MS10-059: פגיעויות בתכונת המעקב עבור שירותים עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 982799 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-059. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ?6.0.0000.xxxxxx?.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ?(?.manifest) וקבצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rtutils.dll6.0.6001.1849536,35218-Jun-201016:43x86
Rtutils.dll6.0.6001.2271536,35218-Jun-201016:38x86
Rtutils.dll6.0.6002.1827436,86418-Jun-201017:31x86
Rtutils.dll6.0.6002.2242736,86418-Jun-201018:00x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rtutils.dll6.0.6001.1849550,68818-Jun-201017:17x64
Rtutils.dll6.0.6001.2271550,68818-Jun-201016:58x64
Rtutils.dll6.0.6002.1827450,68818-Jun-201017:48x64
Rtutils.dll6.0.6002.2242750,68818-Jun-201017:58x64
Rtutils.dll6.0.6001.1849536,35218-Jun-201016:43x86
Rtutils.dll6.0.6001.2271536,35218-Jun-201016:38x86
Rtutils.dll6.0.6002.1827436,86418-Jun-201017:31x86
Rtutils.dll6.0.6002.2242736,86418-Jun-201018:00x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rtutils.dll6.0.6001.1849599,84018-Jun-201016:53IA-64
Rtutils.dll6.0.6001.2271599,84018-Jun-201016:33IA-64
Rtutils.dll6.0.6002.1827499,84018-Jun-201017:28IA-64
Rtutils.dll6.0.6002.2242799,84018-Jun-201017:36IA-64
Rtutils.dll6.0.6001.1849536,35218-Jun-201016:43x86
Rtutils.dll6.0.6001.2271536,35218-Jun-201016:38x86
Rtutils.dll6.0.6002.1827436,86418-Jun-201017:31x86
Rtutils.dll6.0.6002.2242736,86418-Jun-201018:00x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,745
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,908
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,384
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,106
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,944
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,491
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_02fe2c901d02f7dbdbfbb275e86c373f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_00676407147f0da1.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_0ae8aee442795633839adee99a788da2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_5678e7daaa8d6931.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_a9bca7bbfb9aabfdcf71633b6d789ef5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_0ee3ab56fbeccd9e.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_b4f8abe5670beff18fe50bd8e77c22d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_67be0b718d9c86a8.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_0cb94dceeabefe65.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_0d996dc6039bb8f5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_0eb4612ae7d5ff77.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_0f77105600c85cb8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_555e4287695786fcb731e006d1d7846e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_5c22ce0c5c74830d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8c685952daf922537898f5284bbfae7a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_4d8045dcab875224.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9250424104d2bbbbeb2c70df61a6162c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_2b26901908351813.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e55eec43a5161124fe7b9017c1db342_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_5d47f1e820fb2757.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c44efa360805b52b262ef5ffadb56afe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_4424f1220ca7c09f.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c73fe196e43b030d4cbdeaad10595700_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_32e0bba353334399.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_68d7e952a31c6f9b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_69b80949bbf92a2b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)06:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_6ad2fcaea03370ad.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_6b95abd9b925cdee.manifest
File versionNot Applicable
File size6,229
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)08:46
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,130
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,902
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,560
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,396
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,453
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,396
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_0cb94dceeabefe65.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_0d996dc6039bb8f5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_0eb4612ae7d5ff77.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_0f77105600c85cb8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_0273085937e282acea0c1b27f72ea71f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_0a94f102ed30744e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_04533b95dc99d4591ebea905eb4a430d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_8969ba86a30f6f9c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_220f95664b4912e61b57e1643ce315d6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_c025d9e905512c4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_326f6bf70311bb447d03dc3baddb721e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_1f1b68c11dea8d0e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_866f307af2f8233004128c5a9d4b5e36_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_54ee2f07dd21c297.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_87178864bf1fe11b50e219dd8c87160e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_88af7501ed80121e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,042
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_0cbaf1c4eabd0761.manifest
File versionNot Applicable
File size6,218
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)09:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_0d9b11bc0399c1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,218
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_0eb60520e7d40873.manifest
File versionNot Applicable
File size6,218
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)06:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_0f78b44c00c665b4.manifest
File versionNot Applicable
File size6,218
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)06:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,893
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,220
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)11:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18495_none_0cb94dceeabefe65.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22715_none_0d996dc6039bb8f5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18274_none_0eb4612ae7d5ff77.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)06:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22427_none_0f77105600c85cb8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,209
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)07:31
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,? SPn) וענף שירות (LDR,? GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ?(?.manifest) וקובצי MUM ?(?.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (?.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rtutils.dll6.1.7600.1661737,37619-Jun-201006:23x86
Rtutils.dll6.1.7600.2073837,37619-Jun-201006:27x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rtutils.dll6.1.7600.1661752,22419-Jun-201006:53x64
Rtutils.dll6.1.7600.2073852,22419-Jun-201006:53x64
Rtutils.dll6.1.7600.1661737,37619-Jun-201006:23x86
Rtutils.dll6.1.7600.2073837,37619-Jun-201006:27x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rtutils.dll6.1.7600.16617104,44819-Jun-201005:51IA-64
Rtutils.dll6.1.7600.20738104,44819-Jun-201005:57IA-64
Rtutils.dll6.1.7600.1661737,37619-Jun-201006:23x86
Rtutils.dll6.1.7600.2073837,37619-Jun-201006:27x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,783
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,487
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,788
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,379
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,853
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_80bc6975de78cb9455f5d0a65ddcb2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_b380344feb39b4da.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_f4c324120075b71ae69d6f64f1c65e9b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_e454842731e91879.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_0d399fee4b938b9a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,735
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_0dae9d2b64c07c9d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,735
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_059aa1cbab8691d9755d11f5d8f8089e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_4c61ade6df017b89.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_31a10da00e9d55911401caf402ad3eb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_f2930fb4d7f6cc0e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_80bc6975de78cb9455f5d0a65ddcb2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_0f9ecfd3a3972610.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a99481d56129bdbcd6be120eaac775f3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_0d33c3938ff19341.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d02bdc5a031f13b004e256bea08d6603_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6ff5ae37ab373310.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4c324120075b71ae69d6f64f1c65e9b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_40731faaea4689af.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_69583b7203f0fcd0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,739
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_69cd38af1d1dedd3.manifest
File versionNot Applicable
File size3,739
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)08:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,793
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,888
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb982799~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,919
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,291
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,370
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_0d399fee4b938b9a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,735
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_0dae9d2b64c07c9d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,735
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_6cbd012d55d29ceabbcdad9ed546a3aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_f4b389429319e5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_80bc6975de78cb9455f5d0a65ddcb2e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_b381d845eb37bdd6.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f4c324120075b71ae69d6f64f1c65e9b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_e456281d31e72175.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f6f706b302b980b97d2aa2258d1432ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_6127da15d1c5bd5e.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_0d3b43e44b919496.manifest
File versionNot Applicable
File size3,737
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_0db0412164be8599.manifest
File versionNot Applicable
File size3,737
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,655
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,010
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982799~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982799_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)21-Jun-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16617_none_0d399fee4b938b9a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,735
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-rasrtutils_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20738_none_0dae9d2b64c07c9d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,735
Date (UTC)19-Jun-2010
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable

מאפיינים

Article ID: 982799 - Last Review: יום שני 03 אוקטובר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB982799

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com