פתרון בעיות בכונני CD או DVD: לא ניתן לקרוא או לכתוב CD(DVD)

מאמר זה מאבחן ומתקן באופן אוטומטי בעיות בכונן תקליטורים או בכונן DVD המתרחשות בעת ניסיון לקרוא או לצרוב מדיה. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
 • לכונן התקליטורים או ה- DVD אין אפשרות לקרוא או לכתוב והוא מוצג כבלתי זמין
 • לא ניתן לקרוא את המדיה בכונן התקליטורים או ה- DVD
 • לכונן התקליטורים או ה- DVD אין אפשרות לכתוב את המדיה
 • מוצגת אחת מהודעות השגיאה הבאות:
  • A class specific or device specific driver is missing or corrupt (מנהל התקן ספציפי למחלקה או ספציפי להתקן חסר או פגום)
  • A CD or DVD drive cannot be found or is not connected (כונן תקליטורים או כונן DVD לא נמצא או שאינו מחובר)
  • The CD or DVD drive is experiencing a problem that prevents it from working properly (כונן התקליטורים או כונן ה- DVD נתקל בבעיה שמונעת ממנו לפעול כראוי)
  • The CD or DVD drive is not accessible via an assigned drive letter (כונן התקליטורים או כונן ה- DVD אינו נגיש באמצעות אות כונן מוקצית)
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
 • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
 • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.