"หยุด 0x9F" หรือ "หยุด 0xFE" เกิดข้อผิดพลาดในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือใช้งาน Windows Vista ที่ใช้ค่าที่แน่นอนโฮสต์คอนโทรลเลอร์ AMD USB EHCI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982091 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ที่ใช้ค่าที่แน่นอนโฮสต์คอนโทรลเลอร์ EHCI บริดจ์ AMD USB ใต้
 • คุณสามารถแนบอุปกรณ์ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีป (S3) หรือโหมดไฮเบอร์เนต (S4) และจากนั้น ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต ขั้นตอนนี้ซ้ำหลายครั้ง
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด stop ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
หยุด 0x9F
หยุด 0xFE
หมายเหตุ
 • ปัญหานี้เกิดขึ้นในระบบที่มี chipsets ต่อไปนี้และตัวควบคุม USB EHCI:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Chipsetหมายเลขอุปกรณ์ID ของผู้จัดจำหน่าย
  sb600
  เกาะบริดจ์4385h1002h
  ตัวควบคุม usb EHCI4386h1002h
  sb700/sb710/sb750
  เกาะบริดจ์4385h1002h
  ตัวควบคุม usb EHCI4396h1002h
  sb810/850/sb820m
  เกาะบริดจ์4385h1002h
  ตัวควบคุม usb EHCI4396h1002h
 • นอกจากนี้ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2

สาเหตุ

AMD ได้ระบุปัญหากับโฮสต์คอนโทรลเลอร์ โฮสต์คอนโทรลเลอร์กลายไม่ตอบสนองในสถานการณ์เฉพาะที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ USB ใช้ตารางเวลาประจำงวดในโฮสต์คอนโทรลเลอร์ USB

การแก้ไข

เมื่อต้องการได้ เราในการแก้ไขปัญหาให้คุณไป "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขปัญหาให้กับฉันเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกการแก้ไขได้ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ในการดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว wizard


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50402


หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ แต่การแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติจะทำงานใน Windows รุ่นที่ใช้ภาษาอื่นเช่นกัน
 • <a0>$$$$</a0>การแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ขั้นตอนถัดไป ไป "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:devmgmt.mscในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง และกด enter
 2. ขยายคอนโทรลเลอร์บัสอนุกรมสากล.
 3. ค้นหา และจากนั้น คลิกสองครั้งUSB2 สนับสนุนตัวควบคุมโฮสต์.
 4. คลิกการขั้นสูงแท็บ แล้วคลิกเส้นทางตัวอย่างของอุปกรณ์ในการคุณสมบัติรายการ
 5. หมายเหตุค่าที่แสดง ค่าจะมีลักษณะต่อไปนี้:
  pci\ven_xxxx& dev_yyyy& subsys_zzzzvvvv& rev_ww\qqqqqqqq
  หมายเหตุ
  • กระบวนการxxxxตัวยึดแสดงหมายเลขผู้จำหน่ายของ PCI
  • กระบวนการyyyyตัวยึดแสดงหมายเลขของอุปกรณ์ PCI
  • กระบวนการZZZZตัวยึดแสดงหมายเลขผู้จำหน่ายระบบย่อยของ PCI
  • กระบวนการvvvvหมายเลขอุปกรณ์ PCI ระบบย่อยแสดงตัวยึด
  • กระบวนการwwตัวยึดแสดงหมายเลขการตรวจทานแก้ไขอุปกรณ์ PCI
  • กระบวนการqqqqqqqqตัวยึดแสดงหมายเลขตัวอย่างของอุปกรณ์
 6. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:devmgmt.mscในการค้นหาโปรแกรมและแฟ้มกล่อง และกด enter
 7. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_xxxx& dev_yyyy& subsys_zzzzvvvv& rev_ww\qqqqqqqq\Device พารามิเตอร์

  หมายเหตุ:ในขั้นตอนนี้ คุณต้องค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรี โดยใช้ค่าที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5
 8. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 9. ประเภท:EnHcPeriodicIdleแล้ว กด ENTER
 10. คลิกขวาEnHcPeriodicIdleแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 11. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 12. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่


สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

 • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณสามารถสิ้นสุดส่วนนี้ได้ หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • เรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณ เมื่อต้อง การให้ผลตอบสนอง หรือ เพื่อรายงานปัญหาใด ๆ ด้วยการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขปัญหาให้กับฉัน"บล็อก หรือส่งเรามีอีเมล.

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:โดยทั่วไป ตัวควบคุมโฮสต์ USB 2.0 ขั้นสูง (EHCI) จะปิดตารางเวลาเป็นครั้งคราวหาก ไม่มีการกำหนดเวลา โอนประจำงวดซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน โดยการโฮสต์คอนโทรลเลอร์ โดยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" คุณจะป้องกันตารางเวลาเป็นครั้งคราวของ USB ถูกปิดการใช้งานเมื่อไม่ได้ใช้งาน ในบางสถานการณ์ เช่นเมื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน Suspend เลือก USB ไปยังตัวควบคุมโฮสต์ USB มีการกำหนดค่านี้ นี้อาจเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของระบบ โดยประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการป้องกันได้ ไม่แนบอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน USB เลือก Suspend (ตัวอย่างเช่น บางเก็บอุปกรณ์ USB) ไปยังตัวควบคุมโฮสต์ USB ที่มีการตั้งค่านี้นำไปใช้

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB982091 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com