ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ปรับเปลี่ยนผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลเนื้อหาของ SharePoint" เมื่อคุณอัพเกรดฐานข้อมูลเนื้อหา SharePoint Server 2007 SharePoint Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982579 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณอัพเกรดฐาน Microsoft Office SharePoint Server 2007 ข้อมูลเนื้อหา 2010 เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ของ Microsoft คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในการล็อกการปรับรุ่น:
การปรับเปลี่ยนของผู้ใช้ให้กับ SharePoint ฐานเนื้อหาข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ schema ที่ตาราง ดัชนี กระบวน งานที่เก็บไว้ ไม่มีสนับสนุน และจะทำให้เกิดการปรับรุ่นเป็นรุ่นในอนาคตของ SharePoint ล้มเหลว ฐานข้อมูลในรายการต่อไปนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนจากเค้าร่างเดิม:
<database>แหล่งข้อมูล =</database>แหล่งข้อมูลแค็ตตาล็อกเริ่มต้น =CatalogNameความปลอดภัยรวม =True; enlist =เท็จหมดเวลาเชื่อมต่อ =ตัวเลข

[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatBucketInfo] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatDef] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatGroup] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatJoint] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatKeyword] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatOrgleList] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatPath] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[CatPredefined] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[PortalPerm] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[PortalPermDelta] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[PortalPermInfo] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[PortalProperties] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[PortalSchemaVersion] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[SearchScopeEntities] ตารางเพิ่มเติม
[DatabaseSchema] [ข้อผิดพลาด] [วันเวลา]: [CatalogName].[SearchScopes] ตารางเพิ่มเติม


หมายเหตุ:คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ถ้าคุณเรียกใช้เครื่องมือตัวตรวจสอบ Pre-Upgrade สำหรับฐานข้อมูลเนื้อหา

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเนื้อหาถูกปรับก่อนหน้านี้รุ่นจาก Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ไปยัง SharePoint Server 2007 เนื่องจากการปรับรุ่นนี้ บางตารางในฐานข้อมูลเริ่มล้าสมัย อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ไม่ถูกลบ ดังนั้น schema ของตารางเหล่านี้ไม่ตรงกับ schema ของ SharePoint Server 2007

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยตนเองลบตารางที่ระบุไว้ในนั้นด้านบนเกิดข้อผิดพลาด และลองใหม่แล้วการดำเนินการปรับรุ่น

หมายเหตุ:ถ้าคุณมี ชื่อของตารางที่ไม่มีอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด จากตารางที่ถูกเพิ่ม manually.You มีการย้ายตารางนั้นไปยังฐานข้อมูลอื่นก่อนที่จะลบ it.Then คุณสามารถดำเนินต่อ ด้วยการปรับรุ่น
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982579 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbmt KB982579 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982579

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com