Menu cua Office 2003 va cac lnh thanh cng cu nm u trong Office 2010?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 982827 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bai vit nay giai thich vi tri menu cua Office 2003 va vi tri cua cac lnh thanh cng cu trong Office 2010.
Question Image
Ti a bt u s dung Office 2010 nhng vi tri cua cac menu va cac nut khac vi Office 2003 ma trc y ti thng s dung. Ti gp kho khn trong vic tim cac chc nng minh mun s dung.
Tai sao khi o ban khng s dung hng dn tng tac? Bng cach s dung anh ng, hng dn giai thich vi tri cua menu cung nh vi tri cua cac lnh thanh cng cu trong Office 2010.
answer image
Question Image
Ti mun s dung hng dn. Ban co th cho ti bit cach s dung hng dn khng.
Chc chn ri! Trc tin, hay bm vao url nay http://office.microsoft.com/en-us/HA101794130.aspx va ban co th thy trang Tim hiu vi tri cua menu va cac lnh thanh cng cu trong Office 2010.
answer image
Question Image
Vng, ti co th nhin thy trang nay.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439765
Ban co th nhin thy mt s nut trong S dung hng dn tng tac tim cac lnh cua ti. Nu ban bm vao lin kt bn canh biu tng, ban co th bt u hng dn tng tac.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439766

answer image
Question Image
Hay ti s dung hng dn Excel. Bm Open the Excel guide (M hng dn Excel)?
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439767

ung vy. Khi man hinh Chao mng c hin thi, bm Start (Bt u).
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439768

answer image
Question Image
Ca s Excel 2003 c hin thi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439769

y la hng dn tng tac.

Nu ban thao tac trong ca s Excel 2003, hng dn se s dung anh ng hng dn cho ban cach thc hin chc nng tng t trong Excel 2010. Tai sao chung ta khng kim tra cach ban chen mt Clip Art nhi.

Trong hng dn ban va m, bm Insert va tro chut ti Picture ri bm Clip Art.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439771

answer image
Question Image
Ai cha! Hng dn nay s dung anh ng hng dn cho ban cac bc lam thc t trong Excel 2010.

Hng dn rt trc quan i vi ngi dung.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439772

Ban co th s dung phng phap tng t trong cac ng dung Office khac chng han nh Word va PowerPoint. Hay xem th!

Tuy nhin, xin lu y rng ban cn cai t Silverlight trn may tinh cua minh s dung hng dn tng tac.
answer image
Question Image
Ti khng bit may tinh cua minh co cai t Silverlight hay khng.
Co, may tinh cua ban a cai t Silverlight. Nu Silverlight cha c cai t, nut Install Silverlight and Start se xut hin trong man hinh "chao mng".
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2439773

answer image
Question Image
Cai t Silverlight co kho khng?
Khng kho chut nao. Bm nutInstall Silverlight and Startva lam theo hng dn, ng dung se c cai t t ng. Va khi qua trinh cai t a hoan tt, ban co th s dung hng dn tng tac.
answer image
Question Image
Ti co phai cai t Silverlight mi ln s dung hng dn tng tac khng?
Khng. Ban chi cn cai t mt ln.

V cach cai t Silverlight, hay xem How to install Silverlight, when it is not installed (Cach cai t Silverlight khi ng dung nay cha c cai t).
answer image
Question Image
Ti hiu. Hng dn tng tac nay rt d s dung nn ti se gii thiu ngay cho ban be cua minh.

Cac bc

Cach cai t Silverlight khi Silverlight cha c cai t
 1. Trong man hinh "chao mng", bm vao nutInstall Silverlight and Start (Cai t Silverlight va Bt u)xut hin.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439775
 2. Trong hp thoaiFile Download - Security Warning (Tp Tai xung - Canh bao Bao mt), hay am bao rng thng tinName (Tn),Type (Loai) va̠From (T)khp vi anh chup man hinh sau y, ri bmRun (Chay).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439776
 3. Trong hp thoai Internet Explorer - Security Warning (Canh bao Bao mt), hay am bao rng thng tinName (Tn) va̠From (T)khp vi anh chup man hinh sau y, ri bmRun (Chay).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439777
 4. Trong hp thoai UserAccount Control (Kim soat Tai khoan Ngi dung), hay am bao rng thng tin tnChng trinhva̠Nha phat hanh a Xac minh khp vi man hinh sau y ri bmYes.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439779
 5. Trong hp thoai Install (Cai t)Silverlight 3, bm license agreement (thoa thun v giy phep). Nu ban co th ng y, bm Install now (Cai t ngay by gi). Sau o Silverlight se c cai t.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439780
 6. Khi qua trinh cai t hoan tt, man hinh sau y se xut hin. Bm Close (ong).
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439782

  Tac vu nay hoan tt qua trinh cai t Silverlight.
 7. ong ca s bng cach bm vao nut X goc trn bn phai.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439783
 8. Bmhttp://office.microsoft.com/en-us/HA101794130.aspx xem"Tim hiu vi tri cua menu va cac lnh thanh cng cu trong Office 2010". Va khi chay hng dn tng tac t "S dung hng dn tng tac tim cac lnh cua ti".
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2439784

Thu?c tnh

ID c?a bi: 982827 - L?n xem xt sau cng: 13 Thang Mi 2010 - Xem xt l?i: 1.3
p d?ng
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com