โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถรับข้อมูลหลายผู้รับจากเซิร์ฟเวอร์องค์กรส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อ VPN บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981637 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถรันโปรแกรมประยุกต์บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • โปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์องค์กรส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) การเชื่อมต่อ VPN ที่ใช้บน Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
 • โปรแกรมประยุกต์ที่คาดว่าจะได้รับข้อมูลหลายผู้รับที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตกลุ่มบริหารโพรโทคอล (IGMP) จากเซิร์ฟเวอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชันไม่ได้รับข้อมูลหลายผู้รับ

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้เครื่องมือการตรวจสอบเครือข่ายเพื่อจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณสังเกตเห็นว่า ไม่มีปริมาณการใช้ IGMP

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scp73510 2009 Jun21:39ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.1638538,91214.07.5201:14ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.1.7600.1638520,99213-ก.ค.-200923:54x86
Ndproxy.sys6.1.7600.2067248,64019 2010 มีนาคม05:21x86
Ndptsp.tsp6.1.7600.1638550,68814.07.5201:14ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81710 2009 Jun21:39ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm ms3,11619 2010 มีนาคม14:42ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.1638581,40814.07.5201:16x86
Rasctrnm.h1,82010 2009 Jun21:39ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.1638561,95214.07.5201:16x86
Rasmxs.dll6.1.7600.1638533,28014.07.5201:16x86
Rasser.dll6.1.7600.1638522,52814.07.5201:16x86
Wanarp.sys6.1.7600.2067263,48819 2010 มีนาคม07:22x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scp73510 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.1638547,10414.07.5201:38ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.1.7600.1638524,06414.07.5200:10x64
Ndproxy.sys6.1.7600.2067257,85619 2010 มีนาคม05:22x64
Ndptsp.tsp6.1.7600.1638560,92814.07.5201:38ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81710 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm ms3,11619 2010 มีนาคม12:13ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.1638595,74414.07.5201:41x64
Rasctrnm.h1,82010 2009 Jun20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.1638576,28814.07.5201:41x64
Rasmxs.dll6.1.7600.1638541,47214.07.5201:41x64
Rasser.dll6.1.7600.1638529,69614.07.5201:41x64
Wanarp.sys6.1.7600.2067288,57619 2010 มีนาคม07:48x64
Cis.scp73522-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.2067238,91219 2010 มีนาคม14:30ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.1.7600.2067250,68819 2010 มีนาคม14:30ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81722-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.2067281,40819 2010 มีนาคม14:32x86
Rasctrnm.h1,82022-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.2067261,95219 2010 มีนาคม14:32x86
Rasmxs.dll6.1.7600.2067233,28019 2010 มีนาคม14:32x86
Rasser.dll6.1.7600.2067222,52819 2010 มีนาคม14:32x86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scp73510 2009 Jun21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.16385101,37614.07.5201:44ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.1.7600.1638555,29614.07.5200:27IA-64
Ndproxy.sys6.1.7600.20672149,50419 2010 มีนาคม06:59IA-64
Ndptsp.tsp6.1.7600.16385128,00014.07.5201:44ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81710 2009 Jun21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm ms3,11619 2010 มีนาคม13:07ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.16385210,94414.07.5201:48IA-64
Rasctrnm.h1,82010 2009 Jun21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.16385161,79214.07.5201:48IA-64
Rasmxs.dll6.1.7600.1638595,74414.07.5201:48IA-64
Rasser.dll6.1.7600.1638562,46414.07.5201:48IA-64
Wanarp.sys6.1.7600.20672170,49619 2010 มีนาคม06:59IA-64
Cis.scp73522-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.1.7600.2067238,91219 2010 มีนาคม14:30ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.1.7600.2067250,68819 2010 มีนาคม14:30ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scp2,81722-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.1.7600.2067281,40819 2010 มีนาคม14:32x86
Rasctrnm.h1,82022-ก.ค.-200923:24ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.1.7600.2067261,95219 2010 มีนาคม14:32x86
Rasmxs.dll6.1.7600.2067233,28019 2010 มีนาคม14:32x86
Rasser.dll6.1.7600.2067222,52819 2010 มีนาคม14:32x86
windows Vista และ Windows Server 2008 แฟ้มบันทึกย่อของข้อมูล
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงอยู่ภายใต้ "Windows Vista/Windows Server 2008" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละแสดงแยกต่างหากในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008"ส่วน MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73525 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6000.2126438,400พฤษภาคม-01-201015:38ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6000.2126420,480พฤษภาคม-01-2010วันที่ 14:00x86
Ndproxy.sys6.0.6000.2126448,640พฤษภาคม-01-2010วันที่ 14:00x86
Ndptsp.tsp6.0.6000.2126449,664พฤษภาคม-01-201015:39ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81725 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,087พฤษภาคม-01-201015:13ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6000.2126477,824พฤษภาคม-01-201015:40x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82025 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6000.2126452,736พฤษภาคม-01-201015:40x86
Rasmxs.dll6.0.6000.2126432,768พฤษภาคม-01-201015:40x86
Rasser.dll6.0.6000.2126422,016พฤษภาคม-01-201015:40x86
Wanarp.sys6.0.6000.2126461,952พฤษภาคม-01-2010วันที่ 14:00x86
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73504 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6001.2268238,400พฤษภาคม-01-201022:04ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6001.2268220,992พฤษภาคม-01-201020:43x86
