เข้าสู่ระบบที่ช้าลงสำหรับผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าที่ใช้งานข้ามเขตในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมของเครือข่าย:
 • คุณกำหนดค่าผู้ใช้ใช้โปรไฟล์ข้ามเขตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ %AppData%\Roaming การแชร์เครือข่าย
 • คุณเปิดการใช้งานนั้นไม่ได้โดยอัตโนมัติทำเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ตั้งค่านโยบายกลุ่มคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
 • คุณเปิดใช้งานทั้งสองของการตั้งค่า Group Policy ต่อไปนี้สำหรับโฟลเดอร์ %AppData%\Roaming:
  • administratively กำหนดให้กับแฟ้มออฟไลน์
  • เปิดแอพลิเคชัน economical ของ administratively กำหนดแฟ้มออฟไลน์
  การกำหนดค่านี้ระบุว่า มีการซิงโครไนส์เฉพาะแฟ้มใหม่หรือโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ %AppData%\Roaming ระหว่างกระบวนการเข้าสู่ระบบ
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้พบลักษณะการทำงานเข้าสู่ระบบที่ช้าลงในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

มีข้อกำหนดเบื้องต้นไม่มีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ รีจิสทรีของเครื่องจักรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง

สร้าง REG_MULTI_SZ ที่ชื่อใน DisableFRAdminPinByFolder ในไฮฟ์

\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache

HKEY_CURRENT_USER อย่างใดอย่างหนึ่งในถ้านี้ควรเป็นผู้ใช้ที่ระบุหรือ HKEY_LOCAL_MACHINE ถ้าควรจะมีผลบังคับใช้ในเครื่องผู้ใช้ทั้งหมด

เมื่อต้องการถอนหมุดอัตโนมัติออกโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเชลล์จาก beeing ที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ ใส่ GUID ของแต่ละโฟลเดอร์ถอนหมุดออกแต่ละบรรทัดเปลี่ยนตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ AppData เอกสาร และรูปภาพเป็นเส้น โดยค่าเริ่มต้น ทั้งหมด 3 จะพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์

ถ้าเดียว AppData ต้องเป็นพร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ และเอกสารและรูปภาพจะไม่ถูกแค ป้อน GUIDS หมายสำหรับโฟลเดอร์เอกสารและรูปภาพ

REG_SZ_MULTI DisableFRAdminPinByFolder


{fdd39ad0-238f-46af-adb4-6c85480369c7 }
{33e28130-4e1e-4676-835a-98395c3bc3bb }
แสดงบน MSDN KNOWNFOLDERID GUIDS สำหรับแต่ละโฟลเดอร์.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762584 (VS.85)

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • รายการแฟ้ม (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละที่อยู่แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" รายการของแฟ้มและแฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fdeploy.dll6.1.7600.2079859,90411 Sep 201007:22x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fdeploy.dll6.1.7600.2079872,19211 Sep 201008:43x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Fdeploy.dll6.1.7600.20798140,28811 Sep 201007:04IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_b6e343565b751787725a01a6d5cd7c43_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20798_none_75f222b375152371.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)13 Sep 2010
เวลา (UTC)18:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง fdeploy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20798_none_e00dbbcfcb34e985.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม20,180
วันที่ (UTC)11 Sep 2010
เวลา (UTC)07:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_f9d749aed8c7dee6e409cf64bf69a6af_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20798_none_a2d80447e672e468.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)13 Sep 2010
เวลา (UTC)18:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง fdeploy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20798_none_3c2c575383925abb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม20,184
วันที่ (UTC)11 Sep 2010
เวลา (UTC)09:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_aa71e08b1a6a3b837f0df39543df7c4e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20798_none_c1cfbbd2dd739e99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,036
วันที่ (UTC)13 Sep 2010
เวลา (UTC)18:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง fdeploy_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20798_none_e00f5fc5cb32f281.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม20,182
วันที่ (UTC)11 Sep 2010
เวลา (UTC)08:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbfix kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB981830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com