אבחון ותיקון אוטומטיים של בעיות שמע והקלטת אודיו

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בקול ושמע במחשב כאשר המחשב לא מקליט קול. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
  • בדוק אם שירותי השמע הנכונים פועלים.
  • בדוק אם התקן השמע אינו זמין או כבוי ב- Windows.
  • בדוק אם התקן השמע מושתק.
  • בדוק אם עוצמת הקול של התקן השמע נמוכה מדי מכדי לשמוע.
  • בדוק אם התקן השמע אינו מוגדר כברירת המחדל.
  • בדוק אם התקן השמע מחובר.
  • מוצגת הודעה שמציינת: "ייתכן שיש בעיה בהתקן השמע שלך".
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
  • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
  • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.