หมายเหตุการเชื่อมโยง URL ในข้อความของข้อความล้วนไม่ clickable เมื่อคุณเปิดข้อความนี้ โดยใช้ OWA ในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982478 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ของ Lotus Notes ในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2007
  • คุณสามารถเปิดข้อความของข้อความธรรมดาที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยง URL ของบันทึกย่อ โดยใช้ Outlook Web Access (OWA)
  • การเชื่อมโยง URL ของบันทึกย่อเหล่านี้เชื่อมโยงกับเอกสารของ Lotus Notes

ในสถานการณ์นี้ การเชื่อมโยง URL ของบันทึกย่อจะไม่ clickable อย่างไรก็ตาม เหล่านี้ clickable ถ้าคุณเปิดข้อความ โดยใช้ Microsoft Office Outlook

หมายเหตุ:การเชื่อมโยง URL ของบันทึกย่อที่เริ่มต้นจาก "หมายเหตุ: / / " ตัวอย่าง:notes://contoso.com/docid.

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Exchange Server 2007 ไม่ถือการเชื่อมโยง URL ของบันทึกย่อเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน “อาการ ”

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982478 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
Keywords: 
kbfix kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbqfe kbsurveynew kbmt KB982478 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982478

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com