Diakritická znaménka popsané a vysvětlit

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 98999
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Diakritická znaménka jsou přidány do písmena abecedy na symboly označují různé výslovnost, než písmena jsou obvykle uvedeny. Tento článek popisuje nejběžnější diakritická symboly, jakož i některá interpunkční znaménka, běžně používané v francouzština, italština a španělština.

Níže uvedené příklady jsou ANSI hodnoty, jak je uvedeno v systému Windows 3.1 Mapa znaků.
Diacritical
Mark     Description
-----------------------------------------------------------------------

acute accent  A little diagonal line, used over a vowel. Usually
        indicates which syllable is stressed. Slants from upper
        right down to lower left. Used in French, Hungarian,
        Portuguese, and Spanish.

        Example: 0225 (accent over lowercase A)

breve     (BREEV) A curved mark over a vowel. Used to indicate a
        short vowel or a short or unstressed syllable.
        (Sometimes referred to as a "smiley face.") Used in
        Latin and Turkish.

        No example in standard Windows character set.

caret     (CARE-et) The "hat" symbol found on the "6" key. See
        also circumflex. Used in French and Portuguese.

        Example: 0226 (lowercase A with caret above)

caron     See hacek.

cedilla    (sih-DIL-uh) A tiny curved symbol, like a backward "c,"
        placed at the bottom of a letter to indicate a
        different pronunciation (as in the French word
        "facade"). Used in French.

        Example: 0231 (cedilla beneath lowercase C)

circumflex   A mark such as the caret or tilde, placed over a vowel
        to indicate various pronunciations. Used in French and
        Polish.

        Example: 0226 (circumflex above lowercase A)

diaeresis   (deye-ER-uh-suhs) The two dots that appear over a vowel
(or dieresis) to show that the vowel is pronounced in a separate
        syllable (as in the word "naive," with the diaeresis
        over the i). Looks like an umlaut.

        Example: 0239 (diaeresis above lowercase I)

digraph    See ligature.

edh      (ETH) A letter used in Icelandic and Old English to
(or eth)    represent a particular sound, usually "th". Looks
        like a "d" tilted to the left, with a horizontal line
        across the vertical stroke of the d.

        Example: 0240

grave accent  (GRAYV or GRAHV) The diagonal line that appears above
        a vowel. Slants from upper left to lower right (the
        reverse of the acute accent). Used in Ancient Greek,
        French, and Italian.

        Example: 0224 (grave accent above lowercase A)

hacek     (HAH-check) Looks like an upside-down caret, or a
        small "v". Placed above vowels and some consonants.
        Used in many Eastern European languages.

        Example: 0154 (s with hacek above). Not available as
        a separate character with any of the fonts that ship
        with Microsoft Windows.

Hungarian   Two acute accents or prime marks. Used above a letter,
umlaut     usually O or U. Used in Hungarian.

        No example in ANSI character set.

ligature    A character that resembles two characters joined
        together, as in AE, fl, or OE. Used in Latin and
        English.

        Example: 0198 (uppercase AE ligature).

macron     (MAY-krahn or MAH-kruhn) A horizontal line over a
        vowel to indicate that the vowel is to be pronounced
        stressed or long. Used in Latin.

        Example: 0175. Available as a separate character
        only.

ogonek     A small mark placed beneath a letter. Generally under
        E and A. Different reference books use different
        marks. Used in Polish.

        No example available in ANSI character set.

Polish cedilla See ogonek.

ring      Hollow circle above a vowel. Used mainly in
(or volle)   Scandinavian languages.

        Example: 0229 (lowercase a with ring above)

tilde     Placed over a letter to denote the "nyuh" sound (as in
        the Spanish word "senora," with the tilde over the n),
        or over a vowel to indicate nasality (as in the
        Portuguese word "irma," with the tilde over the a).

        Example: 0227 (lowercase A with tilde above)

umlaut     Two dots placed above a vowel to indicate a partial
        assimilation to a succeeding sound. Used primarily in
        German.

        Example: 0252 (lowercase U with umlaut above)

Punctuation
Mark     Description
-----------------------------------------------------------------------

ellipsis    Also called points of suspension; consists of three
        periods set close together. Often used to indicate an
        interruption or pause. Used mainly in French and
        Spanish.

        Example: three periods in a row.

em dash    Looks like a long hyphen. Used like quotation marks.
        Used mainly in French, Italian, and Spanish.

        Example: 0151

guillemet   (gee-yuh-MAY) Also called chevron. Looks like two
        closely-spaced greater-than or less-than symbols. Used
        like quotation marks. Used in French, Italian, and
        Spanish.

        Example: 0171 (open guillemets); 0187 (close
        guillemets)
				

Odkazy

Microsoft Bookshelf 1992

"Ostrava příručku o styl," Thirteenth Edition stránky 253-279 Chicagská University Press, Ostrava: 1982

"Webster's deváté nový kolektivního slovník" Merriam-Webster Inc. Město Springfield ve státě, Massachusetts: 1990

"Slova do typu" třetí vydání, Prentice Hall, New Jersey: 1974

Vlastnosti

ID článku: 98999 - Poslední aktualizace: 23. dubna 2011 - Revize: 3.0
Klíčová slova: 
kbmt KB98999 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:98999
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com