การปรับใช้คอมโพเนนต์ Explorer อินเทอร์เน็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 982894 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

หมายเหตุ::บทความนี้อธิบายสถานการณ์ที่อาจได้รับการจัดการตามคำแนะนำบริการของ Microsoft

คำแนะนำบริการของ Microsoft ไม่สนับสนุน ใช้ค่าธรรมเนียม consultative อ็อพชันต่อชั่วโมงที่สนับสนุนมวลเกินกว่าความต้องการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณหยุดพักการแก้ไข นี่คือตัวเลือกการสนับสนุนระยะไกล ใช้โทรศัพท์ที่มีการทำงานกับเจ้าหน้าที่เทคนิคเดียวกันสำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาที่เหมือนกับการโยกย้ายผลิตภัณฑ์ การตรวจทานรหัส หรือการพัฒนาโปรแกรมใหม่ บริการนี้โดยปกติจะใช้สำหรับ engagements ที่สั้นกว่า และออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ไม่จำเป็นต้องปรึกษา onsite ดั้งเดิมหรือบัญชีทำที่บริการการจัดการที่พร้อมใช้งานจาก Microsoft อื่น ๆ ที่สนับสนุนตัวเลือก บทความนี้ยังให้บางทรัพยากร self-help สำหรับสถานการณ์สมมตินี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำบริการของ Microsoft รวมเกี่ยวกับวิธีการ engage ดูเว็บเพจนี้ Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=AdvisoryService

Microsoft Advisory สถานการณ์สมมติ Engagement บริการ - การปรับใช้คอมโพเนนต์ของ Internet Explorer

สถานการณ์สมมตินี้คำแนะนำบริการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการคำแนะนำในการเตรียมของคอมโพเนนต์ ActiveX หรือ.NET สำหรับการเผยแพร่ผ่านทาง Internet Explorer

Microsoft สามารถให้ความช่วยเหลือในการเตรียมส่วนของฝั่งไคลเอ็นต์ ActiveX หรือ.NET ประกอบสำหรับการจัดการโฮสต์สำหรับบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงความช่วยเหลือในบรรจุคอมโพเนนต์ของคุณ ตรวจทาน และเขียนแฟ้ม INF ส่วนประกอบของคุณในการเซ็นชื่อ ทำเครื่องหมายคอมโพเนนต์ของคุณเป็นข้อความปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์และการเตรียมใช้งาน และการกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับคอมโพเนนต์ (.NET) ของคุณ

Microsoft Advisory บริการ Engagement

engagement แต่ละคำแนะนำบริการจะเริ่มต้น ด้วยคำถามออกแบบมาเพื่อ scope โครงการ และตรวจสอบความต้องการแน่นอนของคุณ สำหรับสถานการณ์สมมตินี้ คำถามที่ถาม scoping รวม:

งบดุลการทำงานสำหรับสถานการณ์สมมตินี้

ไคลเอ็นต์คอมโพเนนต์ปรับใช้สำหรับ Internet Explorer

รวมอยู่ในขอบเขต
 • ให้คำแนะนำทั่วไปในวิธีที่ Internet Explorer รหัสดาวน์โหลดทำงานได้
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเตรียม COM ฝั่งไคลเอ็นต์ (เช่นตัวควบคุม activeX) หรือคอมโพเนนต์.NET (เช่นตัวควบคุม Winform) สำหรับการจัดการโฮสต์สำหรับบนเว็บไซต์
 • assisting ในคอมโพเนนต์ของบรรจุภัณฑ์สำหรับการดึงข้อมูลรหัส
 • assisting ในการตรวจทาน และเขียนแฟ้ม INF สำหรับการดึงข้อมูลรหัส
 • assisting ในการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับตัวควบคุม.NET Winform
 • assisting ในการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์.NET ผ่านสัมผัสไม่มีการปรับใช้
ออกจากขอบเขต
 • คำอธิบายซอฟต์แวร์ (OSD) และรูปแบบข้อกำหนดสถานี (CDF) เปิดจะล้าสมัยของ Windows Internet Explorer 7 และจะไม่ได้รับการสนับสนุนผ่านทางคำแนะนำบริการ
 • ขอความช่วยเหลือในการเขียนส่วนประกอบอยู่นอกขอบเขต
 • เราจะไม่แพ็คเกจ หรือการลงทะเบียนคอมโพเนนต์สำหรับลูกค้า ใช่ทั้งจะเราเขียนแฟ้ม INF ทั้งหมด เราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงาน
คำถามที่ถาม scoping
 • คุณมีคำถามเกี่ยวกับดาวน์โหลด Internet Explorer รหัสวิธีทำงานได้หรือไม่ ถ้าใช่ คำแนะนำ
 • คุณต้องการความช่วยเหลือในการเตรียมคุณฝั่งไคลเอ็นต์ COM หรือ.NET ส่วนประกอบสำหรับการจัดการโฮสต์สำหรับบนเว็บไซต์หรือไม่ ถ้าใช่ ดำเนินต่อ
  • คุณต้องการให้ความช่วยเหลือในบรรจุคอมโพเนนต์ของคุณหรือไม่
  • คุณต้องการความช่วยเหลือในการตรวจทาน และเขียนแฟ้ม INF
  • คุณต้องการขอความช่วยเหลือในการเซ็นชื่อคอมโพเนนต์ของคุณหรือไม่
  • คุณต้องการขอความช่วยเหลือในการทำเครื่องหมายของคอมโพเนนต์ของคุณเป็นการปลอดภัยสำหรับสร้างสคริปต์ และปลอดภัยสำหรับการเริ่มต้นหรือไม่
  • คุณต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับคอมโพเนนต์.NET ของคุณหรือไม่
  • คุณจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือในการปรับใช้โปรแกรมประยุกต์.NET ของคุณผ่านทางเว็บได้อย่างไร

