ข้อความแสดงข้อผิดพลาด"พิมพ์ไม่ตรงกัน" เมื่อคุณเรียกใช้แมโคร VBA ในโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 รุ่น 64 บิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณได้ที่ Microsoft Visual Basic สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน (VBA) ที่ทำงานอย่างถูกต้องบนเป็นโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office รุ่น 32 บิต อย่างไรก็ตาม แมโคร VBA นี้ไม่ทำงานอย่างถูกต้องจากรุ่น 64 บิตตัวโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 2010 จากรุ่น 64 บิตWindows.

โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแมโคร VBA ใช้บาง Microsoft ActiveX ข้อมูลวัตถุ (ADO) APIs ที่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น คุณเรียกใช้แมโคร VBA ที่ใช้ในการRecordCountคุณสมบัติของวัตถุชุดระเบียน ADO ในลักษณะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
Dim rs as ADODB.Recordse
LONG recordCount


...
recordCount = rs.RecordCount
ในตัวอย่างนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชนิดไม่ตรงกัน" เมื่อคุณเรียกใช้แมโครนี้บนโปรแกรมประยุกต์ Office 2010 รุ่น 64 บิต

หมายเหตุ
 • คุณสามารถติดตั้ง Office 2010 รุ่น 64 บิตในระบบปฏิบัติการ Windows ต่อไปนี้:
  • รุ่น 64 บิตของ Windows Server 2003 Service Pack 2 ที่ have6.0 msxml ที่ติดตั้ง
  • x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista Service Pack 1 และรุ่นที่ใหม่กว่า
  • รุ่น 64 บิตของ Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า
  • x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • เมื่อต้องการดูรายการของ ADO APIs ที่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ให้ดู "ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

สาเหตุ

บาง APIs ADO จะอ้างถึงใน ADO 2.7 แพลตฟอร์มและรุ่นที่ใหม่กว่า บน64 บิตรุ่นWindows, APIs ADO เหล่านี้ดำเนินการอาร์กิวเมนต์โดยการใช้ชนิดข้อมูลแบบ 64 บิต (เช่นนั้นlonglongข้อมูลที่พิมพ์) อย่างไรก็ตามโปรแกรมประยุกต์sที่ใช้ยังคงใช้ APIs เหล่านี้กระบวนการLongชนิดข้อมูล:. ดังนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ชนิดไม่ตรงกัน" เมื่อคุณพยายามเรียกใช้แมโคร

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ติดตั้งรุ่น 64 บิตของกระบวนการโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ตรงกับระบบปฏิบัติการบนแบบ affอีcted คอมพิวเตอร์

สิ่งสำคัญหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมที่ทำงานอย่างถูกต้องบนเครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ ADO APIs บนคอมพิวเตอร์ 1 และคอมพิวเตอร์ 1 มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมประยุกต์นี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ 2 ถ้าคอมพิวเตอร์ 2 ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ตรงกับข้อมูลจำเพาะบิต (32 บิต หรือ 64 บิต) ของระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

There are no prerequisites for applying this hotfix.

