การแก้ไข: คอนโซลการจัดการระยะไกล TMG จะไม่แสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์ TMG 2010 ถ้ามีการตั้งค่าการตั้งค่าการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มเฉพาะ

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 982604 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมตินี้:
 • คุณตั้งค่านี้การรับรองความถูกต้อง โดยไม่มีข้อยกเว้นค่าสำหรับการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มต่อไปนี้ที่ใช้การตั้งค่าสำหรับโดเมน:
  คอมพิวเตอร์ Configuration\Administrative Templates\System\Remote กระบวนงาน Call\Restrictions ไคลเอ็นต์ Unauthenticated RPC
 • คุณเปิดใช้งานการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มต่อไปนี้ที่ใช้การตั้งค่าสำหรับโดเมน:
  คอมพิวเตอร์ Configuration\Administrative Templates\System\Remote กระบวนงาน Call\RPC ปลายทางแมปเปอร์ไคลเอ็นต์ Authentication
 • คุณสามารถติดตั้ง Microsoft Forefront คามจัดการเกตเวย์ (TMG) 2010 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ในโดเมน
 • สำหรับการจัดการระยะไกล คุณติดตั้งการจัดการ 2010 TMG Forefront บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในโดเมน
 • บนเซิร์ฟเวอร์ TMG 2010 ตั้งค่านโยบายของระบบซึ่งทำให้จัดการระยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอนโซลการจัดการระยะไกลไม่แสดงสถานะของเซิร์ฟเวอร์ TMG 2010

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวกรอง RPC ใน TMG 2010 ไม่ยอมรับข้อความรวมที่ใช้ โดยการใช้งานจริง RPC เมื่อมีการตั้งค่าการตั้งค่าการกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มเหล่านี้ บางส่วน

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

มีการแก้ปัญหานี้ได้ใน Forefront TMG 2010 Service Pack 1 (SP1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Forefront TMG 2010 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981324รายการของปัญหาที่มีแก้ไขใน Forefront คามจัดการเกตเวย์ 2010 Service Pack 1

วิธีการเปิดการใช้งานของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หลังจากที่คุณติดตั้ง Forefront TMG 2010 SP1

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เรียกใช้สคริปต์ต่อไปนี้:
   Dim oFPC
  Dim oFirewallFilter
  Dim oVPS

  on error resume next

  err.Clear

  Set oFPC = CreateObject("FPC.Root")

  'Get the filter admin object
  Set oFirewallFilter = oFPC.GetContainingArray.Extensions.ApplicationFilters("{E331F638-AB86-4AA5-9B6A-2B0248C7B4FB}")
  if oFirewallFilter is nothing then
	Wscript.Echo "RPC filter ({E331F638-AB86-4AA5-9B6A-2B0248C7B4FB}) is not installed in array"
	WScript.Quit
  end if

  'Get the filters vendor parameters set object
  Set oVPS = oFirewallFilter.VendorParametersSets("{E331F638-AB86-4AA5-9B6A-2B0248C7B4FB}")

  'If this vendor parameters set does not exist, create it
  If oVPS Is Nothing Then
	WScript.Echo "Adding vendor parameters set ({E331F638-AB86-4AA5-9B6A-2B0248C7B4FB})"
	err.Clear
    Set oVPS = oFirewallFilter.VendorParametersSets.Add("{E331F638-AB86-4AA5-9B6A-2B0248C7B4FB}",False)
    oFirewallFilter.VendorParametersSets.Save
  End If

  'Add the needed parameters

  oVPS.Value("AllowAuthEndpointMapper") = 1


  oVPS.Save

  'Inform the user of the result
  if err.Number <>0 then
	Wscript.Echo "Fail to set parameters. error code is:" & err.number & " Desc:" & err.description
  else
    Wscript.Echo "Paramters were successfully added"
  end if

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดใช้งานตัวกรอง RPC ใน TMG 2010

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Forefront TMG 2010 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982604 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
Keywords: 
kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbmt KB982604 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982604

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com