Tuy chon "Hin thi cho khach hang ni dung Office.com a gi" khng hoat ng trong ng dung Office 2010

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 981488 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau. Trong ng dung Microsoft Office 2010, hp kim Hin thi cho khach hang ni dung Office.com a gi cha c chon. Ban chon hp kim nay va sau o ban gi ni dung ln Office.com. Trong tinh hung nay, ni dung khng xut hin trong ng dung nh mong i.

CCH GI?I QUY?T KHC

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn cho ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows
khc phuc s c nay, hay xoa muc ng ky FileNewCSCFilter hoc t gia tri ng ky FileNewCSCFilterla 2. yu cu chung ti khc phuc s c nay cho ban, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".


Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau o bm vao Chay trong hp thoai Tp Tai xung va thc hin theo cac bc trong thut si nay.
Khc phuc s c nay
Khc phuc s c cua Microsoft 50417

Chu y Thut si nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc s c t ng cung se hoat ng i vi cac phin ban ngn ng khac cua Windows.

Chu y Nu ban khng s dung may tinh co s c, ban co th lu giai phap khc phuc s c t ng vao ia flash hoc CD va sau o ban co th chay giai phap o trn may tinh gp s c.

ti t khc phuc s c

t khc phuc s c nay, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trong Windows Vista, Bm
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go regedit trong Bt u Tim kim va sau o bm ENTER.

  Chu y
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.

  Trong Windows XP, bm vao Bt u, bm Chay, go regedit trong M va bm vao OK.
 2. inh vi, ri bm chut phai vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\General\
 3. Bm vao muc ng ky FileNewCSCFilter. Sau o s dung mt trong cac phng phap sau y:
  • Trn menu Chinh sa, hay bm vao Sa i, go 2 va sau o bm vao OK.
  • Trn menu Chinh sa, bm Xoa. Sau o, trong hp thoai Xac nhn Xoa Gia tri, bm vao Yes.
 4. Thoat khoi Registry Editor.

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn y la s c trong san phm cua Microsoft c lit k trong phn "Ap dung cho".

THNG TIN THM

inh vi hp kim Hin thi cho khach hang ni dung Office.com a gi trong ng dung Microsoft Office 2010, hay lam theo cac bc sau:
 1. Trn tab Tp, hay bm vao Tuy chon.
 2. Trong hp thoai Tuy chon Word, hay bm vao Nng cao.
 3. Hp kim Hin thi cho khach hang ni dung Office.com a gi c inh vi trong phn Chung.
Nu quy trinh trong phn "Cach giai quyt" khng hoat ng, hay lin h vi quan tri vin cua ban. Mt s muc ng ky do quan tri vin cua ban t se ghi e ln gia tri cua muc ng ky FileNewCSCFilter. Vi du: nu quan tri vin cua ban ng chinh sach chn ni dung trc tuyn, gia tri cua muc ng ky FileNewCSCFilter se bi chinh sach ghi e.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 981488 - L?n xem xt sau cng: 18 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
T? kha:
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB981488

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com