คำอธิบายของ Update Rollup 3 สำหรับการนำออกใช้ Microsoft Exchange Server 2010 การผลิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981401 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกใช้ Update Rollup 3 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 ประกาศไปยังการผลิต (RTM) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อยกเลิกการปรับปรุงการติดตั้ง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข


การปรับปรุง Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM แก้ไขปัญหา ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
981832MS10-024: ช่องโหว่ใน Microsoft Exchange และบริการ SMTP Windows อาจอนุญาตให้บริการ
981664ไคลเอนต์ rpc หรือ MAPI บนไคลเอนต์ระดับกลางอาจไม่ได้รับคำตอบจากบทบาทเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2010 อิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก


เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้ง Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM แวะไป Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com

หมายเหตุ:Microsoft Update ไม่ตรวจหาการปรับปรุง rollups บนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG)
คุณอาจต้องจัดวาง Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่ใช้ Exchange Server 2010 RTM หรือ คุณอาจต้องการจัดวาง Update Rollup 3 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM เซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูล (DAG) สามารถยกเลิกการปรับปรุงยังใช้ได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010 KB981401 สั้น

วันวางจำหน่าย: 13 เมษายน 2010
ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่มีการติดตั้งการปรับปรุงสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
ปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl

คุณอาจพบการติดตั้งที่มีความยาวครั้ง ด้วยข้อความสอดคล้องกันที่แสดง
"สร้างรูป Native สำหรับแอสเซมบลี.Net"

ซึ่งเป็นสาเหตุจากการร้องขอของเครือข่ายการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ “ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl ” และค้นหารายการการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่รูป Native Generation(NGen) compiles รหัสท้องถิ่น เนื่องจาก Exchange Server ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การร้องขอแต่ละต้องรอการหมดเวลาก่อนที่จะย้ายบน
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดการใช้ “ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ ” บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังปรับรุ่น
  1. ในInternet Explorerเลือกเครื่องมือ,ตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแท็บขั้นสูง,ส่วนการรักษาความปลอดภัย.
  2. ยกเลิกเลือก “ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ ”
  3. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
เราขอแนะนำให้ คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์ในระบบควบคุมแน่น
เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตรวจสอบใหม่กล่องกาเครื่องหมาย “ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่ ”
ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook เกี่ยวกับการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook
เมื่อคุณนำแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงการเขียนทับแฟ้มของโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ของ Microsoft (OWA) ถ้าจำเป็น ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ OWA กำหนดเองที่จะเขียนทับเพื่อให้แน่ใจว่า OWA ปรับปรุงอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณนำแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุง คุณต้องสร้างอีกครั้ง OWA การกำหนดเองใน Logon.aspx
เราขอแนะนำว่า คุณเสมอทำสำเนาสำรองของแฟ้ม OWA แบบกำหนดเองก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเอง OWA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee633483 (EXCHG.140)

ถ้าคุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า และ ถ้าคุณได้จัดวาง proxying CAS CAS ใช้ยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้าไม่ใช่แบบกับอินเทอร์เน็ต สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 ใบสั่งคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สำคัญ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb310763 (EXCHG.140)

ข้อกำหนดเบื้องต้น


รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 3 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 RTM:
  • ติดตั้ง Exchange Server 2010 RTM บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้
  • เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่


The required services are automatically stopped and then restarted when you apply this update rollup.

ข้อมูลการลบ


To remove Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 RTM, useเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' Then, remove update 981401.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about terminology that Microsoft uses to describe software updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981401 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbhotfixrollup kbmt KB981401 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981401

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com