   หากใด ๆ เหล่านั้นไม่ใช่ จาก นั้นคือคำแนะนำ

ทรัพยากร self-Help สำหรับสถานการณ์สมมตินี้


ด้านล่างนี้คือรายการของทรัพยากร self-help สำหรับสถานการณ์สมมตินี้ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft อาจใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในระหว่างการ engagement การบริการที่คำแนะนำ

การเชื่อมโยงของ msdn:

com

อินเทอร์เน็ตคอมโพเนนต์ดาวน์โหลด - ภาพรวมและบทช่วยสอน
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa741207 (v=VS.85)
บทนำสู่การดาวน์โหลดคอมโพเนนต์อินเทอร์เน็ต
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa768009 (v=VS.85)
การใช้แฟ้ม INF
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa741213 (v=VS.85)
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของแฟ้ม INF
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa741215 (v=VS.85)
เลือกบรรจุภัณฑ์และวิธีการแจกจ่าย
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa768008 (v=VS.85)
วิธีการคอมโพเนนต์ของแพคเกจสำหรับอินเทอร์เน็ตในการแจกจ่าย
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa741200 (v=VS.85)
การใช้ Hooks
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa741209 (v=VS.85)
.NET

DHTML และ.NET: โฮสต์ที่ปลอดภัย การควบคุมไคลเอนต์เอ็นต์ Lightweight ใน Microsoft Internet Explorer
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc301932.aspx
914985 มีกล่องโต้ตอบเปิดปรากฏใน Internet Explorer เมื่อคุณพยายามเรียกใช้ href exes จากโซนอินเทอร์เน็ตใน.NET Framework 2.0
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;914985
บทความ:

บรรจุภัณฑ์

197988 วิธีการจัดวางตัวควบคุม ActiveX กับแพคเกจ'และ'ตัวช่วยสร้างการจัดวาง (PDW)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;197988
167158 วิธีแพ็คเกจ MFC ควบคุมในเว็บเพจ
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;167158
การออกสิทธิ์การใช้งาน

159923 วิธีการใช้ตัวควบคุม activex ใน Internet Explorer ที่ได้รับอนุญาต
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;159923
ความปลอดภัย:

164119 SafeCtl.exe ใช้ IObjectSafety ในตัวควบคุม activex
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;164119
182598 วิธีการการ IObjectSafety ปฏิบัติในการควบคุม Visual Basic
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;182598
168371 วิธีการถึงเซฟ IObjectSafety ควบคุม ATL ของเครื่องหมายสำหรับการกำหนดค่าเริ่มต้น
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;168371
161873 วิธีการทำเครื่องหมายตัวควบคุม MFC ActiveX ว่าเซฟ Scripting และการเตรียมใช้งาน
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;161873
การรับรอง:

155444 คำอธิบายของรหัสดิจิทัลที่เซ็นชื่อใน Internet Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;155444
247257 ขั้นตอนสำหรับการเซ็นชื่อแฟ้ม.cab
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;247257
Kill-bit:

240797 How to stop an ActiveX control from running in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;240797
188582 How To Deploy an ActiveX Control with License Information
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;188582
การแก้ไขปัญหา

169438 PRB: ActiveX Control Does Not Display Correctly on Web Page
http://vkbexternal/VKBWebService/ViewContent.aspx?scid=KB;EN-US;169438
252937 How to find more information about why code download failed
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;252937
315498 Internet Explorer Does Not Process an .inf File in a .cab File
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;315498
196150 INFO: Why CONFLICT Directories Are Created During Code Download
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;196150
262380 ActiveX Control Is Not Loaded with Modified CODEBASE Value in the Registry
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;262380
.NET

892466 How to run a user control assembly that is hosted on Internet Information Services (IIS) in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;892466
814668 PRB: Runtime Probe Causes a Delay When You Load a Windows Forms Control in Internet Explorer
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;814668
814669 PRB: Strong Named User Controls Do Not render in Internet Explorer315498 Internet Explorer Does Not Process an .inf File in a .cab
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;814669
305624 PRB: Cannot Host .NET User Controls in Internet Explorer 6.0 from File System
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;305624
839300 How to use the AllowPartiallyTrustedCallers attribute to call an assembly that has a strong name from a Web page by using Visual C# .NET, Visual C# 2005 or later versions
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;839300
Others

280579 How To Install ActiveX Controls in Internet Explorer Using the Active Directory
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;280579

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982894 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
Keywords: 
kbproadvisory kbinfo kbsurveynew kbtshoot kbnomt kbprodeveloper kbprointernetexplorer kbprowindows kbmt KB982894 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982894

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com