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

กระบวนการEnglish (United States) version or theglobal version of this hotfix installs files that have the attributes that are listed in the following tables. วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows XP และ Windows Server 2003
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msadco.dll2.81.3011.0143,36019-May-201005:39x86SP3SP3QFE
Msado15.dll2.81.3011.0565,24819-May-201005:39x86spSP3QFE
Msado20.tlb2.81.3011.061,44018 2010 พฤษภาคม13:12ไม่สามารถใช้งานได้spSP3QFE
Msado21.tlb2.81.3011.061,44018 2010 พฤษภาคม13:12ไม่สามารถใช้งานได้spSP3QFE
Msado25.tlb2.81.3011.077,82418 2010 พฤษภาคม13:12ไม่สามารถใช้งานได้spSP3QFE
Msado26.tlb2.81.3011.077,82418 2010 พฤษภาคม13:12ไม่สามารถใช้งานได้spSP3QFE
Msado27.tlb2.81.3011.0102,40018 2010 พฤษภาคม13:12ไม่สามารถใช้งานได้spSP3QFE
Msadox.dll2.81.3011.0200,70419-May-201005:39x86spSP3QFE
For all supported x86-based versions of Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msadco.dll2.82.4711.0147,45619 2010 พฤษภาคม07:46x86SP2SP2QFE
Msado15.dll2.82.4711.0626,68819 2010 พฤษภาคม07:46x86spSP2QFE
Msado20.tlb2.82.4711.061,44018 2010 พฤษภาคม13:51ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado21.tlb2.82.4711.061,44018 2010 พฤษภาคม13:51ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado25.tlb2.82.4711.077,82418 2010 พฤษภาคม13:51ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado26.tlb2.82.4711.077,82418 2010 พฤษภาคม13:51ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado27.tlb2.82.4711.0102,40018 2010 พฤษภาคม13:51ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msadox.dll2.82.4711.0229,37619 2010 พฤษภาคม07:46x86spSP2QFE
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msadco.dll2.82.4711.0233,47219 2010 พฤษภาคม05:43x64SP2SP2QFE
Msado15.dll2.82.4711.01,097,72819 2010 พฤษภาคม05:43x64spSP2QFE
Msado20.tlb2.82.4711.065,53619 2010 พฤษภาคม05:43ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado21.tlb2.82.4711.065,53619 2010 พฤษภาคม05:43ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado25.tlb2.82.4711.081,92019 2010 พฤษภาคม05:43ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado26.tlb2.82.4711.081,92019 2010 พฤษภาคม05:43ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado27.tlb2.82.4711.0106,49619 2010 พฤษภาคม05:43ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msadox.dll2.82.4711.0393,21619 2010 พฤษภาคม05:43x64spSP2QFE
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msadco.dll2.82.4711.0483,32819 2010 พฤษภาคม05:41IA-64SP2SP2QFE
Msado15.dll2.82.4711.01,966,08019 2010 พฤษภาคม05:41IA-64spSP2QFE
Msado20.tlb2.82.4711.057,34419 2010 พฤษภาคม05:41ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado21.tlb2.82.4711.057,34419 2010 พฤษภาคม05:41ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado25.tlb2.82.4711.073,72819 2010 พฤษภาคม05:41ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado26.tlb2.82.4711.073,72819 2010 พฤษภาคม05:41ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msado27.tlb2.82.4711.098,30419 2010 พฤษภาคม05:41ไม่สามารถใช้งานได้spSP2QFE
Msadox.dll2.82.4711.0720,89619 2010 พฤษภาคม05:41IA-64spSP2QFE
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • รายการแฟ้ม (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละที่อยู่แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" รายการแฟ้มและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแค็ตตาล็อกแฟ้ม (.cat) มีความสำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msadox.dll6.0.6001.22693258,04818 2010 พฤษภาคม16:08x86