Ndproxy.sys6.0.6001.2268249,664พฤษภาคม-01-201020:43x86
Ndptsp.tsp6.0.6001.2268249,664พฤษภาคม-01-201022:05ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81704 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,116พฤษภาคม-01-201021:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6001.2268281,408พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82004 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6001.2268252,736พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasmxs.dll6.0.6001.2268232,768พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasser.dll6.0.6001.2268222,016พฤษภาคม-01-201022:06x86
Wanarp.sys6.0.6001.2268262,464พฤษภาคม-01-201020:44x86
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73503 2009 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6002.2239638,400พฤษภาคม-01-201016:57ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6002.2239620,992พฤษภาคม-01-201014:48x86
Ndproxy.sys6.0.6002.2239649,664พฤษภาคม-01-201014:48x86
Ndptsp.tsp6.0.6002.2239649,664พฤษภาคม-01-201016:59ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81703 2009 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,116พฤษภาคม-01-201016:41ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6002.2239681,408พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82003 2009 Apr21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6002.2239652,736พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasmxs.dll6.0.6002.2239632,768พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasser.dll6.0.6002.2239622,016พฤษภาคม-01-201017:00x86
Wanarp.sys6.0.6002.2239662,464พฤษภาคม-01-201014:48x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73525 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6000.2126446,592พฤษภาคม-01-201015:46ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6000.2126424,064พฤษภาคม-01-201014:23x64
Ndproxy.sys6.0.6000.2126459,392พฤษภาคม-01-201014:23x64
Ndptsp.tsp6.0.6000.2126459,392พฤษภาคม-01-201015:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81725 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,087พฤษภาคม-01-201015:26ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6000.2126492,160พฤษภาคม-01-201015:48x64
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82025 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6000.2126465,536พฤษภาคม-01-201015:48x64
Rasmxs.dll6.0.6000.2126440,448พฤษภาคม-01-201015:48x64
Rasser.dll6.0.6000.2126429,184พฤษภาคม-01-201015:48x64
Wanarp.sys6.0.6000.2126471,680พฤษภาคม-01-201014:23x64
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73526 2010 Feb04:18ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6001.2268246,592พฤษภาคม-01-201021:17ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6001.2268224,064พฤษภาคม-01-201019:57x64
Ndproxy.sys6.0.6001.2268259,904พฤษภาคม-01-201019:57x64
Ndptsp.tsp6.0.6001.2268259,392พฤษภาคม-01-201021:18ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81726 2010 Feb04:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,116พฤษภาคม-01-201020:57ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6001.2268296,768พฤษภาคม-01-201021:19x64
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82026 2010 Feb04:18ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6001.2268265,536พฤษภาคม-01-201021:19x64
Rasmxs.dll6.0.6001.2268240,448พฤษภาคม-01-201021:19x64
Rasser.dll6.0.6001.2268229,184พฤษภาคม-01-201021:19x64
Wanarp.sys6.0.6001.2268286,016พฤษภาคม-01-201019:58x64
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73503 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6002.2239646,592พฤษภาคม-01-201016:49ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6002.2239624,064พฤษภาคม-01-201015:03x64
Ndproxy.sys6.0.6002.2239659,904พฤษภาคม-01-201015:03x64
Ndptsp.tsp6.0.6002.2239659,392พฤษภาคม-01-201016:50ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81703 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,116พฤษภาคม-01-201016:34ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6002.2239696,768พฤษภาคม-01-201016:50x64
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82003 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6002.2239665,536พฤษภาคม-01-201016:51x64
Rasmxs.dll6.0.6002.2239640,448พฤษภาคม-01-201016:51x64
Rasser.dll6.0.6002.2239629,184พฤษภาคม-01-201016:51x64
Wanarp.sys6.0.6002.2239687,040พฤษภาคม-01-201015:03x64
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73525 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6000.2126438,400พฤษภาคม-01-201015:38ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.0.6000.2126449,664พฤษภาคม-01-201015:39ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81725 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6000.2126477,824พฤษภาคม-01-201015:40x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82025 2010 Feb12:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6000.2126452,736พฤษภาคม-01-201015:40x86
Rasmxs.dll6.0.6000.2126432,768พฤษภาคม-01-201015:40x86
Rasser.dll6.0.6000.2126422,016พฤษภาคม-01-201015:40x86
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73504 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6001.2268238,400พฤษภาคม-01-201022:04ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.0.6001.2268249,664พฤษภาคม-01-201022:05ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81704 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6001.2268281,408พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82004 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6001.2268252,736พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasmxs.dll6.0.6001.2268232,768พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasser.dll6.0.6001.2268222,016พฤษภาคม-01-201022:06x86
