MS10-068: תיאור של עדכון האבטחה עבור Active Directory:? ספטמבר 2010

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 981550 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-068. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

מידע על קובצי Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על ענף שירות ספציפי (QFE,? GDR) מפורטים בעמודה 'ענף שירות'.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון זה מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.47541,522,68810-Aug-201007:08x86SP2SP2GDR
Ntdsa.dll5.2.3790.47541,529,34410-Aug-201007:15x86SP2SP2QFE
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.47542,968,57610-Aug-201020:10x64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.47541,522,68810-Aug-201020:10x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.47542,977,79210-Aug-201020:05x64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.47541,529,34410-Aug-201020:05x86SP2SP2QFE\WOW
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003 SP2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdsa.dll5.2.3790.47544,252,67210-Aug-201020:08IA-64SP2SP2GDR
Wntdsa.dll5.2.3790.47541,522,68810-Aug-201020:08x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdsa.dll5.2.3790.47544,289,02410-Aug-201020:04IA-64SP2SP2QFE
Wntdsa.dll5.2.3790.47541,529,34410-Aug-201020:04x86SP2SP2QFE\WOW

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level? (RTM,? SPn?) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצרSR_Levelענף שירות
  6.0.600 0.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.18xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxx?.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista'. קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x86 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,72505-Jan-200811:24Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.184611,950,20816-Apr-201016:09x86
Ntdsa.mofNot applicable227,72504-Mar-201005:49Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.226721,950,72016-Apr-201016:10x86
Ntdsa.mofNot applicable227,72516-Apr-200800:34Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.182441,950,20816-Apr-201016:45x86
Ntdsa.mofNot applicable227,72503-Apr-200920:49Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.223841,950,72016-Apr-201017:18x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 ושל Windows Vista
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,72505-Jan-200811:25Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.184612,635,26416-Apr-201016:39x64
Ntdsa.mofNot applicable227,72526-Feb-201004:07Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6001.226722,635,77616-Apr-201016:34x64
Ntdsa.mofNot applicable227,72503-Sep-200818:35Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.182442,635,26416-Apr-201017:06x64
Ntdsa.mofNot applicable227,72503-Apr-200920:42Not applicable
Ntdsai.dll6.0.6002.223842,635,77616-Apr-201017:10x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 ועבור Windows Vista

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,972
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,694
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,708
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,761
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,479
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,290
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,022
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,304
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,036
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,412
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,431
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,421
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,440
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,633
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,656
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,514
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,537
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,679
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,710
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,623
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,646
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,517
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,541
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,691
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,722
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,121
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File nameX86_8fd39c062ed0eb693eb7a5ea7f943366_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_88d35e43c6a530f0.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameX86_968ed4f99e4740f671b013cd3eca1ce0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_c90cba9c1c5ee3c8.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameX86_a0df95a1deb1c829bf84a3afc8147242_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_770430b1e11df3eb.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameX86_ac7b737069dabe82af644c78e60c3d03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_9dadaf37d79fe8b2.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_f0866a46b9527a38.manifest
File versionNot applicable
File size12,574
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_f1063955d2774c71.manifest
File versionNot applicable
File size12,574
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_f2857ecab665e0a6.manifest
File versionNot applicable
File size12,574
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_f2e3dbe5cfa3f034.manifest
File versionNot applicable
File size12,574
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_0e92424260ca9d2b46526242116bf414_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_df963626023a84c7.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_85dfb3495037bc13e34208ed59d7a999_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_154e1fb66d8a236a.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9b0ac9bde74e5ea938782efcce544d5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_695f1bf12f375f65.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_bf7ce6a6c74731505eaab0647c43b796_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_6ac24404c9fabe13.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_4ca505ca71afeb6e.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_4d24d4d98ad4bda7.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:18
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_4ea41a4e6ec351dc.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_4f0277698801616a.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:57
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,984
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,710
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,998
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,724
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,771
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,493
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,306
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,042
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,320
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,056
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,420
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,439
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,429
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,448
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,643
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,666
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,524
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,547
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,689
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,720
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,633
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,656
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,527
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,551
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,701
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,732
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,145
Date (UTC)23-Apr-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.760 ?.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.760 ?0.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות חשובות במיוחד. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,76522-Jul-200922:46Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.166122,007,55216-Jun-201005:48x86
Ntdsa.mofNot applicable227,76522-Jul-200923:03Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.207352,007,55216-Jun-201005:57x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdsa.mofNot applicable227,76522-Jul-200923:08Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.166122,721,28016-Jun-201006:10x64
Ntdsa.mofNot applicable227,76522-Jul-200923:22Not applicable
Ntdsai.dll6.1.7600.207352,721,28016-Jun-201006:10x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2 ועבור Windows 7

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,799
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,517
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,445
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,464
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,443
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameX86_2bf3544467dd0c55944f4a5cce854487_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_9e323d7caeffb02f.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameX86_ec987e64bce06b62c4cd3d72eab8a3f0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_464c39e730861d95.manifest
File versionNot applicable
File size712
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_f0e54c581a4041e9.manifest
File versionNot applicable
File size3,527
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)06:23
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_f15c4a29336b659a.manifest
File versionNot applicable
File size3,527
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)06:45
PlatformNot applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_af1729c19788108f245154650778ba90_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_e9591a20b7de5d5b.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d3508121f2e1560588fa34eead12cf0a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_0981e16d776069dd.manifest
File versionNot applicable
File size716
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16612_none_4d03e7dbd29db31f.manifest
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)07:31
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..toryservices-ntdsai_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20735_none_4d7ae5acebc8d6d0.manifest
File versionNot applicable
File size3,531
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981550_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,679
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981550~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,417
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,323
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981550_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,358
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,321
Date (UTC)16-Jun-2010
Time (UTC)22:22
PlatformNot applicable

מאפיינים

Article ID: 981550 - Last Review: יום שני 03 אוקטובר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew KB981550

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com