Msadox.dll6.0.6002.22406258,04818 2010 พฤษภาคม17:03x86
Msado20.tlb6.0.6001.2269357,34418 2010 พฤษภาคม14:58ไม่สามารถใช้งานได้
Msado20.tlb6.0.6002.2240657,34418 2010 พฤษภาคม15:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.0.6001.2269357,34418 2010 พฤษภาคม14:58ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.0.6002.2240657,34418 2010 พฤษภาคม15:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.0.6001.2269373,72818 2010 พฤษภาคม14:58ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.0.6002.2240673,72818 2010 พฤษภาคม15:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.0.6001.2269373,72818 2010 พฤษภาคม14:58ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.0.6002.2240673,72818 2010 พฤษภาคม15:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.0.6001.2269398,30418 2010 พฤษภาคม14:58ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.0.6002.2240698,30418 2010 พฤษภาคม15:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.0.6001.2269398,30418 2010 พฤษภาคม14:58ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.0.6002.2240698,30418 2010 พฤษภาคม15:22ไม่สามารถใช้งานได้
Msado15.dll6.0.6001.22693737,28018 2010 พฤษภาคม16:08x86
Msado15.dll6.0.6002.22406737,28018 2010 พฤษภาคม17:03x86
Msadomd.dll6.0.6001.22693241,66418 2010 พฤษภาคม16:08x86
Msadomd.dll6.0.6002.22406241,66418 2010 พฤษภาคม17:03x86
Msadco.dll6.0.6001.22693180,22418 2010 พฤษภาคม16:08x86
Msadco.dll6.0.6002.22406180,22418 2010 พฤษภาคม17:03x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msadox.dll6.0.6001.22693286,72018 2010 พฤษภาคม16:59x64
Msadox.dll6.0.6002.22406286,72018 2010 พฤษภาคม17:สีกันx64
Msado20.tlb6.0.6001.2269357,34418 2010 พฤษภาคม15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Msado20.tlb6.0.6002.2240657,34418 2010 พฤษภาคม16:18ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.0.6001.2269357,34418 2010 พฤษภาคม15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.0.6002.2240657,34418 2010 พฤษภาคม16:18ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.0.6001.2269373,72818 2010 พฤษภาคม15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.0.6002.2240673,72818 2010 พฤษภาคม16:18ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.0.6001.2269373,72818 2010 พฤษภาคม15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.0.6002.2240673,72818 2010 พฤษภาคม16:18ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.0.6001.2269398,30418 2010 พฤษภาคม15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.0.6002.2240698,30418 2010 พฤษภาคม16:18ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.0.6001.2269398,30418 2010 พฤษภาคม15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.0.6002.2240698,30418 2010 พฤษภาคม16:18ไม่สามารถใช้งานได้
Msado15.dll6.0.6001.226931,036,28818 2010 พฤษภาคม16:59x64
Msado15.dll6.0.6002.224061,036,28818 2010 พฤษภาคม17:สีกันx64
Msadomd.dll6.0.6001.22693278,52818 2010 พฤษภาคม16:59x64
Msadomd.dll6.0.6002.22406278,52818 2010 พฤษภาคม17:สีกันx64
Msadco.dll6.0.6001.22693208,89618 2010 พฤษภาคม16:59x64
Msadco.dll6.0.6002.22406208,89618 2010 พฤษภาคม17:สีกันx64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msadox.dll6.0.6001.22693552,96018 2010 พฤษภาคม16:32IA-64
Msadox.dll6.0.6002.22406552,96018 2010 พฤษภาคม17:31IA-64
Msado20.tlb6.0.6001.2269357,34418 2010 พฤษภาคม15:31ไม่สามารถใช้งานได้
