Straipsnio ID: 982736 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai darote atsargines fail? kopijas naudodami ?Windows 7? atsarginio kopijavimo priemon?, to padaryti nepavyksta ir gaunate tok? klaidos prane?im?:
??vyko vidin? klaida: neteisingas parametras: (0x80070057)?

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? nurodyt? b?d?.

1 b?das. De?imtainio simbolio parametro keitimas

?i problema kyla, jei de?imtainis simbolis n?ra nustatytas kaip ?.? (ta?kas). Tai b?dinga kitoms nei angl? kalboms ir lokal?ms, pvz., vokie?i? (Vokietija) kalbai.

Nor?dami pakeisti de?imtainio simbolio parametr?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Atidarykite Valdymo skydas, spustel?kite Laikrodis, kalba ir regionas, o tada ? Regionas ir kalba.
 2. Spustel?kite skirtuk? Formatai, o tada ? Papildomi parametrai.
 3. Lauke De?imtainis simbolis ?veskite . (ta?kas) ir du kartus spustel?kite Gerai.
 4. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Pastaba. D?l kai kurios tre?i?j? ?ali? programin?s ?rangos gali pasikeisti kompiuterio vykdymo aplinkos lokal? ir gali b?ti perra?ytas ?is parametras valdymo skyde.

2 b?das. Registro rakto reik?m?s ?traukimas

?sp?jimas. Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

Jei pageidaujate, kad 2 b?do veiksmus atliktume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50719


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite Regedit.exe lauke Ie?koti program? ir fail? ir paspauskite ENTER.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\System
 3. Meniu Redagavimas nurodykite Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. ?veskite CopyFileBufferedSynchronousIo ir paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CopyFileBufferedSynchronousIo, tada ? Keisti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas d?l ?io sprendimo, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982736 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme KB982736

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com