การปรับปรุงเพื่อเพิ่มแหล่งเซิร์ฟเวอร์สุขภาพสแกนเนอร์คุณลักษณะกับการโยกย้ายจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ Windows SBS 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981802 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้เพิ่มคุณลักษณะสแกนเนอร์แหล่งเซิร์ฟเวอร์สุขภาพเพื่อการโยกย้ายจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ Windows Small Business Server (Windows SBS) 2008 ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ใช้ทั้งหมดของการติดตั้งการโยกย้ายจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ Windows SBS 2008 ปรับปรุงนี้

หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงนี้ การโยกย้ายจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ Windows SBS 2008 สามารถสแกนเซิร์ฟเวอร์ต้นทางในการระบุการโยกย้ายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขปัญหาก่อนเขา หรือเธอเริ่มการโยกย้าย

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

ปรับปรุงนี้ได้จากเว็บไซต์ของแค็ตตาล็อกการปรับปรุง Microsoft ต่อไปนี้:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Search.aspx?q=KB981802

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อใช้การปรับปรุงนี้ คุณต้องมีการโยกย้ายจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ Windows SBS 2008 ติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง นอกจากนี้ คุณต้องเลือกตัวเลือกในการขอรับโปรแกรมปรับปรุงจาก Microsoft เมื่อเริ่มต้นซอฟต์แวร์

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้

การปรับปรุงข้อมูลการแทนที่

ปรับปรุงนี้ไม่แทนอื่นโปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ในการโยกย้ายจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับ Windows SBS 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981802 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew atdownload kbexpertiseadvanced kbfix kbinfo kbmt KB981802 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981802

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com