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73503 2009 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6002.2239638,400พฤษภาคม-01-201016:57ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.0.6002.2239649,664พฤษภาคม-01-201016:59ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81703 2009 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6002.2239681,408พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82003 2009 Apr21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6002.2239652,736พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasmxs.dll6.0.6002.2239632,768พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasser.dll6.0.6002.2239622,016พฤษภาคม-01-201017:00x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73525 2010 Feb07:48ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6001.22682100,352พฤษภาคม-01-201020:52ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6001.2268255,296พฤษภาคม-01-201019:46IA-64
Ndproxy.sys6.0.6001.22682155,136พฤษภาคม-01-201019:46IA-64
Ndptsp.tsp6.0.6001.22682125,440พฤษภาคม-01-201020:53ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81725 2010 Feb07:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,116พฤษภาคม-01-201020:34ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6001.22682212,992พฤษภาคม-01-201020:54IA-64
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82025 2010 Feb07:49ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6001.22682137,728พฤษภาคม-01-201020:54IA-64
Rasmxs.dll6.0.6001.2268290,112พฤษภาคม-01-201020:54IA-64
Rasser.dll6.0.6001.2268258,368พฤษภาคม-01-201020:54IA-64
Wanarp.sys6.0.6001.22682166,400พฤษภาคม-01-201019:สีกันIA-64
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73503 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6002.22396100,352พฤษภาคม-01-201016:36ไม่สามารถใช้งานได้
Ndistapi.sys6.0.6002.2239655,296พฤษภาคม-01-201014:58IA-64
Ndproxy.sys6.0.6002.22396155,136พฤษภาคม-01-201014:58IA-64
Ndptsp.tsp6.0.6002.22396125,440พฤษภาคม-01-201016:38ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81703 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Rasbase ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้3,116พฤษภาคม-01-201016:23ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6002.22396212,992พฤษภาคม-01-201016:39IA-64
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82003 2009 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6002.22396137,728พฤษภาคม-01-201016:39IA-64
Rasmxs.dll6.0.6002.2239690,112พฤษภาคม-01-201016:39IA-64
Rasser.dll6.0.6002.2239658,368พฤษภาคม-01-201016:39IA-64
Wanarp.sys6.0.6002.22396166,400พฤษภาคม-01-201014:58IA-64
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73504 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6001.2268238,400พฤษภาคม-01-201022:04ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.0.6001.2268249,664พฤษภาคม-01-201022:05ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81704 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6001.2268281,408พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82004 2010 มีนาคม05:58ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6001.2268252,736พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasmxs.dll6.0.6001.2268232,768พฤษภาคม-01-201022:06x86
Rasser.dll6.0.6001.2268222,016พฤษภาคม-01-201022:06x86
Cis.scpไม่สามารถใช้งานได้73503 2009 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Kmddsp.tsp6.0.6002.2239638,400พฤษภาคม-01-201016:57ไม่สามารถใช้งานได้
Ndptsp.tsp6.0.6002.2239649,664พฤษภาคม-01-201016:59ไม่สามารถใช้งานได้
Pppmenu.scpไม่สามารถใช้งานได้2,81703 2009 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Rascfg.dll6.0.6002.2239681,408พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasctrnm.hไม่สามารถใช้งานได้1,82003 2009 Apr21:21ไม่สามารถใช้งานได้
Rasdiag.dll6.0.6002.2239652,736พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasmxs.dll6.0.6002.2239632,768พฤษภาคม-01-201017:00x86
Rasser.dll6.0.6002.2239622,016พฤษภาคม-01-201017:00x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางและการเข้าถึงระยะไกลบริการ (RRAS) IGMP แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ RRAS IGMP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง ตั้งค่าคอนฟิก และใช้ PPTP กับไคลเอนต์ของ Microsoft และเซิร์ฟเวอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_35fbe555f0ad1b983c4fc3de475e8c33_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_2c0b0f32011811ca.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_0e482da9f4db0cac.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม48,242
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_4811b6ff9b383357c16f7cd22a0ec7d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_68a8874501639979.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9a7a0aa79ae544547d84cfa2626d4c37_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_57e2b158ef2c36f4.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_6a66c92dad387de2.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม48,248
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_74bb737fe1993fdd.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม32,478
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)14:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_c0d497b6d57430204c06c98598564661_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_510b19ec156d6d8f.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_0e49d19ff4d915a8.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม48,245
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20672_none_74bb737fe1993fdd.manifest
รุ่นของแฟ้ม
ขนาดแฟ้ม32,478
วันที่ (UTC)19 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)14:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,775
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,942
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,780
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,267
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,105
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,781
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,776
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,530
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,995
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,531
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,400
