คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเรียกดูโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน SSRS 2008 R2 หลังจากที่คุณสร้างไซต์ SharePoint claim

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981588 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2) ในโหมด SharePoint รวมพร้อมกับฟาร์ม SharePoint 2010
 • คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ SharePoint 2010 เว็บที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งไซต์ และที่ใช้ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้องตาม claims
 • ใน Windows Internet Explorer คุณพยายามเรียกดูโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์รายงาน ด้วยการพิมพ์ URL ต่อไปนี้:
  http:// <host name=""> / reportserver </host>
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.SharePointException: เซิร์ฟเวอร์รายงานได้พบข้อผิดพลาดของ SharePoint ---> Microsoft.SharePoint.SPException: ผู้ใช้ที่มีการระบุการ <user name="">ไม่พบได้</user>

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเรียกดูโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์รายงานไม่ถูกสนับสนุนใน SSRS 2008 R2 เลือก ดังนั้น ไม่ดูไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงานโดยตรงกัน ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์รายงาน แทน SharePoint เว็บไซต์ที่ใช้ตัวให้บริการการรับรองความถูกต้องเหมาะสม ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของ URL ที่คุณสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์รายงาน โดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์รายงานใน SharePoint เว็บไซต์ ที่ใช้งาน:
<sharepoint_site>http:///_vti_bin/ReportServer</sharepoint_site>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981588 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB981588 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981588

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com