บริการการจัดการระยะไกลของ Windows จะหยุดการตอบสนอง ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981845 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 บริการการจัดการระยะไกลของ Windows จะหยุดการตอบสนอง ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้โพรโทคอลเว็บบริการจัดการ (จัดการ WS) นอกจากนี้ ช่วยเพิ่มการใช้งานหน่วยความจำของบริการ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการการจัดการระยะไกลของ Windows พบเงื่อนไข deadlock

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณต้องมีการจัดการระยะไกล Windows ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winrm.cmdไม่สามารถใช้งานได้3510 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Winrm.vbsไม่สามารถใช้งานได้201,03410 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanconfig_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,67510 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20674198,65620 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20674248,83220 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmauto.dll6.1.7600.20674145,92020 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmauto.mofไม่สามารถใช้งานได้4,43010 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214.07.5201:16x86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814.07.5201:14x86
Wsmpty.xslไม่สามารถใช้งานได้1,55910 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214.07.5201:11x86
Wsmsvc.dll6.1.7600.206741,175,55220 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmtxt.xslไม่สามารถใช้งานได้2,42610 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20674213,50420 2010 มีนาคม07:41x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winrm.cmdไม่สามารถใช้งานได้3510 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Winrm.vbsไม่สามารถใช้งานได้201,03410 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanconfig_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,67510 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20674266,24020 2010 มีนาคม07:57x64
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20674346,11220 2010 มีนาคม07:57x64
Wsmauto.dll6.1.7600.20674181,24820 2010 มีนาคม07:57x64
Wsmauto.mofไม่สามารถใช้งานได้4,43010 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638513,31214.07.5201:41x64
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638513,82414.07.5201:39x64
Wsmpty.xslไม่สามารถใช้งานได้1,55910 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214.07.5201:34x64
Wsmsvc.dll6.1.7600.206742,019,32820 2010 มีนาคม07:57x64
Wsmtxt.xslไม่สามารถใช้งานได้2,42610 2009 Jun21:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20674309,76020 2010 มีนาคม07:57x64
Winrm.cmdไม่สามารถใช้งานได้3510 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Winrm.vbsไม่สามารถใช้งานได้201,03410 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanconfig_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,67510 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20674198,65620 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20674248,83220 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmauto.dll6.1.7600.20674145,92020 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmauto.mofไม่สามารถใช้งานได้4,43010 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214.07.5201:16x86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814.07.5201:14x86
Wsmpty.xslไม่สามารถใช้งานได้1,55910 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214.07.5201:11x86
Wsmsvc.dll6.1.7600.206741,175,55220 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmtxt.xslไม่สามารถใช้งานได้2,42610 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20674213,50420 2010 มีนาคม07:41x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Winrm.cmdไม่สามารถใช้งานได้3510 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Winrm.vbsไม่สามารถใช้งานได้201,03410 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanconfig_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,67510 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20674517,12020 2010 มีนาคม06:35IA-64
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20674671,74420 2010 มีนาคม06:38IA-64
Wsmauto.dll6.1.7600.20674392,19220 2010 มีนาคม06:38IA-64
Wsmauto.mofไม่สามารถใช้งานได้4,43010 2009 Jun21:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638521,50414.07.5201:50IA-64
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638534,30414.07.5201:45IA-64
Wsmpty.xslไม่สามารถใช้งานได้1,55910 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214.07.5201:43IA-64
Wsmsvc.dll6.1.7600.206743,575,80820 2010 มีนาคม06:38IA-64
Wsmtxt.xslไม่สามารถใช้งานได้2,42610 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20674611,32820 2010 มีนาคม06:38IA-64
Winrm.cmdไม่สามารถใช้งานได้3510 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Winrm.vbsไม่สามารถใช้งานได้201,03410 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanconfig_schema.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,67510 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmanhttpconfig.exe6.1.7600.20674198,65620 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmanmigrationplugin.dll6.1.7600.20674248,83220 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmauto.dll6.1.7600.20674145,92020 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmauto.mofไม่สามารถใช้งานได้4,43010 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmplpxy.dll6.1.7600.1638510,75214.07.5201:16x86
Wsmprovhost.exe6.1.7600.1638512,28814.07.5201:14x86
Wsmpty.xslไม่สามารถใช้งานได้1,55910 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmres.dll6.1.7600.1638554,27214.07.5201:11x86
Wsmsvc.dll6.1.7600.206741,175,55220 2010 มีนาคม07:41x86
Wsmtxt.xslไม่สามารถใช้งานได้2,42610 2009 Jun21:40ไม่สามารถใช้งานได้
Wsmwmipl.dll6.1.7600.20674213,50420 2010 มีนาคม07:41x86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

วิธีแก้ปัญหา สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เริ่มต้นบริการการจัดการระยะไกลของ Windows
หมายเหตุ:คุณอาจยังไม่สามารถหยุดการบริการเมื่อมีการใช้หน่วยความจำของบริการมีขนาดใหญ่มาก ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการการจัดการระยะไกลของ Windows ทำงานในกระบวนการ Svchost.exe คุณสามารถใช้การประมวลผลหมายเลข (PID) ของกระบวนการ Svchost.exe นี้เพื่อตรวจสอบการใช้หน่วยความจำของบริการการจัดการระยะไกลของ Windows คุณสามารถทำได้ โดยใช้ตัวจัดการงาน'หรือ'ตัวจัดการทรัพยากร เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เปิดพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:tasklist - svc

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สถาปัตยกรรมการจัดการระยะไกล windows
บริการ WinRM

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,459
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7e9b134da5ad9e19c1fd3ab907368094_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_a812fc97519d036e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-w ..สำหรับจัดการแบบ core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_cacf3bbc2771c696.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม191,904
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a277f039df419b5b27071b2641509aab_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_d7117a2010fe284a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,090
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-w ..สำหรับจัดการแบบ core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_26edd73fdfcf37cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม191,908
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,689
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-w ..สำหรับจัดการแบบ core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_31428192142ff9c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม75,910
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_df2a86f68af9206fd846a98fb56019a0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_4df753c0a5231559.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,088
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-w ..สำหรับจัดการแบบ core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_cad0dfb2276fcf92.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม191,906
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-w ..สำหรับจัดการแบบ core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20674_none_31428192142ff9c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม75,910
วันที่ (UTC)20 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)11:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981845 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB981845 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981845

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com