Msado20.tlb6.0.6002.2240657,34418 2010 พฤษภาคม16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.0.6001.2269357,34418 2010 พฤษภาคม15:31ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.0.6002.2240657,34418 2010 พฤษภาคม16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.0.6001.2269373,72818 2010 พฤษภาคม15:31ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.0.6002.2240673,72818 2010 พฤษภาคม16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.0.6001.2269373,72818 2010 พฤษภาคม15:31ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.0.6002.2240673,72818 2010 พฤษภาคม16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.0.6001.2269398,30418 2010 พฤษภาคม15:31ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.0.6002.2240698,30418 2010 พฤษภาคม16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.0.6001.2269398,30418 2010 พฤษภาคม15:31ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.0.6002.2240698,30418 2010 พฤษภาคม16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Msado15.dll6.0.6001.226931,904,64018 2010 พฤษภาคม16:32IA-64
Msado15.dll6.0.6002.224061,904,64018 2010 พฤษภาคม17:31IA-64
Msadomd.dll6.0.6001.22693544,76818 2010 พฤษภาคม16:32IA-64
Msadomd.dll6.0.6002.22406544,76818 2010 พฤษภาคม17:31IA-64
Msadco.dll6.0.6001.22693454,65618 2010 พฤษภาคม16:32IA-64
Msadco.dll6.0.6002.22406454,65618 2010 พฤษภาคม17:31IA-64
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msadox.dll6.1.7600.20701372,73628 2010 Apr07:31x86
Msado20.tlb6.1.7600.2070157,34428 2010 Apr03:42ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.1.7600.2070157,34428 2010 Apr03:42ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.1.7600.2070173,72828 2010 Apr03:42ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.1.7600.2070173,72828 2010 Apr03:42ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.1.7600.2070198,30428 2010 Apr03:42ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.1.7600.2070198,30428 2010 Apr03:42ไม่สามารถใช้งานได้
Msado15.dll6.1.7600.207011,019,90428 2010 Apr07:31x86
Msadomd.dll6.1.7600.20701352,25628 2010 Apr07:31x86
Msadco.dll6.1.7600.20701208,89628 2010 Apr07:31x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msadox.dll6.1.7600.20701495,61628 2010 Apr07:45x64
Msado20.tlb6.1.7600.2070157,34428 2010 Apr04:20ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.1.7600.2070157,34428 2010 Apr04:20ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.1.7600.2070173,72828 2010 Apr04:20ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.1.7600.2070173,72828 2010 Apr04:20ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.1.7600.2070198,30428 2010 Apr04:20ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.1.7600.2070198,30428 2010 Apr04:20ไม่สามารถใช้งานได้
Msado15.dll6.1.7600.207011,499,13628 2010 Apr07:45x64
Msadomd.dll6.1.7600.20701466,94428 2010 Apr07:45x64
Msadco.dll6.1.7600.20701258,04828 2010 Apr07:45x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msadox.dll6.1.7600.20701741,37628 2010 Apr05:52IA-64
Msado20.tlb6.1.7600.2070157,34428 2010 Apr03:14ไม่สามารถใช้งานได้
Msado21.tlb6.1.7600.2070157,34428 2010 Apr03:14ไม่สามารถใช้งานได้
Msado25.tlb6.1.7600.2070173,72828 2010 Apr03:14ไม่สามารถใช้งานได้
Msado26.tlb6.1.7600.2070173,72828 2010 Apr03:14ไม่สามารถใช้งานได้
Msado27.tlb6.1.7600.2070198,30428 2010 Apr03:14ไม่สามารถใช้งานได้
Msado28.tlb6.1.7600.2070198,30428 2010 Apr03:14ไม่สามารถใช้งานได้
Msado15.dll6.1.7600.207012,314,24028 2010 Apr05:52IA-64
Msadomd.dll6.1.7600.20701724,99228 2010 Apr05:52IA-64
Msadco.dll6.1.7600.20701512,00028 2010 Apr05:52IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพลตฟอร์ม APIs ADO ขึ้น

