Identifikator ?lanka: 982671 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Microsoft .NET Framework predstavlja sveobuhvatan i dosledan model programiranja. .NET Framework se koristi za kreiranje aplikacija koje imaju vizuelno privla?an utisak pri radu, nesmetanu i bezbednu komunikaciju, kao i mogu?nost kreiranja ?itavog opsega poslovnih procesa. .NET Framework 4 radi naporedno sa starijim verzijama platforme .NET Framework. Aplikacije zasnovane na starijim verzijama platforme .NET Framework nastavi?e da funkcioni?u u verziji koja je podrazumevano ciljana.

DODATNE INFORMACIJE

.NET Framework 4 dostupan je na lokaciji Windows Update (WU) i u usluzi Windows Server Update Service (WSUS). Posebno u usluzi WSUS .NET Framework 4 izdat je kao opcionalna ispravka u operativnim sistemima Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.

U usluzi WSUS .NET Framework 4 predstavlja opcionalnu ispravku u operativnim sistemima Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.

REFERENCE

Za vi?e informacija o platformi .NET Framework kliknite na slede?u vezu da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
Prednosti platforme Microsoft .NET Framework
Informacije o .NET Framework 4 klijentskom profilu potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
.NET Framework 4 klijentski profil

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982671 - Poslednji pregled: 23. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft .NET Framework 4
Klju?ne re?i: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced KB982671

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com