אבחון ותיקון אוטומטיים של בעיות שמע וניגון שמע

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בקול ושמע במחשב או בעיות שבהן המחשב לא משמיע קול. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
  • בדוק אם שירותי השמע הנכונים פועלים
  • בדוק אם התקן השמע אינו זמין או כבוי ב- Windows
  • בדוק אם התקן השמע מושתק
  • בדוק אם עוצמת הקול של התקן השמע נמוכה מדי מכדי לשמוע
  • בדוק אם התקן השמע אינו מוגדר כברירת המחדל
  • בדוק אם התקן השמע מחובר
  • מוצגת הודעה שמציינת: ייתכן שיש בעיה בהתקן השמע שלך
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
  • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
  • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.