ในตารางรายการต่อไปนี้ APIs ADO ที่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
วัตถุ adoado คุณสมบัติหรือเมธอด
ADOCommmandCreateParameter (ADO_LONGPTR ขนาด)
ADORecordsetMaxRecords ([ออก retval] ADO_LONGPTR * plMaxRecords)

MaxRecords ([ใน] lMaxRecords ADO_LONGPTR)

RecordCount ([ออก retval] ADO_LONGPTR * pl)

ย้าย ([ใน] NumRecords ADO_LONGPTR)

PageCount ([ออก retval] ADO_LONGPTR * pl)

Absolutepage ([ออก retval] PositionEnum_Param * pl)

Absolutepage ([ใน] PositionEnum_Param l)

ค้นหา ([ใน] SkipRecords ADO_LONGPTR)

AbsolutePosition ([ใน] PositionEnum_Param l)

AbsolutePosition ([ออก retval]

PositionEnum_Param * pl)
ADOParameterขนาด ([เป็น] ADO_LONGPTR l)

ขนาด ([ออก retval] ADO_LONGPTR * pl)
ADOFieldActualSize ([ออก retval] ADO_LONGPTR * pl)

DefinedSize (ออก ADO_LONGPTR * pl)
ADOFieldsผนวก ([ใน] DefinedSize ADO_LONGPTR)
ADOStreamขนาด ([ออก retval] ADO_LONGPTR * pSize)

ตำแหน่งงาน ([ออก retval] ADO_LONGPTR * pPos)

CopyTo ([ใน] CharNumber ADO_LONGPTR)
ADORecordsetConstructionบท ([ออก] ADO_LONGPTR * plChapter)

