"0x000000BE" การข้อความข้อผิดพลาด stop เมื่อคุณใช้ไดรเวอร์ Storport.sys การจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลบางอย่าง ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983554 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงบางอย่างบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista ตัวอย่างเช่น คุณติดตั้งRAID ที่ตามโฮสต์หรือการ์ดเชื่อมต่อแบบ fiber ลแชนเนล.
 • กระบวนการsโปรแกรมควบคุม torport.sys ถูกใช้ในการจัดการอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจรีโดยไม่คาดคิด,และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
หยุด 0x000000be (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4) attempted_write_to_readonly_memory

หยุด 0x000000d1 (parameter1,parameter2,parameter3,parameter4) driver_irql_not_less_or_equal
หมายเหตุ:
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดไม่ทั้งหมด "0x000000BE" หรือ "0x000000D1" ผิดพลาดเกิดขึ้นจากปัญหานี้
 • ถ้าอุปกรณ์เก็บข้อมูลถูกหยุดชั่วคราว และดำเนินการแล้ว ต่อบ่อย นี้มักจะเกิดปัญหา
 

สาเหตุ

Thคือปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากค่าที่มีลายเซ็นถูกใช้เป็นดัชนีของรายการบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่องในการsโปรแกรมควบคุม torport.sys เมื่อค่าเกินค่าสูงสุดที่เป็นค่าบวก มีใช้ดัชนีที่เป็นค่าลบการสอบถามรายการล็อกการตรวจแก้จุดบกพร่อง ลักษณะการทำงานนี้ทำให้บางหน่วยความจำไม่ถูกต้องสามารถเข้าถึง ดังนั้น รหัสการหยุดจะถูกทริกเกอร์

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • windows Server 2008 SP2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Storport.sys6.0.6001.22689123,78411 2010 พฤษภาคม16:25x86
Storport.sys6.0.6002.22402123,27211 2010 พฤษภาคม17:38x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Storport.sys6.0.6001.22689159,62411 2010 พฤษภาคม16:53x64
Storport.sys6.0.6002.22402166,28011 2010 พฤษภาคม17:49x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Storport.sys6.0.6001.22689372,11211 2010 พฤษภาคม16:29IA-64
Storport.sys6.0.6002.22402372,10411 2010 พฤษภาคม17:32IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,565
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_851be95702d135a3bb71339ff11ceef6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22689_none_f157870e458e5c72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e8490da53df9132e6602464b6ce00445_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22402_none_18d93597f4f553e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม696
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22689_none_27b8782c49853af7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,145
วันที่ (UTC)11 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22402_none_29ee69544670fc59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,145
วันที่ (UTC)11 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_45b106a334d5079a6082434f5f0dc6ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22402_none_8960ce253c68fa0f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_fb2edd4bb4ffe027204ef4ab56fc3754_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22689_none_e37d7586e6b0bd0f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22689_none_83d713b001e2ac2d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,397
วันที่ (UTC)11 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22402_none_860d04d7fece6d8f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,397
วันที่ (UTC)11 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_6e8252c161da9dcbe601d81d5474a687_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22689_none_5d790827bdd60104.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_b41b0f4e30c6b241e7388da71130b804_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22402_none_dd5479230101abb6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม698
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22689_none_27ba1c22498343f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,395
วันที่ (UTC)11 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)17:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22402_none_29f00d4a466f0555.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,395
วันที่ (UTC)11 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,748
วันที่ (UTC)12 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)00:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983554 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB983554 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983554

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com