กระบวนการปรับปรุงล้มเหลวเมื่อคุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่อธิบายไว้ในบทความ KB 977349 บนเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานติดต่อสื่อสาร Server 2007 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983567 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

You install the cumulative update package that is described in Microsoft Knowledge Base (KB) article 977349 on a Microsoft Office Communications Server 2007 R2 server, this server is part of an Active Directory environment that has a large Active Directory database. In this situation, the update process fails. Additionally, you find the following error message in the QFE_DBSetup.log file:

Attempting to discover BackEnd SQL instance from AD.

LDAP Query (ConfigurationNamingContext): <LDAP://CN=Configuration,DC=DCName,DC=com>((&(objectClass=msRTCSIP-Pool)(msRTCSIP-PoolType:1.2.840.113556.1.4.803:=2)(msRTCSIP-PoolDisplayName=poolname)));distinguishedName,msRTCSIP-BackendServer;subTree

LDAP Query (RootDomainNamingContext): <LDAP://DC=DCName,DC=com>((&(objectClass=msRTCSIP-Pool)(msRTCSIP-PoolType:1.2.840.113556.1.4.803:=2)(msRTCSIP-PoolDisplayName=poolname)));distinguishedName,msRTCSIP-BackendServer;subTree

Could not locate SQL instance from AD.


หมายเหตุ
By default, the QFE_DBSetup.log file is located in C:\User\ User who installed the update \AppData\Local folder.

สาเหตุ

This problem occurs because of a time-out that occurs when the Dbqfeupdate.wsf update script runs the following LDAP query:
(ConfigurationNamingContext): <LDAP://CN=Configuration,DC=DCName,DC=com>((&(objectClass=msRTCSIP-Pool)(msRTCSIP-PoolType:1.2.840.113556.1.4.803:=2)(msRTCSIP-PoolDisplayName=ocs2007r2pool)));distinguishedName,msRTCSIP-BackendServer;subTree
The Dbqfeupdate.wsf script runs an LDAP query on the non indexed objectClassแอตทริบิวต์ ของ Active Directory แบบสอบถามนี้อาจใช้เวลาหลายนาทีในการดำเนินการบนฐานข้อมูล Active Directory ขนาดใหญ่ ดังนั้น หมดเวลาเกิดขึ้น

หมายเหตุค่าหมดเวลาเริ่มต้นในสคริปต์ได้ 300 วินาที

การแก้ไข

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ใช้ที่ปรับปรุงที่สะสมต่อไปนี้:
983568คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับฐานข้อมูลของ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2: 2010 พฤษภาคม

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม Active Directory ที่ระดับการทำงานของโดเมนหรือฟอเรสต์ระดับการทำงานมี Windows Server 2000 หรือ Windows Server 2003

สภาพแวดล้อม Active Directory ที่ระดับการทำงานของโดเมนหรือฟอเรสต์ระดับการทำงานมี Windows Server 2008 ไม่เกิดปัญหานี้ การobjectClassแอตทริบิวต์ที่ถูกจัดดัชนีในนี้ทำงานระดับ

เพื่ออ่านบทความ KB 977349 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้:
977349คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับฐานข้อมูลของ Office ตสื่อสาร Server 2007 R2: มกราคม 2010

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983567 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กรกฎาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB983567 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983567

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com