Lösa HW-enhetsproblem: det fungerar inte eller identifieras inte

Diagnostisera och reparera automatiskt problem med enheter om enhetshanteraren inte hittar maskinvaru-, ljud-, USB- eller andra enheter eller om enheterna är inaktiverade eller inte fungerar. Sök efter andra automatiserade lösningar
Korrigeringar som utförs ...
 • När du installerar en maskinvaruenhet hittas den inte
 • Se efter om ljudenheten är inkopplad
 • Drivrutinsuppdateringar installeras inte automatiskt av Windows Update
 • Någon av följande typ av felmeddelande visas:
  • <Device Name> är för närvarande inaktiverad eller avstängd i Windows
  • <Device Name> har problem med en drivrutin och måste installeras om
  • Windows har identifierat ett problem med <Device Name>, den fungerar inte
  • Ingen drivrutin har installerats för <Device Name>
Sök efter andra Fix it-lösningar ...
Gå till vårt Solution Center för fler lösningar av vanliga problem
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
 • Klicka på knappen Kör nu nedan.
 • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.