זמין עדכון המשפר את התאימות של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2 עם דיסקים מסוג Advanced Format

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 982018 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר עדכון המשפר את התאימות בין Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2 לבין דיסקים מסוג Advanced Format שגודל הסקטור הפיזי שלהם הוא 4KB. תיקון חם זה חל רק על דיסקים מסוג Advanced Format המדווחים על עצמם כבעלי גודל סקטור פיזי של 4 קילו-בתים, ואשר משתמשים באמולציה של ממשק מיעון לוגי של 512 בתים.

הערה דיסקים מסוג Advanced Format מציגים סקטור פיזי גדול יותר (4 קילו-בתים). עם זאת, כדי שגירסאות ראשוניות יהיו תואמות יותר למערכות המחשבים הקיימות כיום, הדיסקים שומרים על ממשק מיעון לוגי של 512 בתים. לכן, הם נקראים "דיסקים עם אמולציה של 512 בתים" או בקיצור "512e". למידע נוסף אודות דיסקים מסוג Advanced Format, בקר באתר האינטרנט של International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA) הרשום בסוף מאמר זה.

מבוא

כוננים קשיחים התבססו בעבר על סקטורים של 512 בתים, וכל הגישה למדיה הפיזית הייתה ממוענת בהתבסס על יחידת מידה זו. לאחרונה, ספקי דיסקים החלו במעבר לדיסקים חדשים אשר גודל הסקטור שלהם הוא 4096 בתים (4 קילו-בתים). דיסקים אלה נקראים בדרך כלל "דיסקים מסוג Advanced Format". מכיוון שדיסקים יכולים לבצע עדכוני מדיה פיזיים רק ביחידות של הסקטור הפיזי (4 קילו-בתים במקרה זה), כתיבה של 512 בתים המופנית לדיסק תחייב עבודה נוספת כדי שניתן יהיה להשלים אותה. עבודה זו באה על חשבון ביצועים ואמינות, כאשר העלות המסוימת משתנה ותלויה בעומס העבודה ובמימוש בחומרה. כדי למנוע עבודה נוספת זו, יש לעדכן את היישומים כך שיתמכו באופן טבעי בכתיבות המבוססות על סקטורים בגודל 4 קילו-בתים.

מאמר זה במאגר הידע מציג תשתית אחסון חדשה לתמיכה בשאילתות עבור גודל הסקטור הפיזי של התקן האחסון. בנוסף, מאמר זה במאגר הידע מציג תמיכה ברכיבי מפתח מסוימים במערכת עבור דיסקים מסוג זה כדי לשפר ביצועים, אמינות ויכולת פעולה הדדית באופן כללי.

דיון טכני מפורט יותר בשיקולים המיוחדים העומדים בפני אנשי פיתוח בהתמודדות עם דיסקים מסוג זה אינו נכלל במאמר במאגר הידע והם יפורטו במסמך נלווה ב- MSDN.

בעיות שחבילת תיקון חם מצטבר זה פותר

חבילת תיקון חם מצטבר זו פותרת את הבעיות הבאות שלא תועדו בעבר במאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. כל אחת מהבעיות הבאות עלולה להתעורר בעת שימוש בדיסק Advanced Format.

בעיה 1 מוצגת לך הודעת השגיאה הבאה בעת לחיצה על הלחצן 'חפש עדכונים' באתר Windows Update

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

בעיה 2 בעיה מתרחשת כאשר מתבצעות כתיבות קטנות רבות

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

בעיה 3 ליישומים אין אפשרות לבצע שאילתה על גודל הסקטור הפיזי של התקן אחסון חיצוני

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

בעיה 4 ליישומים אין אפשרות לבצע שאילתה על גודל הסקטור הפיזי של התקן אחסון

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

בעיה 5 מנהלי התקני אחסון אינם תומכים בדיווח נכון על גודל הסקטור עבור דיסקים מסוג Advanced Format.

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

בעיה 6 בעיה בכלי Fsutil.exe

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

פתרון הבעיה

מידע על עדכון

כיצד להשיג עדכון זה

אם אינך בטוח איזו גיסת Windows מותקנת, בצע את הפעולות הבאות:
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מערכת הפעלהעדכן
כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת העדכון כעת.
כל הגירסאות המבוססות x64 הנתמכות של Windows 7
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת העדכון כעת.
כל הגירסאות המבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את חבילת העדכון כעת.
לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות מוקדמות

כדי להחיל את התיקון החם, אחת ממערכות ההפעלה הבאות צריכה לפעול במחשב שלך:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
לקבלת מידע נוסף על הדרך להשיג ערכת service pack של Windows 7 או Windows Server 2008 R2, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
976932 מידע אודות Service Pack 1 עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת התיקון החם.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

פרטי הקובץ

לחץ כאן להצגה או להסתרה של מידע מפורט

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft הוסיפה קוד לדוגמה ב- WDK המספק פרטים אודות האופן שבו אנשי פיתוח יכולים לשלוף פרטי יישור גישת אחסון מדווחים מתוך מבנה STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR כאשר אתה מבצע קריאה לקוד הבקרה IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/he-il/library/ff800831(v=VS.85).aspx

למרות ש-Microsoft נקטה בצעדים לשיפור התמיכה בדיסקים מסוג Advanced Format הפועלים בשילוב עם Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2, על מפתחי התוכנות לעדכן את היישומים שלהם. נראה שקיימת מגמה כללית בתעשיית האחסון למעבר לסקטורים גדולים יותר בשנים הקרובות, ולכן על היישומים להבטיח שהם מוכנים למעבר זה. Microsoft מכינה תיעוד נוסף של MSDN ו-TechNet שיכשיר אנשי פיתוח ומקצועני IT להתייחס לדרישות המיוחדות הכרוכות בתמיכה בדיסקים מסוג Advanced Format. הטבלה הבאה מפרטת את תמיכת Microsoft בתבניות השונות של דיסקים קשיחים.

תמיכה עבור תבניות של הדיסק הקשיח בהתבסס על גירסת מערכת ההפעלה
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שמות נפוציםגודל סקטור פיזיגודל סקטור לוגיגירסת Windows עם תמיכה
512 טבעי מדור קודם, 512 טבעי, דור קודם 512 בתים512 בתיםכל הגירסאות של Windows
Advanced Format, 512-byte Emulation, 512e, 4k/512e4 KB512 בתיםWindows 7 עם MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 עם MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K טבעי, 4k/4k4 KB4 KBאין תמיכה החל מ-Windows 7 SP1 או Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft מבצעת בדיקה לגבי ההיתכנות של תמיכה בסוגי דיסקים אלה בעתיד ותפרסם את מאמרי KB הדרושים בזמן המתאים.
אחרלא 4 קילו-בתים או 512 בתים.לא 4 קילו-בתים או 512 בתים.אינו נתמך
הערה תמיכה בדיסקים מסוג Advanced Format מסתמכת על כך שהדיסק מדווח שיש לו סקטורים פיזיים בגודל 4KB, ומסתמכת על כך שמנהל התקן האחסון מדווח את גודל הסקטור הפיזי.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים:
מידע כללי אודות אפשרויות שורת הפקודה של ImageX
למידע נוסף אודות דיסקים מסוג Advanced Format, בקר באתר האינטרנט הבא של IDEMA:
טכנולוגיית Advanced Format (AF)
האם אתה מוכן עבור Advanced Format?
Microsoft מספקת פרטי יצירת קשר של צד שלישי כדי לסייע לך לאתר תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

מאפיינים

Article ID: 982018 - Last Review: יום חמישי 29 מאי 2014 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
מילות מפתח 
kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com