
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831 2010 มีนาคม06:43
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231 2010 มีนาคม07:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228 2009 มีนาคม18:26
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427 2009 มีนาคม20:58
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627 2009 มีนาคม20:53
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228 2009 มีนาคม18:25
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227 2009 มีนาคม20:53
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628 2009 มีนาคม18:28
Sqlncli10.dll2009.100.1702.02,568,544พฤษภาคม-04-201021:30
Sqlncli10.dll2009.100.1702.05,863,264พฤษภาคม-04-201019:56

วิธีการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้า
 2. คลิกการเปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก.
 3. เมื่อต้องการดูการปรับปรุงทั้งหมดสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2008 R2 คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงโปรแกรมปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย
 4. ถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixrollup kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbqfe kbmt KB981355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com