คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1603 เมื่อคุณพยายามติดตั้ง RU1 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981474 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Update Rollup 1 สำหรับ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft ติดตั้งล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดรหัส 1603 แล้ว คุณสามารถสร้างการบันทึกการติดตั้ง โดยใช้สวิตช์การติดตั้งโปรแกรมต่อไปนี้:
c:\ Exchange2010 Rollup1KB976573 x 64-en.msp /lvxlogFilePath\InstallationLogFile.log
แฟ้มบันทึกการติดตั้งมีลักษณะดังต่อไปนี้:
////////////
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: ทำการกระทำ: CA_START_REMOVEDATA_SERVICES
เริ่มต้นการดำเนินการเวลา: ca_start_removedata_services
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตาราง CustomAction
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตาราง CustomAction
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: CustomAction 3:-2147287038
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: หมายเหตุ: 1:2235 2:3: ExtendedType 4: SELECT `กระทำ `, `ชนิด `, `แหล่ง `, `เป้าหมาย `, ค่า NULL, ` ExtendedType `จาก ` CA_START_REMOVEDATA_SERVICES `=' ของ CustomAction `ที่ใด ` การกระทำ'
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตาราง CustomAction
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตาราง CustomAction
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: CustomAction 3:-2147287038
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตารางไบนารี
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตารางไบนารี
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2:3:-2147287038 ไบนารี
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: สร้าง MSIHANDLE (99) ของชนิด 790542 สำหรับเธรด 1652
ของ MSI (s) (60:A0) [ประทับเวลา]: invoking การกระทำแบบกำหนดเองระยะไกล DLL: C:\Windows\Installer\MSI2978.tmp จุดเข้าใช้งาน: CAQuietExec
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: สร้าง MSIHANDLE (100) ของพิมพ์ 790541 สำหรับเธรด 4232
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: สร้าง MSIHANDLE (101) ของพิมพ์ 790531 สำหรับเธรด 4232
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: MSIHANDLE (101) ของการปิดพิมพ์ 790531 สำหรับเธรด 4232
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ: QtExecCmdLine ลบคุณสมบัติ ค่าปัจจุบันของ ' "อักษรชื่อไดรฟ์: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\\bin\QuietExe.exe "" C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"" - คำสั่ง 'อักษรชื่อไดรฟ์: \Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\\bin\servicecontrol.ps1 ' AfterPatch "'.
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: สร้าง MSIHANDLE (102) ของพิมพ์ 790531 สำหรับเธรด 4232
ข้อผิดพลาด CAQuietExec: 0x80070001: บรรทัดคำสั่งส่งคืนข้อผิดพลาด
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: MSIHANDLE (102) ของการปิดพิมพ์ 790531 สำหรับเธรด 4232
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: สร้าง MSIHANDLE (103) ของพิมพ์ 790531 สำหรับเธรด 4232
CAQuietExec:0x80070001 ข้อผิดพลาด: CAQuietExec ล้มเหลว
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: MSIHANDLE (103) ของการปิดพิมพ์ 790531 สำหรับเธรด 4232
ของ MSI (s) (60 ! 88) [ประทับเวลา]: MSIHANDLE (100) ของการปิดพิมพ์ 790541 สำหรับเธรด 4232
CA_START_REMOVEDATA_SERVICES CustomActionส่งกลับรหัสข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจริง 1603(โปรดสังเกตนี้อาจไม่เป็น 100% ที่ถูกต้องถ้ามีการแปลที่เกิดขึ้นภายใน sandbox)
ของ MSI (s) (60:A0) [ประทับเวลา]: ปิด MSIHANDLE (99) ของชนิด 790542 สำหรับเธรด 1652
การกระทำสิ้นสุด 6:21:13: CA_START_REMOVEDATA_SERVICES ส่งกลับค่า 3
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: transforming ตาราง InstallExecuteSequence
ของ MSI (s) (60:74) [ประทับเวลา]: หมายเหตุ: 1:2262 2: InstallExecuteSequence 3:-2147287038
สิ้นสุดการดำเนินการเวลา: การติดตั้ง ส่งกลับค่า 3
////////////
นอกจากนี้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • Group Policy object (GPO),ExecutionPolicyกำหนดหนึ่งหรือทั้งสองนโยบายที่มีการต่อไปนี้:
  • MachinePolicy
  • UserPolicy
ไม่สำคัญวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งนโยบายที่สองจะถูกกำหนดไว้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีกำหนดนโยบาย

เมื่อคุณรันโปรแกรมติดตั้ง Exchange 2010 RU1 หรือ Exchange 2010 RU2 โปรแกรมติดตั้งหยุด และปิดการใช้งานของบริการ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งMachinePolicyหรือUserPolicyกำลังกำหนด บริการ WMI ต้องเปิดใช้งานเพื่อรันสคริปต์ PowerShell Windows ที่ชื่อ ServiceControl.ps1 บริการ WMI ถูกใช้ในการเข้าถึงการตั้งค่าที่เก็บอยู่ในบริการการโดเมน active Directory ใช้งานอยู่ (AD DS) นี่คือวิธีการที่ Windows PowerShell กำหนดสิทธิ์สำหรับว่าสคริปต์หรือ cmdlet สามารถดำเนินการ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเป็นการชั่วคราวลบนิยามใด ๆ ของMachinePolicyและUserPolicyในการExecutionPolicy.

