แก้ไขปัญหาดีวีดีหรือซีดีไดรฟ์: ไม่สามารถอ่านหรือเขียนซีดี(ดีวีดี)

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณแบบอัตโนมัติเมื่อพยายามอ่านหรือเขียนลงสื่อ ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
 • ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณไม่สามารถอ่านหรือเขียนและแสดงเนื่องจากปิดใช้งาน
 • ไม่สามารถอ่านสื่อในซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณได้
 • ไม่สามารถเขียนสื่อลงในซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณได้
 • คุณพบกับหนึ่งในข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  • คลาสหรือไดรฟ์ที่ระบุเฉพาะไดรเวอร์หายไปหรือพัง
  • ไม่พบหรือไม่ได้เชื่อมต่อซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์
  • ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์พบกับปัญหาที่ปกป้องซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์จากการทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไม่สามารถเข้าถึงซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ผ่านอักษรระบุไดรฟ์
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้