Wykonywanie kopii zapasowej otrzymanych wiadomości i kontaktów w programie Outlook 2010

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 982838
W tym artykule mającym formę rozmowy uzupełnianej ilustracjami wyjaśniono, jak wykonywać kopie zapasowe otrzymanych wiadomości i danych kontaktów na karcie pamięci USB lub dysku CD-R w programie Outlook 2010.
Question Image
Od niedawna korzystam z pakietu Office 2010 i wydaje mi się niezwykle łatwy w użyciu. Szczególnie lubię program Outlook 2010.
Zastanawiam się właśnie, czy można wykonać kopię zapasową wiadomości e-mail i kontaktów na dysku CD-R na wypadek awarii komputera.
 
 Zalecam wykonanie kopii zapasowej przy użyciu funkcji eksportowania oferowanej w programie Outlook 2010. Eksportowanie oznacza umieszczanie danych w innym miejscu. Wystarczy tylko wyeksportować wiadomość i dane kontaktów z programu Outlook 2010 i skopiować je na dysk CD-R.
answer image
Question Image
Chcę sprawdzić działanie tej funkcji. Powiedz mi, jak to zrobić. 
 W programie Outlook 2010 kliknij pozycję Otwórz na karcie Plik, a następnie kliknij pozycję Importuj.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568159

answer image
Question Image
Pojawia się Kreator importu i eksportu. 
 Tak, dokładnie. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku i kliknij przycisk Dalej.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568160

answer image
Question Image
Mam wybrać pozycję z listy „Utwórz plik typu”. 
 Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst) i kliknij przycisk Dalej.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568161

answer image
Question Image
Tym razem w programie Outlook jest wyświetlany monit Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane. Czy chodzi o folder, którego kopię zapasową chcę utworzyć? 
 Dokładnie. Wybierz pozycję Foldery osobiste i upewnij się, że pole wyboru Uwzględnij podfoldery jest zaznaczone. W ten sposób można eksportować wszystkie dane w programie Outlook 2010. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568162

answer image
Question Image
Następnym krokiem jest nadanie nazwy plikowi kopii zapasowej i wybranie folderu docelowego i docelowej nazwy pliku, prawda? 
 Zgadza się. Domyślnie plik o nazwie „backup.pst” jest tworzony na pulpicie. Jeśli odpowiada ci umieszczenie go w tym miejscu, kontynuuj procedurę.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568163


Jeśli chodzi o sekcję Opcje, to w przypadku eksportowania danych po raz pierwszy nie trzeba wybierać opcji. Przy kolejnych eksportach należy jednak zdecydować, co ma nastąpić w przypadku wystąpienia duplikatów między danymi istniejącymi i danymi eksportowanymi. Dostępne są poniższe opcje.

Zamień duplikaty na elementy eksportowane: zduplikowane informacje są zastępowane przez dane z nowo eksportowanego pliku.

Zezwalaj na tworzenie duplikatów: istniejące dane nie są zastępowane, a zduplikowane dane są dodawane do pliku kopii zapasowej.

Nie eksportuj duplikatów: zduplikowane informacje nie są kopiowane do pliku kopii zapasowej.
answer image
Question Image
Czy na końcu mam kliknąć przycisk Zakończ? 
 Pozostała jeszcze jedna kwestia. Po kliknięciu przycisku Zakończ jest wyświetlane kolejne okno dialogowe. Jeśli ustawisz w nim hasło, jego wprowadzanie będzie wymagane przy każdym otwieraniu pliku kopii zapasowej. Jeśli hasło nie jest potrzebne, wystarczy kliknąć przycisk OK.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568164

answer image
Question Image
O, rozpoczyna się eksport.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2568165

 
 Po zakończeniu eksportu włóż do komputera kartę pamięci USB lub dysk CD-R i skopiuj plik kopii zapasowej na odpowiedni nośnik. Na tym kończy się wykonywanie kopii zapasowej.
answer image
Question Image
Co należy zrobić, aby załadować plik kopii zapasowej w programie Outlook 2010? 
 Informacje na temat ładowania plików kopii zapasowej w programie Outlook 2010 można znaleźć w artykule Importowanie kopii zapasowej wiadomości i kontaktów w programie Outlook 2010.
answer image
Question Image
Bardzo dziękuję! Nareszcie wiem, jak wykonywać kopię zapasową danych programu Outlook 2010. 

Właściwości

Numer ID artykułu: 982838 - Ostatnia weryfikacja: 21 czerwca 2011 - Weryfikacja: 1.1

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com