Straipsnio ID: 982485 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kompiuteryje, kuriame veikia viena i? ?i? operacini? sistem?, galite sukonfig?ruoti daugiau nei 16 logini? procesori?:
 • ?Windows XP? 3 pakeitim? paketas (SP3)
 • ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • ?Windows Server 2008?
 • ?Windows Server 2008? SP2
 • ?Windows 7?
 • ?Windows Server 2008 R2?
Paleidus taikom?j? program? ?DirectX 9.0? ?iame kompiuteryje, taikomoji programa sugenda.

Pvz., leid?iate muzikos fail? ?Microsoft Windows? Media leistuve. Bandant u?daryti ?Windows? Media leistuv?, taikomoji programa sugenda.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Svarbu ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje nurodyti registro modifikavimo veiksmai. Ta?iau jei registro duomenis modifikuosite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tada gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nor?dami laikinojo problemos sprendimo, galite naudoti vien? i? pateikiam? b?d? sukurti arba keisti registro rakt?, kuris pakeis procesoriaus grafinio srauto nustatymus.

Logini? procesori?, kurie naudoja procesoriaus grafin? sraut? (PSGP), skai?iaus nustatymas

Jei norite, kad logini? procesori?, kurie naudoja procesoriaus grafin? sraut? (PSGP), skai?i? nustatytume mes, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei logini? procesori?, kurie naudoja procesoriaus grafin? sraut? (PSGP), skai?i? norite nustatyti patys, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Taisyti u? mane

Jei logini? procesori?, kurie naudoja procesoriaus grafin? sraut? (PSGP), skai?i? norite nustatyti automati?kai ? 16, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem? . Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50501


Pastaba ?is automatinis taisymas nustato logini? procesori?, kurie naudoja procesoriaus grafin? sraut? (PSGP), skai?i? ? 16.

Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba, ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, automatin? taisym? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD disk?, kad gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leisti taisyti pa?iam

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite regedit lauke Ie?koti program? ir fail? ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. Meniu Redaguoti nurodykite Naujas, tada spustel?kite DWORD vert?.
 4. ?veskite PSGPNumThreads ir paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite PSGPNumThreads, o tada ? Keisti.
 6. Lange Reik?m?s duomenys ?veskite skai?i?, nurodant?, kiek gij? norite naudoti, tuomet spustel?kite Gerai.
 7. Paleiskite kompiuter? i? naujo, kad b?t? pritaikytas keitimas.
Pastaba
 • Jei vykdote 32 bit? taikom?j? program? x64 pagrindo kompiuteryje, be anks?iau ?iame skyriuje apra?yto registro ?ra?o turite ?traukti ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Tuomet nustatykite PSGPNumThreads ? skai?i?, nurodant?, kiek gij? norite naudoti.
 • Gij? skai?ius netur?t? vir?yti loginio procesoriaus, kuris palaiko daugiausiai 16 gij?, skai?iaus.

Procesoriaus grafinio srauto i?jungimas

Nor?dami i?jungti procesoriaus grafin? sraut? patys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite regedit lauke Ie?koti program? ir fail? ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. Meniu Redaguoti nurodykite Naujas, tada spustel?kite DWORD vert?.
 4. ?veskite DisablePSGP ir paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite DisablePSGP, o tada ? Keisti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 7. Paleiskite kompiuter? i? naujo, kad b?t? pritaikytas keitimas.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant skyriuje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Taisyti u? mane arba atsi?skite el. lai?k?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982485 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows HPC Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfea kbfixme kbmsifixme KB982485

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com