วิธีแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ HW: ไม่ทำงานหรือไม่พบอุปกรณ์

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้วยอุปกรณ์แบบอัตโนมัติเมื่อตัวจัดการอุปกรณ์ไม่พบฮาร์ดแวร์ ออดิโอ USB หรืออุปกรณ์อื่นๆ หรือเมื่อปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ หรืออุปกรณ์ไม่ทำงาน ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
 • เมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้ว อุปกรณ์นั้นไม่ถูกตรวจพบ
 • พิจารณาว่า คุณได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์ออดิโอของคุณแล้ว
 • ไม่ได้ติดตั้งอัพเดตไดรเวอร์แบบอัตโนมัติโดย Windows Update
 • คุณพบกับหนึ่งในข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  • <ชื่ออุปกรณ์> ของคุณถูกปิดใช้งานอยู่ หรือปิดใช้งานใน Windows
  • <ชื่ออุปกรณ์> ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์และต้องติดตั้งใหม่
  • Windows ตรวจพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับ <ชื่ออุปกรณ์> ของคุณ อุปกรณ์ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง
  • ไม่มีไดรเวอร์ที่ติดตั้งไว้สำหรับ <ชื่ออุปกรณ์> ของคุณ
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
 • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
 • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้