ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร" ข้อเมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่ที่ยึดตามแม่แบบไซต์ที่บันทึกไว้จากไซต์ SharePoint Server 2010 ที่ประกอบด้วยฟอร์ม InfoPath ที่มีลายเซ็น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982252 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีไซต์ Microsoft SharePoint Server 2010.
  • ไซต์นี้ประกอบด้วยแบบฟอร์ม InfoPath ที่มีลายเซ็น
  • คุณสามารถบันทึกในไซต์ SharePoint เป็นแฟ้มการตั้งค่าไซต์แม่ (.wsp) อยู่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นแพคเกจโซลูชันใน SharePoint Server 2010
  • คุณสร้างไซต์ใหม่ที่ยึดตามแฟ้มแม่แบบไซต์ที่คุณได้บันทึกไว้
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร

เอกสารถูกเซ็นชื่อ เอาลายเซ็นดิจิทัลในตัวแก้ไข XML ที่เข้ากันได้ Microsoft SharePoint พื้นฐานเช่น Microsoft InfoPath

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากลายเซ็นกลายเป็นไม่ถูกต้อง และจะไม่มีเปิดเนื้อหาเมื่อมีการเซ็นชื่อแพคเกจโซลูชันที่มี แฟ้มถูกย้ายไปยังตำแหน่งอื่น.

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ไม่เลือก"ฉันncludeContent"ตัวเลือกเมื่อคุณบันทึกไซต์ SharePoint เป็นแม่แบบไซต์ หรือตามแบบโซลูชันแพคเกจ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982252 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kberrmsg kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB982252 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982252

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com