Automati?kai aptikti ir spr?sti garso atk?rimo ir kt. problemas

Automati?kai diagnozuoja ir sprend?ia j?s? kompiuterio garso problemas arba kai kompiuteris neatkuria garso. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Patikrinkite, ar veikia tinkamos garso tarnybos
  • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra u?draustas arba i?jungtas ?Windows? sistemoje
  • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra nutildytas
  • Patikrinkite, gal j?s? garso ?renginys yra nustatytas veikti per tyliai, kad gal?tum?te gird?ti
  • Patikrinkite, ar garso ?renginys yra nustatytas kaip numatytasis
  • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys yra prijungtas
  • Parodomas klaidos prane?imas, kuriame nurodyta: gali b?ti problem? d?l j?s? garso ?renginio
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.