Hoe uitvoeren wist scherm (CLS) in een consoletoepassing

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 99261 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Sommige niet-Microsoft-versies van C++ bieden een clrscr-functie voor het wissen van het scherm in een DOS-toepassing. Er is echter geen Win32 Application Programming Interface (API) of C Runtime-functie die deze functie uitvoert.

Taak voor een console Win32-toepassing, gebruikt u een van de volgende methoden:
 • Gebruik de systeemfunctie van een.
 • Een functie schrijven die het scherm programmatisch wordt gewist.
Deze methoden worden beschreven in de volgende sectie 'Meer informatie'.

Meer informatie

Gebruik de systeemfunctie van een

#include <stdlib.h>

void main()
{
  system("cls");
}
				

Een functie schrijven die het scherm programmatisch wordt gewist

De volgende functie wordt het scherm gewist:
 /* Standard error macro for reporting API errors */ 
 #define PERR(bSuccess, api){if(!(bSuccess)) printf("%s:Error %d from %s \ 
  on line %d\n", __FILE__, GetLastError(), api, __LINE__);}

 void cls( HANDLE hConsole )
 {
  COORD coordScreen = { 0, 0 };  /* here's where we'll home the
                    cursor */ 
  BOOL bSuccess;
  DWORD cCharsWritten;
  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */ 
  DWORD dwConSize;         /* number of character cells in
                    the current buffer */ 

  /* get the number of character cells in the current buffer */ 

  bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );
  PERR( bSuccess, "GetConsoleScreenBufferInfo" );
  dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;

  /* fill the entire screen with blanks */ 

  bSuccess = FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) ' ',
    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );
  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputCharacter" );

  /* get the current text attribute */ 

  bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );
  PERR( bSuccess, "ConsoleScreenBufferInfo" );

  /* now set the buffer's attributes accordingly */ 

  bSuccess = FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes,
    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );
  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputAttribute" );

  /* put the cursor at (0, 0) */ 

  bSuccess = SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );
  PERR( bSuccess, "SetConsoleCursorPosition" );
  return;
 }
				

Eigenschappen

Artikel ID: 99261 - Laatste beoordeling: woensdag 13 juni 2012 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Win32-API op de volgende platformen
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
Trefwoorden: 
kbapi kbcode kbconsole kbhowto kbkernbase kbmt KB99261 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 99261

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com