Zastosowanie pliku BOOT.INI w systemie Windows 2000 lub Windows NT

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 99743 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL99743
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314081.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

System Windows (a konkretnie Ntldr) korzysta z pliku Boot.ini do określania opcji systemu operacyjnego, wyświetlanych podczas procesu uruchamiania (rozruchu). Plik Boot.ini jest oznaczony domyślnie jako plik systemowy tylko do odczytu i nie wymaga żadnych ręcznych modyfikacji. Aby zmienić zawartość tego pliku, należy stosować narzędzie System w Panelu sterowania.

Więcej informacji

Poniżej podano typowy plik Boot.ini:
[boot loader] timeout=30 default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems] scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
W liście poniżej opisano dane zawarte w podanym wyżej pliku Boot.ini:
 • Parametr „timeout” określa długość czasu oczekiwania systemu Windows przed wybraniem domyślnego systemu operacyjnego.
 • Parametr „default" określa domyślny system operacyjny. UWAGA: W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • nt
  • GEOMETRY

 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Parametr „scsi(0)” oznacza, że kontroler podstawowy (zwykle jest tylko jeden) jest odpowiedzialny za to urządzenie. Jeśli były dwie karty SCSI i dysk jest obsługiwany przez drugą z nich, powinna ona mieć nazwę „scsi(1)”.

  UWAGA: Jeśli system używa dysków IDE, EIDE, ESDI lub karty SCSI bez wbudowanego systemu BIOS, należy zastąpić parametr „SCSI” przez „Multi”.
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Parametr „disk(0)” odnosi się do fizycznego dysku 1.
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Parametr „rdisk()” odnosi się do numeru logicznego używanego urządzenia SCSI (LUN, logical unit), które może być oddzielnym dyskiem, ale znacząca większość konfiguracji urządzeń SCSI dysponuje tylko jednym numerem LUN dla każdego identyfikatora SCSI ID.
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Parametr „partition(1)” w tym przykładzie wskazuje na jedyną partycję na pierwszym dysku w komputerze. Jeśli byłyby 2 partycje, C i D, dysk C odpowiadałby parametrowi partition(1), a dysk D odpowiadałby parametrowi partition(2).
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Procedura wielorozruchu jest wykonywana z jednego z dysków lub partycji karty SCSI określonych w folderze \Winnt.
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Parametr /NODEBUG określa, że żadne informacje dotyczące debugowania nie będą monitorowane. Informacje dotyczące debugowania są użyteczne tylko dla deweloperów i spowolniają pracę systemu Windows NT.
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Można dodać przełącznik /SOS, aby móc wyświetlać nazwy sterowników ładowanych podczas rozruchu systemu Windows. Domyślnie na ekranie programu ładującego system operacyjny wyświetlane są kropki postępu.
 • : W przypadku systemu operacyjnego Windows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci. Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowa w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base: Parametr „Previous Operating System on C:\” precyzuje, że poprzednim systemem operacyjnym jest MS-DOS, ponieważ ścieżka „C:\” jest ścieżką systemu MS-DOS.

Właściwości

Numer ID artykułu: 99743 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbother KB99743

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com