บท ([ใน] lChapter ADO_LONGPTR)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APIs ADO แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
การอ้างอิง ado API
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการRecordCountคุณสมบัติของ ADOs แวะไปที่เว็บดังต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN)ไซต์:
นำไปยังคุณสมบัติ RecordCount
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ ADO แวะไปที่เว็บดังต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN)ไซต์:
ประวัติของ ado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_0ed53fbaae26025195a01d2860514450_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_dcc72bc0ba0087bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_1b841e1cecd0d62006d21f90d3c97d21_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_cfa38de1009e1374.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม737
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2ca7be2b922656d95a37182fdd471c90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_09ee0a643ef8c523.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม747
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_33381265d718a8ba5b7eaa334e0871e0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_fd959e70762921dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_44a9e990acac9f38397eac974cfb5276_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_b6f26ef6c447e62c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม744
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4cced554ef895225bef85a3789ea7807_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_b08da3a648b9f4e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4f9578621e7a78c225ec5f6b711ed702_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_e0df257210989c2a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม747
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_51976e091202be175546024d6df05884_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_a344d99946fd6948.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม744
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_55730fbaecdda3c20122c009be683620_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_e3d1c4d5f18b667b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_5dcd9e0bbb28a3f33a04aa80ba5c8bce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ffb975f4b27afbb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_649ec51998edcd47f30f0e3a6f7fc3c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_d248af1a2f215e18.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม749
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6a3893f737845d4f8a23b047fbec5116_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_986237229c963ddf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6af427f077ab16107ed04838a74adb8f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_f8e19baa0cddfb7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม749
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6fcab7a3e7b81b58926afcde00d52469_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_a88e0d4948495130.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม737
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7adadb7bc23fd7e56ce399096cde9c2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_22fe58f90330e437.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_8d5bd0eff24cad017cb10b275b27748d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_449cbb7b6b47aefd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a22bdbf34342905881868fec5e1abc5a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_73b7dc150fe4205e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_ae6eea4217c2d4b5e1300782235a4a09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_9947e5d226c3a9a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_aeac55b916588b801587d8a643744228_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_a10a0ec0bc10448f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_f3cc8bf04eeec1179e56870c9e827178_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_6fa9c640d49e10b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_b259eeb759c65d46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม110,881
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_b4a4b2af56a1001d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม110,881
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb4283ce0b79a009.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed8d47c6085442e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ดำเนินการ - backcompat - tlb21_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb37b3e20b81bbfa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed8277da085c5ed1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb0c74320ba22bbe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,043
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed57382a087cce95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,043
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb01a4460baa47af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed4c683e0884ea86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eaf6d45a0bb263a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed419852088d0677.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,306
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eaec046e0bba7f91.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,448
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed36c86608952268.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,448
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_0c5c3a618a0a89e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,934
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_0ea6fe5986e52cb8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,934
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_1ed242babf55f076.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม101,806
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_211d06b2bc30934d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม101,806
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_c435cf0f4f36aa3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,925
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_c68093074c114d15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,925
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:45
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_029f61d995de879fccf9292aa9ded07f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_822802c2cee7fdc8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,122
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_11401ad7853c4d1d1c311448c30efe8a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_b62ddc90f2a2762a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,136
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_1d8fad5484989f3d1dc9996a253242aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_91195cb60be5e2d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_364422c18f3a77018a872f4f974e744b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_e21b21b1fd6b9e1d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_539ec759420b0fae12e1f83801cbb761_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_47efd0b0c570655d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_617db4d9f0ef00ce90b8f0a3fae53cc3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_cf72363acf134edd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_692930e4c4cfe73331bb46faad02ddab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_fb869c6bd1f0ba3f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_712bb1686ff3639fdbc9d39742a7dceb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_30df27d0a526ab88.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_98f09ef9faffbf20f6aac5114d8773e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_5da96333568248cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9d364340cf678d7d95227afacd9a58ec_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_0fabb5de01af6316.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9f7a4be6ee9ce74ca01df763a8fb9b8b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_9bcb5196ab4f3eee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,146
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a8bc46321177124d1976d9d60c9fe434_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_569d860e6a03c4f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_acc5b0439dfbd9d5a4d68237b3d110ac_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_93b1f69a3b18a68f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c4e8e24d28959e5adb37f327388805c6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_fe2c414b416b8836.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,146
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_d8f1f7af2f487c3b27ee8630eb1c5a70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_f3abddd4e167e8fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e0677acfa0eba409a0570f29241762d3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_f30512ec0cd56b34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e8c33e96fec3f397b832b1a7c9a55c55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_b04b64a253ede808.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,136
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e976b698124309d4a723be690bcf139c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_2dd0e28729d72932.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ebdc8eec0561b0879ea94053b0e9bcce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_f6da6c07620f30c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,122
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f7ab9add2ac419eb0b3059ea79e46568_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_17ea0e9911c0f018.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_0e788a3b1223ce7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม110,906
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_10c34e330efe7153.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม110,906
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_47611f51c3d7113f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_49abe349c0b1b416.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_47564f65c3df2d30.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_49a1135dc0b9d007.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_472b0fb5c3ff9cf4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,054
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_4975d3adc0da3fcb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,054
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:32
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_47203fc9c407b8e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_496b03c1c0e25bbc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_47156fddc40fd4d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_496033d5c0ea77ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,317