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_0d6cef90ed316df9c60cff1c4d10e362_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21264_none_86f29b9c86da4256.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_80d85b2bc6d0ad84bc578c43475a869e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_2c361d5f7934db01.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_89762070be3afc6f7e19d70a7d2a7821_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_032c1f98a343324c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21264_none_0c46c760969388d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม65,979
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)16:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_0e158f5e93cbe8dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม67,263
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)00:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_0ff5328290f6bf4d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม67,263
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_09b664bd33658202db53deec30ced645_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_e00f6867fa261f34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_4757d8429373c8692d4704bdf75be2c7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21264_none_57d091271c6b2ac5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_765a44a76fdfb82e61a496fbec67d152_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_bda5538d3540b6e4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7c17258c6dc102f16f948d1a91733370_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21264_none_000fff385dda7f65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9ddfdf039ce04ff85df3fe79afe8bec8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_f812198f69317710.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,040
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21264_none_686562e44ef0fa08.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม66,079
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)17:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_6a342ae24c295a12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม67,365
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)23:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_6c13ce0649543083.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม67,365
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)18:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,785
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,169
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,005
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,498
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,334
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,006
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,786
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,434
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,540
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,007
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,541
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,428
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,432
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,426
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21264_none_72ba0d368351bc03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม64,897
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)16:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_7488d534808a1c0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม57,527
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)00:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_766878587db4f27e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม57,527
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)18:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_8dd1972d4eb41ce241fdc543521820af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_dc5546c1dcdca24a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม697
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_abff175f256e44d574ef9348d346177a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_214bc669a82f0d0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_fbb04e99f98b3c6defde69c2e8a581ba_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_758fbe42c88edb74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_0e17335493c9f1d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม67,311
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)22:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_0ff6d67890f4c849.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม67,311
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)21:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,780
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,000
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb981637 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,162
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,370
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,716
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,426
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981637_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,087
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)08:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_7488d534808a1c0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม57,527
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-02-2010
เวลา (UTC)00:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง rasbase_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_766878587db4f27e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม57,527
วันที่ (UTC)พฤษภาคม-01-2010
เวลา (UTC)18:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981637 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbHotfixServer kbfix kbmt KB981637 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981637

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com