แพ็คเกจยกเลิกแพลตฟอร์มที่การกรอง Windows (WFP) ไดรเวอร์โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981889 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista:
 • windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ไขปัญหาโปรแกรมควบคุมแพลตฟอร์มที่การกรอง Windows (WFP) ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) ต่อไปนี้:
976759โปรแกรมควบคุม wfp อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการยกเลิกการเชื่อมต่อ RDP กับคอมพิวเตอร์หลายตัวประมวลผลที่ใช้ Windows Vista, Windows Server 2008 หน้าต่าง 7 หรือ Windows Server 2008 R2
979278การใช้ไดรเวอร์แพลตฟอร์มที่การกรอง Windows (WFP) ที่สองทำให้คอมพิวเตอร์มีปัญหาเมื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista, Windows 7 หรือ Windows Server 2008
979223เก็บพัก nonpaged หน่วยความจำรั่วเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ไดรเวอร์คำบรรยายภาพแบบของ WFP ใน Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "บทสรุป"

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2237731,23205 2010 Apr15:14x86
Netio.sys6.0.6001.22665220,04005 2010 Apr17:02x86
Netio.sys6.0.6002.22377221,56805 2010 Apr20:00x86
Bfe.dll6.0.6001.22665328,70405 2010 Apr16:28x86
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2266598,18405 2010 Apr17:02x86
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22665595,45605 2010 Apr16:29x86
Ikeext.dll6.0.6001.22665438,27205 2010 Apr16:29x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81404 2010 มีนาคม05:54ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้208,96605 2010 Apr14:50ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.22665902,02405 2010 Apr17:03x86
Tcpip.sys6.0.6002.22377910,20805 2010 Apr20:00x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2237740,44805 2010 Apr15:30x64
Netio.sys6.0.6001.22665342,92005 2010 Apr17:13x64
Netio.sys6.0.6002.22377345,98406 2010 Apr08:34x64
Bfe.dll6.0.6001.22665458,24005 2010 Apr16:38x64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22665165,25605 2010 Apr17:13x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22665779,77605 2010 Apr16:39x64
Ikeext.dll6.0.6001.22665454,65605 2010 Apr16:39x64
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81426 2010 Feb04:14ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้207,95805 2010 Apr15:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.226651,414,02405 2010 Apr17:13x64
Tcpip.sys6.0.6002.223771,423,75206 2010 Apr08:35x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22665595,45605 2010 Apr16:29x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81404 2010 มีนาคม05:54ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2237780,89605 2010 Apr15:24IA-64
Netio.sys6.0.6001.22665638,34405 2010 Apr16:53IA-64
Netio.sys6.0.6002.22377642,43206 2010 Apr08:43IA-64
Bfe.dll6.0.6001.22665781,31205 2010 Apr16:13IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22665261,00005 2010 Apr16:52IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.226651,122,30405 2010 Apr16:15IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22665925,69605 2010 Apr16:15IA-64
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81425 2010 Feb07:43ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้208,02105 2010 Apr14:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.226652,941,32805 2010 Apr16:53IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.223772,956,67206 2010 Apr08:43IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22665595,45605 2010 Apr16:29x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81404 2010 มีนาคม05:54ไม่สามารถใช้งานได้

หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญมาก สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netio.sys6.1.7600.16569240,00809 2010 Apr07:24x86
Netio.sys6.1.7600.20687240,01609 2010 Apr07:16x86
Tcpip.sys6.1.7600.165691,285,00009 2010 Apr07:24x86
Tcpip.sys6.1.7600.206871,289,09609 2010 Apr07:16x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netio.sys6.1.7600.16569374,66409 2010 Apr11:06x64
Netio.sys6.1.7600.20687374,66409 2010 Apr07:56x64
Tcpip.sys6.1.7600.165691,898,37609 2010 Apr11:06x64
Tcpip.sys6.1.7600.206871,892,23209 2010 Apr07:56x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Netio.sys6.1.7600.16569710,53609 2010 Apr06:28IA-64
Netio.sys6.1.7600.20687710,53609 2010 Apr06:32IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.165693,774,34409 2010 Apr06:28IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.206873,776,90409 2010 Apr06:32IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,727
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7561179d278491099dc8b1266a3bf78c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_dfea5295a05bb679.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_77d193813a9356ed36874904a63a050b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_caff4f93c4317525.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9c3b1d2ca67c49ba5e141bbf389f598f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_3e30acfa3c62f0a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c7107705ccb0b1cd8c87587f9e03fa88_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_9080c501c508e2a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_dc88dbffbd8ec011131e9c63c4e541c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_7a4eebf95e8da57e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,402
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e776dc4d27dadc86f92b859cc5d9af9e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_ca52384443576cdb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม717
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_8848a0ca1be35635.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,845
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)20:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_56e93508ce973f45.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,908
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_58c6d798cbc3e308.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,908
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)20:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_cd72381c43d48fef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม127,634
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b36bda857faff8dc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,254
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_b5497d157cdc9c9f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,400
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)20:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_5b03c3710632de4fa0db7cf50e6d12f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_cd0657fc193fcb56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7e6c5791e975bd35e86230effbeb1269_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_b8d4e0ab59ae87fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_8a7492e599c4e35731a4d4a99c424648_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_e7156645ddcce946.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,114
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_8eda0f5ae174a9bf4c2aa667f269fa9c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_f77bbd830938fe53.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม721
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9c8b857755fb4d7edd562d227d29ea26_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_020b27182aa54ca7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,766
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b700bdef62bc6ef1a4e7b1d5d0653857_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_2f6197be5b4f0951.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,410
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_fad04fef94cdcb13d0c07129bcb0fe19_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_137c62e16b641098.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_e4673c4dd440c76b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,122
วันที่ (UTC)06 2010 Apr
เวลา (UTC)09:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b307d08c86f4b07b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,916
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_b4e5731c8421543e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,916
วันที่ (UTC)06 2010 Apr
เวลา (UTC)09:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_2990d39ffc320125.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม127,680
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0f8a7609380d6a12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,276
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_11681899353a0dd5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,422
วันที่ (UTC)06 2010 Apr
เวลา (UTC)09:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,757
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)06:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_bd5c7adebb557276.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_bf3a1d6eb8821639.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)20:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_33e57df23092c320.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม71,155
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_0a96db441992dd83a514dbc768ffca28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_14bf8d97e1f8d4ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,064
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)05:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_af6be1ed7b5555e6cd36ca0f40ab95c9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_22048caa210e5cad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)05:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_bdf93608a891ef7b142d651189a92fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_98875d7a089a978f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,110
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)05:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c1e002add5f0e540ce99e28f3b973868_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b3c2378645be565d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,406
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)05:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_884a44c01be15f31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,118
วันที่ (UTC)06 2010 Apr
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_56ead8fece954841.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,912
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)17:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_58c87b8ecbc1ec04.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,912
วันที่ (UTC)06 2010 Apr
เวลา (UTC)09:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_cd73dc1243d298eb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม127,657
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)17:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_b36d7e7b7fae01d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,265
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)17:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_b54b210b7cdaa59b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,411
วันที่ (UTC)06 2010 Apr
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,748
วันที่ (UTC)07 2010 Apr
เวลา (UTC)05:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_bd5c7adebb557276.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_bf3a1d6eb8821639.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)20:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_33e57df23092c320.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม71,155
วันที่ (UTC)05 2010 Apr
เวลา (UTC)18:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,675
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_3d78085011d5324cd96f74d3a23dbea9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_152f3de0feb0b71a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7f23d3424932a22b1006498cd6d2620c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_4171a4e0800e46a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_bf0f6aeede879c1c8f225191c3f22a54_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_a193f91737d7e37f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_dc97ff625c3cd4d6d9199afc5c7a01b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_70fecdd520edee33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_568b67c5168d4498.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,540
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)07:48
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_56fd64242fbce996.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,540
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)07:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_b30e0d41c7a5fe2f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,780
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_b38009a0e0d5a32d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,780
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1bd5db88adc5c53aebe98e7fbf6d1bd2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_7d2331093d9229ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_48ec84744c9d0b2ae4d9552ff5009d63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_a27671099843511f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_508eba79b7f4e6ff7ce0672ad611250c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_09451970dca683ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_75ebbc48e978e2a8f2ec32909571d246_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_c71789f2c31ce04f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_80168471cc2c13f4700f5178777db5f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_7295fcef228607cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม712
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b9589902898182cede463f6606e4c9ba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_dd59cee23552df14.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_b2aa0348ceeab5ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,542
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)11:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_b31bffa7e81a5acc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,542
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)08:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_0f2ca8c580036f65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,784
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_0f9ea52499331463.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,784
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,329
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_bcfead9b034b77c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,166
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_bd70a9fa1c7b1cc7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,166
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)07:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_48ec84744c9d0b2ae4d9552ff5009d63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_4659797bdfe3e8e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม711
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_5fc498c0f594c8f48f1b151322f26ec9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_6756e379ed8b89a1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_80168471cc2c13f4700f5178777db5f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_167905616a269f92.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม711
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a5844269206cf1cad144d82868138815_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_8fba31b36fb53c7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_cb24741d8a027e9407da9f262e6dc716_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_c7e753f1d2d38a72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_d720f477e6ddab37fd93423fb86e82f2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_a0091954f1033eeb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_568d0bbb168b4d94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,541
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)08:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_56ff081a2fbaf292.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,541
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)08:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_b30fb137c7a4072b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,782
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_b381ad96e0d3ac29.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,782
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,685
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16569_none_bcfead9b034b77c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,166
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)07:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20687_none_bd70a9fa1c7b1cc7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,166
วันที่ (UTC)09 2010 Apr
เวลา (UTC)07:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981889 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB981889 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981889

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com