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_470a9ff1c417f0c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,459
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_495563e9c0f2939e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,459
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_687ad5e54267fb17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,985
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_6ac599dd3f429dee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,985
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_7af0de3e77b361ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม101,849
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_7d3ba236748e0483.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม101,849
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_20546a9307941b74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,978
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_229f2e8b046ebe4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,978
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_06d7cf418f4e08e1830b13a5cb4ed5ae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_8eac69653bd6d10c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_13a35fac0abade889344b5eef2c2fbb6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_415cd90f560f001f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_16b15662eaf3c5522598299dab98b1e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_f28b17ef3288d464.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_1fbe2416fab8f50bb31e9fe9f00bfd8d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_2cc8b62edd3d5aaa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_3edb11a0dfc069950d9239f0a42e8255_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_643c6169622de900.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,120
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_6303cea76c8981505e76658c3c994394_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_8c0e7ebbf7cdf64c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_6a031bb122d9822c15c2908f9c71f54b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_db336953a374ff0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_6b14afbf98136e07c0dcbebb9f4f1c1a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_c9f9bc4de1e553db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_79d8ff66d9720432a6b732814db109b7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_6573745cc819f4bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_7d2d0548a76f47c3e521518ccd82ffe1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_363532df3eae681a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,134
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_82c254f6ef58a8f7792298157440f973_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_37c76bd64c2cc51a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,134
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_84b8e2f3653f1bb4fc07463abc464c9e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_cd75df456dde05de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_8f1004efb137057b2a2276fdfe4dea3e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_f1bf69261e17212c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a5841f65d052a81439be5479f754fab9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eed895ca15652e69.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_d784d68036d76382ed5c14c532b5e575_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_2c67272eea4b16a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,140
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_dd534d801d3f26935a4c6cf9b7ac2e08_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_90a9d75239379a64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,140
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_e2aa3d7150704aad8bca97ca0dde8e3e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_3450654a38efbcf9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,120
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_e4b62a6e5a70c637585f6973ed95c174_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_253a5ce8d2a1029a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_e4ed799e8dfeb35914fd0ce937353217_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_7e624ce4b164d549.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_ff89fa70bfe7cc12a9ccf24763ded5df_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_34031b00a2ae7bdc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)19 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)02:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_b25b92ad59c46642.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม110,892
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_b4a656a5569f0919.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม110,892
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb4427c40b77a905.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed8eebbc08524bdc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb3957d80b7fc4f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed841bd0085a67cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ดำเนินการ - backcompat - tlb25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb0e18280ba034ba.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,047
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed58dc20087ad791.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม9,047
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eb03483c0ba850ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed4e0c340882f382.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eaf878500bb06c9c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed433c48088b0f73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,310
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_eaeda8640bb8888d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,452
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_ed386c5c08932b64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,452
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_0c5dde578a0892dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,958
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_0ea8a24f86e335b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม179,958
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_1ed3e6b0bf53f972.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม101,826
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_211eaaa8bc2e9c49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม101,826
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..dll_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22693_none_c43773054f34b33a.manifest rds - datacontrol-
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,950
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:39
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22406_none_c68236fd4c0f5611.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,950
วันที่ (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)22:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,823
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_0b4439ca9b95ae23d96d799b7f5d3e4e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_0e90c88771c394d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_0f5777328c3a0b62140a6aae7204f90b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_f618116e9e25d46c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_15fdef1607d9ae696d3b09836e8efb79_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_67fac8834543a15f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_258483af782dab6d4bdd0f729c78eaa8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_d5d0ba1f713803ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม737
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_327dc84d49d01c113f41388dffbc571d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_faac82e98f91f2be.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม749
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4d4a6c8db94996cec54d6ba777676fd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_4c228c9b9a395c4e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_540b7a141b67f56998e3feb2e9af5dd7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ae650884851ba306.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม744
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_77ca78b9eca9fb5a55227cbae7aa7680_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_a7a6abf9d5aacf8b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d1a5deff16597ca99e224f4089a70bea_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_9f79c0b860ff5e1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e0aff38dd9b13eee213e03fb4ea7389d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_240e1ce931369515.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม747
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_b2e10db4ba966c07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม46,922
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ดำเนินการ - backcompat - tlb20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebc9a2cb6c49aeca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebbed2df6c51cabb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb93932f6c723a7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,026
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb88c3436c7a5670.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb7df3576c827261.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)07:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb73236b6c8a8e52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,860
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_0ce3595eeada98a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม82,006
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_1f5961b82025ff37.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,428
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_c4bcee0cb006b8ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม15,695
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_00401e258e7adb3e30257cd087babbd8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_6ab0cc6ac3ae02e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม752
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_047b6bb9610590f2df92385e479014c1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_7d676a4c447b7fb5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_19b14e5e3d0032b1817daad29eade38c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_6de4b83b1cae52ae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม748
