"PowerPoint negali ?ra?yti vaizdo ?ra?? i? pasirinkto failo" klaida bandant ?terpti MPEG-2 video ? PowerPoint 2013 m. ar 2010 m. pristatymas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 982954 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai bandote ?terpti MPEG-2 video ? Microsoft PowerPoint 2013 m. ar 2010 m. pristatymas, gaunate ?? klaidos prane?im?:

PowerPoint negali ?ra?yti vaizdo ?ra?? i? pasirinkto failo. Patikrinkite, ar reikiamus kodekus, ?is formatas yra ?diegta, ir tada bandykite dar kart?.
?sp?ti, ID: 400737

Ta?iau vaizdo ?ra?as s?kmingai Windows Media leistuve.

Prie?astis

?i problema kyla tod?l, kad PowerPoint 2013 m. ar 2010 m. turi b?ti suteikta galimyb? i?bandyti frame-by-frame informacij? ? bet kok? turin?, kad jis vaidina. PowerPoint reikalauja ?i? funkcij? Rodyti plakatas r?mo tam tikro vaizdo, pvz. Nes su video dekodavimo proces?, kuris naudojamas PowerPoint 2013 m. ar 2010, frame-by-frame lygis yra nepasiekiamas, kai MPEG-2 vaizdo.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?.

Konvertuoti video ? Windows Media Video (.wmv) format?

Konvertuoti video ? Windows Media Video (.wmv) format?, galite naudoti Microsoft i?rai?ka Encoder 4 Pro.

?diegti tre?iosios ?alies vaizdo kodekas

?diegti vaizdo kodekas i? tre?iosios ?alies ?altinio, kuris palaiko vaizdo formatas, naudojamas vaizdo. Rasti Windows suderinamas kodekus, apsilankykite adresu FOURCC.org:
FOURCC.org
Microsoft teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? pad?s jums rasti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali keistis be i?ankstinio ?sp?jimo. Microsoft negarantuoja ?ios tre?iosios ?alies kontaktin?s informacijos tikslum?.

Naudoti Windows Media Player kontrol?s programa "PowerPoint"

?d?kite Windows Media Player valdikl? ? skaidr? ir per?i?r?j? vaizdo ?ra?? per ?? valdikl?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
291879 Kaip ?aisti medijos ?ra?ai, PowerPoint naudojant Windows Media Player
Pastaba?io sprendimo negalima ?d?ti vaizdo ?ra?? ? pristatym?. Vietoj to, nuorod? ?terpiamas ? pristatym?. U? maksimal? perk?limo, ?d?ti vaizdo fail? vie?ajame aplanke, kad visi vartotojai gal?t? susipa?inti prie? ?traukdami sait? ? pristatym?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 982954 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft PowerPoint 2013
  • Microsoft PowerPoint 2010
  • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
Rakta?od?iai: 
kbprb kbpubtypekc kbsurveynew kbtshoot kbvideo kbmt KB982954 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 982954

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com