ยกเลิกการปรับปรุงมีอยู่สำหรับ.NET Framework 3.5 SP1 ใน Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982525 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ยกเลิกการปรับปรุงนี้เน้นปัญหาของ Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์เบราว์เซอร์ XAML มูลฐานในงานนำเสนอ Windows (WPF) ความน่าเชื่อถือบางส่วน (XBAPs) ในเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox การปรับปรุงการยกเลิกนี้ปิดใช้งานตัวควบคุม ActiveX เบราว์เซอร์เว็บ (WebOC) ใน Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 (SP2) เช่นกัน

หมายเหตุ:
 • ติดตั้ง SP2 3.0 .NET Framework คือ คุณลักษณะในตัว ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2
 • ลักษณะการทำงานในการ WPF จะรวมอยู่ใน 3.0 Framework ของ.NET
 • ติดตั้ง SP2 3.0 .NET Framework จะรวมอยู่ใน.NET Framework 3.5 SP1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • 956250การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows Vista และ Windows Server 2008
 • 979899การปรับปรุงมีพร้อมใช้งานสำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows Vista Service Pack 2 และ ใน Windows Server 2008 Service Pack 2

ข้อมูลการปรับปรุง

ข้อมูลการดาวน์โหลด

<a0>$$$$</a0>Microsoft::


สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นWindows Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนWindows รุ่นที่ใช้ x64Vista และ Windows Server 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนIA ที่ใช้ x64รุ่นWindowsเซิร์ฟเวอร์ 2008
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934307คำอธิบาย ของ Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) และ.msu แฟ้ม ใน Windows Vista และ Windows Server 2008

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2 นอกจากนี้ คุณต้องได้รับการติดตั้ง NET Framework 3.5 SP1 หรือได้รับการติดตั้งลักษณะการทำงานในการติดตั้ง SP2 3.0 ในกรอบงาน NET

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงนี้ถ้าไม่มีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ใช้โปรแกรมและคุณลักษณะรายการใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
สาขาบริการ GDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dfshim.dll4.0.31106.01,130,82408 2009 พฤศจิกายน02:55
Netfxperf.dll4.0.31106.049,47208 2009 พฤศจิกายน02:55
Mscorees.dll4.0.31106.011,60008 2009 พฤศจิกายน02:55
Mscoree.dll4.0.31106.0297,80808 2009 พฤศจิกายน02:55
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26408 2009 พฤศจิกายน02:55
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17608 2009 พฤศจิกายน02:55
Presentationframework.dll3.0.6920.40165,279,74405 2010 Apr12:19
Presentationcore.dll3.0.6920.40164,214,78405 2010 Apr12:19
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16118 2009 Feb18:39
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40001,737,06418 2009 Feb18:39
Presentationframework.dll3.0.6920.40165,279,74405 2010 Apr12:19
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4016129,89605 2010 Apr12:19
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26405 2010 Apr12:19
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17605 2010 Apr12:19

สาขาบริการ LDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Presentationframework.dll3.0.6920.40305,279,74431 2010 มีนาคม13:03
Presentationcore.dll3.0.6920.40304,218,88031 2010 มีนาคม13:02
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr21:25
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40031,736,02417 2009 Jun08:03
Presentationframework.dll3.0.6920.40305,279,74431 2010 มีนาคม13:03
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม11:59
Presentationhost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม11:59
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม11:59
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
สาขาบริการ GDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dfshim.dll4.0.31106.01,942,85608 2009 พฤศจิกายน02:55
Netfxperf.dll4.0.31106.048,96008 2009 พฤศจิกายน02:55
Mscorees.dll4.0.31106.011,60008 2009 พฤศจิกายน02:55
Mscoree.dll4.0.31106.0444,75208 2009 พฤศจิกายน02:55
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35208 2009 พฤศจิกายน02:55
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,91208 2009 พฤศจิกายน02:55
Presentationcore.dll3.0.6920.40163,996,67205 2010 Apr12:19
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16118 2009 Feb18:40
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40002,254,15218 2009 Feb18:40
Presentationframework.dll3.0.6920.40164,636,67205 2010 Apr12:19
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4016170,85605 2010 Apr12:19
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35205 2010 Apr12:19
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92805 2010 Apr12:19
Presentationframework.dll3.0.6920.40165,279,74405 2010 Apr12:19
Presentationcore.dll3.0.6920.40164,214,78405 2010 Apr12:19
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16118 2009 Feb18:39
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40001,737,06418 2009 Feb18:39
Presentationframework.dll3.0.6920.40165,279,74405 2010 Apr12:19
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4016129,89605 2010 Apr12:19
Presentationhost.exe4.0.31106.0295,26405 2010 Apr12:19
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17605 2010 Apr12:19

สาขาบริการ LDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Presentationcore.dll3.0.6920.40303,997,69631 2010 มีนาคม13:02
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr20:58
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40032,254,16817 2009 Jun08:03
Presentationframework.dll3.0.6920.40304,636,67231 2010 มีนาคม13:02
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030171,36830 2010 มีนาคม11:57
Presentationhost.exe4.0.31106.0320,35230 2010 มีนาคม11:57
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.0109,92830 2010 มีนาคม11:57
Presentationframework.dll3.0.6920.40305,279,74431 2010 มีนาคม13:03
Presentationcore.dll3.0.6920.40304,218,88031 2010 มีนาคม13:02
Presentationfontcache.exe.configไม่สามารถใช้งานได้16103 2009 Apr21:25
Wpfgfx_v0300.dll3.0.6920.40031,736,02417 2009 Jun08:03
Presentationframework.dll3.0.6920.40305,279,74431 2010 มีนาคม13:03
Presentationhostdll.dll3.0.6920.4030130,40830 2010 มีนาคม11:59
Presentationhost.exe4.0.40305.0295,26430 2010 มีนาคม11:59
Presentationhostproxy.dll4.0.31106.099,17630 2010 มีนาคม11:59
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
สาขาบริการ GDR
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Dfshim.dll4.0.31106.03,717,96008 2009 พฤศจิกายน02:55
Netfxperf.dll4.0.31106.099,66408 2009 พฤศจิกายน02:55
Mscorees.dll4.0.31106.011,58408 2009 พฤศจิกายน02:55
Mscoree.dll4.0.31106.0856,40008 2009 พฤศจิกายน02:55

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982525 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB982525 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982525

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com