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_2b0cd570a020d85e8311eec84b7ee6a9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ad19de526d25537a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_2c1fb99979d2ff0124ebbf2c0671a312_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_57ea3e0dc35a7650.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม752
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_31fc2509f9baab86f062c2f0d0a7f3e3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_015944c543f806af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,146
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_39f71a2847bff914d86f682a93ec6594_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_1cb4b4d8a154c87a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,122
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_6c807f9a89d0ea945ff1fd3fcb1e0c00_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_541422227b700f1e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_766f76c7621317c82f1c05c95533865f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_5cf78242c942281a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7775a5d6d35a938df6b98ae36578475e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_a1a5de24d6297793.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม752
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_bc9710ebb6b750a783cfca2c0a9c725d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_111502d071e47312.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c6a48d7b7198ab79fe91e237701f4b4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_7f4ea96435588e70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_cd148983fa6de1468953ce0dade29aaf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_3438cdbe33de83a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม741
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_cdbeb4a3e9d6ee67831448b898d9f911_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_573c627857708e3b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม751
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_d77860f894fb126e3ae32788fe5d3e9a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_285720148ea463f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม752
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_d7910b3f3a4d88d5a1036b554c973c36_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_41a7160ce80c8259.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม752
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_d7d0ea948eba86d91d14dae054c54d13_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_40ceacba1118839f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,136
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e373f1417740e014965eaff31f4bfc69_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_2207ca8708897247.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e440c39bce8eb13dcbfa790e8ad04e31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_474124e797ff6b53.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม753
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ee2000308a9f47d9d538ea32a004996c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_98be1086f4d5d3cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม752
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_0effa93872f3dd3d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม44,542
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_47e83e4f24a72000.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,783
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_47dd6e6324af3bf1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,783
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_47b22eb324cfabb5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,028
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_47a75ec724d7c7a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,783
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_479c8edb24dfe397.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,783
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_4791beef24e7ff88.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,862
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_6901f4e2a33809d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม82,008
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_7b77fd3bd883706d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,008
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_20db899068642a35.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม15,697
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,262
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_b2e10db4ba966c07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม46,922
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ดำเนินการ - backcompat - tlb20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebc9a2cb6c49aeca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebbed2df6c51cabb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb93932f6c723a7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,026
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb88c3436c7a5670.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb7df3576c827261.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)07:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb73236b6c8a8e52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,860
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_0ce3595eeada98a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม82,006
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_1f5961b82025ff37.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,428
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_c4bcee0cb006b8ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม15,695
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_1fb25df3ab8833408a6b27a0919c998d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ccad4e489716c1de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,144
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_3722de7318bf7ef89dae2efa3d0ddc16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ce6a3d3de2c64aef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a1ac9e6800a57f8935fa8f6df70b645a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_d3c775311156af99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_ae714c44f8973656a4439bf85a5c69dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_f23a4b04c3a2f831.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_bff9a8adb8f42c7bffc8f706dce8debe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_1f8d0880f64087fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_ce3130c00f65aaa53fc4b0bbd71d5c51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_41070b0799b84e72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_da34d5c4fe69f4a12710109e760f7728_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_2357bfa23ee608bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,140
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_f5ab1fd2540c292ac6431a6ee493155e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_9ca419accb0d9daa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,142
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_fa2b7132a0fdd22d5e469aee758bdf0a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_f20a9f0cb1b6548d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,120
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_fd617a16de92b91492e78fb1d8c1b0e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_c496973d528f9327.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,134
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_b2e2b1aaba947503.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม44,541
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebcb46c16c47b7c6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,782
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebc076d56c4fd3b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,782
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb9537256c70437b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,027
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb8a67396c785f6c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,782
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb7f974d6c807b5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,782
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb74c7616c88974e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,861
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_0ce4fd54ead8a19e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม82,007
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_1f5b05ae20240833.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม39,007
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_c4be9202b004c1fb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม15,696
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)09:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,889
วันที่ (UTC)29 2010 Apr
เวลา (UTC)22:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ac-ado-ddl-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_b2e10db4ba966c07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม46,922
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ดำเนินการ - backcompat - tlb20_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebc9a2cb6c49aeca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb21_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_ebbed2df6c51cabb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb25_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb93932f6c723a7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,026
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb88c3436c7a5670.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb27_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb7df3576c827261.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,781
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)07:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ทำ backcompat tlb28_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_eb73236b6c8a8e52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,860
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..ents-mdac-ado15-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_0ce3595eeada98a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม82,006
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..o หลาย dimensional_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_1f5961b82025ff37.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม41,428
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-m ..rds datacontrol dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20701_none_c4bcee0cb006b8ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม15,695
วันที่ (UTC)28 2010 Apr
เวลา (UTC)08:08
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseinter kbHotfixServer kbqfe kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB983246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com