กำหนดนโยบายที่กำหนด

เมื่อต้องการกำหนดนโยบายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์cmdในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง
 2. คลิกขวาcmd.exeในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  uac
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การคัดลอก หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  mmc
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 5. เลือกการจัดการคอมพิวเตอร์ในรายการของสแน็ปอิน แล้วคลิกadd.
 6. เลือกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 7. คลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.
 8. ขยายการจัดการคอมพิวเตอร์ขยายบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว คลิกบริการ.
 9. คลิกขวาWindows Management Instrumentationแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 10. สำหรับชนิดการเริ่มต้นเลือกโดยอัตโนมัติคลิกนำไปใช้แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 11. ปิดคอนโซลการจัดการของ Microsoft
 12. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่windows PowerShellแล้ว คลิกwindows PowerShell.
 13. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  –list executionpolicy รับ
 14. หมายเหตุใดนโยบายMachinePolicyหรือUserPolicyกำหนด ถ้าไม่ได้กำหนดนโยบาย นโยบายถูกแสดงเป็นไม่ได้กำหนดไว้. โปรดสังเกตว่า แต่ละกรมธรรม์กำหนด ตัวอย่างเช่น ด้วยนโยบายการดำเนินการAllSignedหรือRestricted.

นโยบายการดำเนินการเฉพาะที่กำหนด

สำหรับนโยบายการดำเนินการภายในกำหนด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์cmdในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง
 2. คลิกขวาcmd.exeในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  uac
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การคัดลอก หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  mmc
 4. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 5. คลิกaddเลือกตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มในรายการของสแน็ปอิน แล้วคลิกadd.
 6. เลือกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
 7. คลิกตกลง.
 8. ขึ้นอยู่กับนโยบายการดำเนินการที่ถูกกำหนด ตามที่บันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 3 ของส่วน "Determine กำหนดนโยบาย" ทำตามขั้นตอนสำหรับMachinePolicyหรือUserPolicyเป็นเหมาะสม:

  สำหรับ MachinePolicy:
  1. ขยายนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกwindows PowerShell.
  2. คลิกขวาเปิดการปฏิบัติงานของสคริปต์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. เลือกไม่มีการกำหนดค่าแล้ว คลิกตกลง.
  สำหรับ UserPolicy:
  1. ขยายนโยบายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกwindows PowerShell.
  2. คลิกขวาเปิดการปฏิบัติงานของสคริปต์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. เลือกไม่มีการกำหนดค่าแล้ว คลิกตกลง.
 9. ปิดคอนโซลการจัดการของ Microsoft
 10. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่windows PowerShellแล้ว คลิกwindows PowerShell.
 11. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  exchange_install_folder\bin\ServiceControl.ps1 afterPatch
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้exchange_install_folderแสดงตัวยึดที่ปรับปรุง Exchange เป็นการยกเลิกโปรแกรมติดตั้งอยู่
 12. ติดตั้ง Exchange 2010 RU1 หรือ RU2 2010 แลกเปลี่ยน

นโยบายการดำเนินการที่กำหนดไว้ใน AD DS

สำหรับนโยบายการดำเนินการกำหนดบน AD DS ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บนตัวควบคุมโดเมนที่โฮสต์ AD DS:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์cmdในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง
 2. คลิกขวาcmd.exeในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  uac
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การคัดลอก หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  /z>PolicySettings.txt gpresult
 4. เปิดแฟ้ม PolicySettings.txt ใน Notepad
 5. ค้นหารายการในรายการต่อไปนี้:
  วัตถุนโยบายกลุ่ม: เซิร์ฟเวอร์ - v2.0 บรรทัดหลัก
  KeyName:KeyPath\PowerShell\ExecutionPolicy
  ค่า:KeyValues_comma_delimited_list
  สถานะ: เปิดใช้งาน
  หมายเหตุอยู่ในลำดับชั้นของนโยบายกลุ่มที่อยู่ของรายการนี้ ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อดูว่า มีรายการอื่น ๆ ที่อ้างอิง "PowerShell"
 6. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  คลิกแผงควบคุมคลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งการจัดการนโยบายกลุ่ม.
 7. การค้นหาตำแหน่งของวัตถุของนโยบายกลุ่มที่กำหนดนโยบายการดำเนินการของ Windows PowerShell และตั้งค่ารายการนี้กำหนดค่าไม่
 8. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์cmdในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง
 9. คลิกขวาcmd.exeในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  uac
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 10. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การคัดลอก หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  gpupdate /force
  คำสั่งนี้บังคับให้จำลองแบบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบนเซิร์ฟเวอร์และบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด
 11. ใน Exchange 2010 เซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงล้มเหลว คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์cmdในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง
 12. คลิกขวาcmd.exeในการโปรแกรมรายการ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  uac
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 13. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง การคัดลอก หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:
  เริ่มต้นสุทธิ winmgmt
  คำสั่งนี้ให้เริ่ม WMI เพื่อให้สามารถรันสคริปต์ Windows PowerShell (ServiceControl.ps1) ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 15 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 14. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่windows PowerShellแล้ว คลิกwindows PowerShell.
 15. ที่พรอมต์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  exchange_install_folder\bin\ServiceControl.ps1 afterPatch
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้exchange_install_folderแสดงตัวยึดที่ปรับปรุง Exchange เป็นการยกเลิกโปรแกรมติดตั้งอยู่
 16. ติดตั้ง Exchange 2010 RU1 หรือ RU2 2010 แลกเปลี่ยน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981474 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2010 Coexistence
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbinstallation kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB981474 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981474

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com